Devlet basın ve haber alma özgürlüğünü sağlayabilmek için ne gibi tedbirler alabilir?

Size göre devlet, basın ve haber alma özgürlüğünü sağlayabilmek için ne gibi tedbirler alabilir? Araştırınız ve sınıfınızla paylaşınız. Anayasamızın basın özgürlüğünü güvenceye alan maddesi şöyledir: “Madde 28- Basın hürdür, sansür edilemez… Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır…” Devlet anayasa ve kanunlar çıkararak, basın ve haber alma özgürlükleri ile ilgili tedbir ve düzenlemeleri […]

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ndeki bu maddenin ne anlama geldiğini tartışınız

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ndeki bu maddenin ne anlama geldiğini tartışınız. Neden böyle bir maddeye gerek duyulmuş olabilir? İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre; “Herkes düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak serbestçe düşünme, hangi yoldan ve nereden olursa olsun bilgi ve görüş alma, araştırma ve yayma özgürlüğünü içerir.” İnsan olarak herkesin, evrensel olarak, özgürce düşünme, […]

Kitle iletişim araçlarından ne tür bilgiler elde edebileceğinizi sınıfınızla tartışınız.

Kitle iletişim araçlarından ne tür bilgiler elde edebileceğinizi sınıfınızla tartışınız. TV’deki haber yayınlarının kısıtlanmasını doğru bilgi alma hakkı açısından değerlendiriniz. “Basın özgürlüğü bütün vatandaşların doğruları öğrenebilme hakkının güvencesidir!” “Basın özgürlüğü kısıtlanmamalıdır.” Cumhurbaşkanı, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada basın özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğini dile getirdi. Başbakan ise özgür bir medyanın demokrasinin sağlıklı işlemesindeki önemine vurgu yaptı. […]

Size gönderilmiş olan bir mektup ya da postayı, başka birinin açmasını nasıl karşılarsınız?

Size gönderilmiş olan bir mektup ya da postayı, başka birinin açmasını nasıl karşılarsınız? Tartışınız. Özel hayatıma müdahale edilmiş gibi hissederim. Bana gönderilmiş mektup, bana özeldir, sadece ben açıp okurum yada izin verdiklerim açıp okuyabilir. Yoksa özel hayatın gizliliği yok edilmiş olur. O mektupta bana hiç kimsenin bilmesini istemediğim bana özel sırlarım olabilir. Bunları öğrenenler benim […]

TV, radyo, gazete ve İnternetin olmadığı bir gününüz nasıl geçerdi?

TV, radyo, gazete ve İnternetin olmadığı bir gününüz nasıl geçerdi? Tartışınız. Kitle iletişim araçları ve teknolojileri gelişmemiş olsaydı, benim yazdığım bu yazıya ulaşamıyor, okumuyor olacaktınız. Televizyon olmasaydı, haberlerden anında haberdar olamaz, film ve belgeselleri izleyemez, dünyanın diğer yerlerinde yaşayan kültürleri göremez ve öğrenemezdik. Radyo, anlık haber veren kitle iletişim araçlarının en birincisidir. Gazete, toplumları haber […]

Kitle iletişim araçlarının insanlara ne gibi yararları vardır?

Yukarıdaki metinde hangi kitle iletişim araçlarından söz edilmektedir? Kitle iletişim araçlarının insanlara ne gibi yararları vardır? “Teknolojinin esiri olmak” ne demektir? Tartışınız. Siz bu metni yazmak isteseydiniz kitle iletişim araçlarının insanlar üzerine olan etkilerini nasıl ele alırdınız? Kitle İletişim Araçlarının Esiri mi Oluyoruz? Birkaç gün önce gazetede yayımlanan bir haber herkesin dikkatini çekmişti. Haberin başlığı “Kitle İletişim Araçlarının […]

Dünya artık çok küçüldü sözünün kitle iletişim araçlarıyla ilişkisini nasıl açıklayabiliriz?

“Dünya artık çok küçüldü.” sözünün kitle iletişim araçlarıyla ilişkisini nasıl açıklayabiliriz? Madde ve cisim olarak dünyanın küçülmesi mümkün değildir. Dünyanın büyüklüğü aynı olduğu halde, küçülen teknolojini gelişmesi ile kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması sonucu mesafelerin küçülmesi ve her an çok uzaklarla bile iletişim kurulabilir haber alınabilir olmamızdır. Başka şehirlerde ya da ülkelerde yaşayan kişilerle iletişim kurmak için hangi […]

Kitle iletişim aracı denilince aklımıza ilk gelen nedir?

Kitle iletişim aracı denilince aklımıza ilk gelen nedir? Kitle iletişim araçları olmasaydı, başka şehir ya da ülkelerdeki olayları anında izleyebilir miydik? Neden? Arkadaşlarınızla paylaşınız. Kitle iletişim araçları, internet, televizyon, gazete, dergi, bilgisayar, akıllı telefonlar ilk aklımıza gelenler, günümüzün en yaygın kitle iletişim aracı internet olmuştur. Hemen hemen bütün cihazlar, televizyonlar, uydu cihazları, telefonlar internete bağlanır […]

Hiç kimse kendini değiştirmek istemiyor sözünden ne anlıyorsunuz?

“Herkes dünyayı değiştirmeye çalışıyor fakat hiç kimse kendini değiştirmek istemiyor.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız. Çevremizi değiştirmeden önce, kendimize bakmalı, kendimizi sorgulamalıyız. Dünyayı yargılamadan, önce kendimizi yargılamalıyız. Çevremizdeki insanlara isteklerimizi kabul ettirmeye çalışmak onları değiştirmek anlamına gelir. Oysa ki hiçbir insanın diğerini değiştirmeye hakkı yoktur. Sadece kendini değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda bireyler arasında çatışma ihtimali artar. […]

Atatürk, Sivas ve Ankara’da neden gazete çıkarma ihtiyacı duymuş olabilir?

Atatürk, Sivas ve Ankara’da neden gazete çıkarma ihtiyacı duymuş olabilir? Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Anadolu’ya geçtiğinde de Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatmak için yeni bir gazete çıkarma ihtiyacı hisseder. Bu amaçla 11 Eylül 1919’da sona eren Sivas Kongresi’nin ardından İrade-i Milliye gazetesini kurar. Gazetenin Atatürk tarafından İrade-i Milliye olarak belirlenmiştir. Başlangıçta haftada bir, sonraları haftada […]