Bir devlet düzeninin sağlıklı işleyebilmesi için yasaların olması ve bu yasalara herkesin uyması neden gereklidir?

Bir devlet düzeninin sağlıklı işleyebilmesi için yasaların olması ve bu yasalara herkesin uyması neden gereklidir? Açıklayınız. Bir ülkede, vatandaşlar, özel kuruluşlar, kamu kuruluşları, yargı organları, büyük bir fabrikanın ve makinenin çarkları gibidir. Bütün bu kişi ve kuruluşlar, belirlenmiş kural ve kaidelere uymaları gerekir. Kurallara uyulmadığı takdirde, toplumda başıboşluk, düzensizlik ve kaos olacaktır. Bir devlet düzeninde […]

Hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olmadığı bir devlet modelinde ne gibi olumsuzluklar yaşanabilir?

Hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olmadığı bir devlet modelinde ne gibi olumsuzluklar yaşanabilir? Açıklayınız. Hukukun üstünlüğü ilkesi, devletin bütün idari yapısı ve devleti oluşturan erklerin, önceden kabul edilmiş ve daha sonra kabul edilen kurallar bütününe uygun hareket etmesidir. Hukukun üstünlüğünün geçerli olmadığı ülkelerde, yönetenler tarafından yönetilenler üzerinde keyfi ve haksız uygulamalar olur. Ülke genelinde adaletsizlik yaygınlaşır. […]

Devletimizin sosyal devlet olma niteliğine örnek başka hangi uygulamaları gösterebilirsiniz?

Devletimizin sosyal devlet olma niteliğine örnek başka hangi uygulamaları gösterebilirsiniz? Devletimiz, anayasanın kendisine vermiş olduğu bu görevleri yerine getirmek için çalışmaktadır. Bu amaçla Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay, Darülaceze ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü gibi kurumlar aracılığıyla hizmet verilmektedir. Şehit ailelerinden doğal afetlerde zarar görenlere kadar pek çok kesime yardımlarda bulunulmaktadır. Ayrıca […]

Demokratik bir devletin temel özellikleri nelerdir?

Demokratik bir devletin temel özellikleri nelerdir? Araştırınız, araştırma sonuçlarını sınıfınızla paylaşınız.  Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden biri de demokratik devlet olmaktır. Demokrasinin temel koşulu olan egemenliğin millete ait olması ilkesi de yine anayasamızın 6. maddesinde yer almaktadır. Egemenliğin millete ait olduğu demokratik devlet düzeni için belli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bunların başında insan […]

Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilememesinin nedeni neler olabilir?

anayasanın değiştirilemez maddeleri

Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilememesinin nedeni neler olabilir? Açıklayınız. Anayasamızın bazı maddeleri yeni toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak zaman içinde değiştirilmiştir. Ancak anayasamızda öyle maddeler vardır ki bunlar değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bu maddelerde devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti ile ilgili hükümler yer almaktadır. Buna göre anayasamızın birinci maddesinde devletimizin şekli […]

Demokrasi anlayışının gelişmesiyle birlikte devletlerin yönetim biçimlerinde ne gibi değişiklikler olmuştur?

Demokrasi anlayışının gelişmesiyle birlikte devletlerin yönetim biçimlerinde ne gibi değişiklikler olmuştur? Açıklayınız. Demokrasi anlayışının gelişmesi ile birlikte dünya üzerindeki imparatorluklar, krallıklar yıkılmış, yada krallar sembolik hale gelmiş, ülkeleri bir hanedan, aile, bir grup veya dini sınıf yönetemez, halkın kendi içinden seçtiği temsilciler yoluyla ülkeler yönetilmeye başlanmıştır. Günümüzde bile bütün dünyada demokrasi daha tam anlamıyla anlaşılabilmiş […]

Cumhuriyet yönetimini Meşrutiyet yönetiminden ayıran en önemli özelliği nedir?

Cumhuriyet yönetimini Meşrutiyet yönetiminden ayıran en önemli özelliği nedir? Açıklayınız.  Meşrutiyette, halkın seçtiği temsilcileri olmasına rağmen, devlet başkanlığı bir hanedanın elindedir. Seçimle devlet başkanlığı seçilemez. Padişahın otoritesi çok güçlüdür. Milletvekillerini sürgün etme yetkisi dahi vardır. Meşrutiyette egemenlik kayıtsız şartsız milletin değildir. Egemenliğin bir kısmı millettedir. Cumhuriyet ise, tamamıyla halkın kendi kendini yönetmesi, egemenliğin halka ait […]

İlk anayasanın kabul edilmesinin önemini açıklayınız.

İlk anayasanın kabul edilmesinin önemini açıklayınız. Demokratikleşme yolunda çok önemli bir adımdır. Osmanlı halkı ilk defa sandıklarla tanışmış, temsilcilerini seçebilme imkanına kavuşmuştur. Seçimlerde önemli kısıtlamalar da olsa önemli bir adımdır. Kanun yapma yönünden padişah yetkilerini sınırlamıştır. 23 Aralık 1876’da padişah tarafından kabul ve ilan edilen kanunuesasi (anayasa) ile Osmanlı Devleti meşrutiyet yönetimine geçti. Meşrutiyet Döneminde […]

Sayfa 8 of 543« İlk...678910...203040...Son »