Su ve PH Canlıların Çeşitliliğini Nasıl Etkiler?

Canlı varlıkların vücutlarının büyük bir kısmı sudan oluşur ve vücuttaki pek çok reaksiyon su ile gerçekleştirilir. Canlıların yok olmaması ve hayatın devam için su ana etkenlerden birisidir. Örnek vermek gerekir, insanda sindirim yapabilmek kullanılan enzimler su kullanarak bu işlemi gerçekleştirir. Su, bilindiği gibi iyi bir çözücü özelliğine sahiptir. Oluşturduğu çözeltide OH iyonu fazla ise bazik, […]

Kontrol Çaprazlaması Nasıl Yapılır?

Genetik bileşimi bilinmeyen bir canlının genetik bileşimi öğrenmek amacı ile, çekinik homozigot bir bireyle çaprazlanma işlemine kontrol çaprazlanması ya da test çaprazlaması adı verilir. Bu işlemde çekinik homozigot kullanılmasının nedeni ise, çekinik fenotipe sahip bireyin genotipi bellidir ve her zaman homozigottur. Kontrol çaprazlaması, hayvan ve bitki ıslah çalışmalarında kullanılır. Örnek vermek gerekirse bezelye bitkisinde, mor […]

Kendileştirme Nedir?

Anne babalar ile oğul döller arasında pek çok benzerlik bulunmasına rağmen, bazı farklılıklarda bulunur. Bu benzerlik ve farklılıkların neden ortaya çıktığını ve bunların nesiller arasında nasıl aktarıldığını inceleyen biyoloji salına genetik ya da kalıtım bilimi denir. Genetiğin temellerini açıklayan bilimsel yasalar, Gregor Mendel’in bezelyeler üzerinde yaptığı melezleme deneylerine dayanır. Gregor Mendel deneylerinde kullanmak için bezelyeyi […]

İnsanda Farklı Kan Grubu Sistemi Esas Alındığında Üç Farklı Fenotip Görülmesinin Nedenini Açıklayınız?

İnsanda kan grubunu belirlemede etkili rol oynayan üç farklı gen (A, B,0) bulunur. A ve B genlerinin her ikisi de 0 genine baskın iken, A ve B geni arasında eş baskınlık görülmektedir. Kan grupları insanların kırmızı kan hücrelerinde bulunan proteinlerin varlığına ve çeşidine göre belirlenmektedir. Bu proteinler antijen olarak adlandırılır. İnsanlar da bu antijenlere karşı […]

Homozigot ve Heterozigot Kavramları Size Ne İfade Ediyor?

Gen, kalıtımın en temel fiziksel ve işlevsel birimidir. Genler, RNA molekülü ve protein gibi özel bir görevli kromozomların belirli bir noktasındaki nükleotid sıralarından oluşur. Dominant ve baskın gen şeklinde ikiye ayrılır. Dominant gen; birey genin bir normal halini bir de değişmiş halini taşır. Değişmiş gen, normal gene göre daha baskındır. Bu olay bireyin genetik hastalıklardan […]

Eşey Kromozomuyla Taşınan Özellikler X ve Y Kromozonunun Homolog Bölgesinde Olabilir mi?

  İnsanlarda 46 kromozom bulunmaktadır. Bu kromozomlardan bir çifti cinsiyete ait özelliklerin ortaya çıkmasını kontrol ederken, diğer 22 çift kromozom ise vücut özelliklerinin ortaya çıkmasını kontrol eder. İnsanlarda X,Y kromozomları cinsiyeti kontrol eder. Y kromozomu X ile snaps yapmayan kısımda yer alan genlerle ortaya çıkmaktadır. Y kromozomu olmasa insanlık üreyemez. Çünkü Y kromozomu üzerinde erkeklik […]

Dünyada Bulunan Ekosistem Çeşitleri Nelerdir?

Bir bölgede bir canlı topluluğunun yaşayabilmesi için, mutlaka bir başka canlı topluluğu ile su, toprak, hava gibi temel maddelerden oluşan bir cansız çevrenin olması gerekir. Belirli bir alanda yaşan hayvan ya da bitki topluluğu ile arasında madde alışverişi olan ve kendi kendine yetebilen sistemlere ekosistem denilir. Örnek vermek gerekirse, çöl bir ekosistemdir, dere bir ekosistemdir. […]

Ekoloji Son Yıllarda Neden Önceki Yıllara Göre Daha Önemli Bir Noktaya Gelmiştir?

Ekoloji, organizmalarla içinde yaşadıkları ortam ve iki varlıkla arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Bu tanımdaki organizmalar yani canlı çevre; insan, hayvan ve bitkilerden oluşan toplulukları ifade etmektedir. Organizmaların yaşadıkları ortam ise cansız çevre; hava, su, ışık gibi etkenleri kapsar. Ekolojinin; fizik, kimya, anatomi, morfoloji ve daha pek çok bilim dalı ile yakından ilişkisi vardır. Araştırma […]

Bağımsız İki Olayın Birinin Olma Olasılığı Diğerini Etkiler mi?

Bağımsızlık, olasılık kuramında iki bağımsız olayın birinin gerçekleşme olasılığının diğer olayın gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olmadığı anlamına gelmektedir. Örnek vermek gerekirse; bir zarın ilk atılmasında 6 gelme olasılığı ile ikinci atılışında 6 gelme olasılığı birbirinden bağımsızdır. Başka bir örnek daha vermek gerekirse; bir kart destesinden ilk seçilen kartın kırmızı gelmesi olayı ile ikinci seçilen kartın aynı […]

Mendelin Çalışmalarında Bezelye Kullanılmasının Nedenleri Nelerdir?

Gregor Mendel genetik biliminin kurucu olarak kabul edilir ve bu konuda çok önemli çalışmalar yapmıştır. Canlılar üzerinde araştırmalar yaparak, kalıtsal olarak sonraki nesillere geçebileceğin öğrenir. 1858 yılında çalışmalarına başlayan Mendel, sonuçlarını 8 yıl sonrasında almaya başlamıştır. Deneylerinde kullandığı hiçbir canlıdan umut bulamayan Mendel, çalışmalarında bezelye kullanmaya başladığında istediği sonuçlara ulaşmaya başlamıştır.  Bezelyeler Mendel’in çalışmalarında incelemek […]

Sayfa 8 of 547« İlk...678910...203040...Son »