18. Etkinlik Elektron Dağılımı Soruları Cevaplandıralım

7. sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı 82. sayfa elektron dağılımları 18. Etkinlik: Soruları Cevaplandıralım Element Elektron dağılımı Li (3) Lityum 1. katman  2 elektron 2. katman 1 elektrondur S (16) Kükürt 1. katman 2 elektron, 2. katman 8 elektron, 3. katman 6 elektrondur. F (9) Flor 1. katman 2 elektron 2. katman 7 elektrondur. […]

Atomların Elektron Alıp-Verme Yatkınlığı

Konumuzda atomların elektron alıp-verme yatkınlığını geniş konu anlatılacak, etkinlik soruları çözümlenecek ve konu soruları cevaplanacaktır. Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Bir markette çalıştığınızı ve görevinizin boş yumurta kartonlarını bir yerde biriktirmek, dolu yumurta kartonlarını ise rafa dizmek olduğunu varsayınız. Fotoğraftaki yumurta kartonlarını ayrı ayrı doldurmayı mı yoksa birini diğerine aktarmayı mı tercih edersiniz? Aktarmayı isterseniz […]

16. Etkinlik Eşleştirelim ve 17. Etkinlik atom ile ilgili Bir Metin Yazalım

16. Etkinlik: Eşleştirelim 7. sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 81. Aşağıdaki kutucuklarda atomun yapısıyla ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına ait bazı ifadeler ve bu bilim insanlarının isimleri yer almaktadır. İfadelerle bilim insanlarının isimlerini eşleştiriniz. 17. Etkinlik: Bir Metin Yazalım Atom kavramının nasıl ortaya çıktığını, nasıl bir bilimsel süreç izlediğini ve bilimsel sürecin önemini […]

Geçmişten günümüze atom modelleri

1. Geçmişten günümüze atom modelleri Bu konumuzda, Dalton Atom Modeli, Thomson Atom Modeli, Rutherford Atom Modeli, Bohr Atom Modeli hakkında çalışma yapacağız. Acaba maddelerin atomlardan oluştuğu düşüncesini ortaya atan bilim insanlarının düşünerek tasarladığı ilk atom modeli günümüze kadar aynı kalmış olabilir mi? Neden? Atomu ilk ortaya atan bilim adamları tarafından ortaya konan ilk atom modelinden günümüze kadar atom modelinde değişiklikler […]

15. Etkinlik Atom Modellerindeki Hatayı Bulalım

15. Etkinlik: Atom Modellerindeki Hatayı Bulalım 7. sınıf fen ve teknoloji dersi çalışma kitabı 80. sayfa Aşağıda bazı nötral atomların elektron dağılımları verilmiştir. Ancak atomların elektronlarının katmanlara dağılımında hata yapılmıştır. Elektronların katmanlara dağılımındaki hatayı bularak doğru atom modelini yanındaki kutucuğa çiziniz. Çizdiğiniz atom modelinin hangi elemente ait olduğunu kutucuğun yanındaki noktalı yere yazınız. Neon atom […]

12. Etkinlik: Proton ve Elektronu Karşılaştıralım

12. Etkinlik: Proton ve Elektronu Karşılaştıralım 7. sınıf fen ve teknoloji dersi çalışma kitabı 79. sayfa Aşağıdaki tabloda proton ve elektron ile ilgili bazı açıklamalar verilmiştir. Verilen açıklamaları okuyunuz ve ilgili kutucuğa “X” işareti koyunuz.  Açıklamalar Proton Elektron Atomun çekirdeğinde bulunur.  Proton atomun çekirdeğinde bulunur. Atom altı taneciktir.  Proton atom altı taneciktir. Negatif yüklüdür.  Elektron […]

11. Etkinlik: Suyu Nasıl Bükeriz?

11. Etkinlik: Suyu Nasıl Bükeriz? 7. sınıf fen ve teknoloji dersi çalışma kitabı 78. sayfa Malzemeler • Plastik çubuk • Yünlü kumaş • Musluğu açarak suyun ince bir şekilde akmasını sağlayınız. • Plastik çubuğu kumaşa sürtmeden önce suya iyice yaklaştırınız. Çubuğu suya değdirmeden suyun akışını gözlemleyiniz. • Plastik çubuğu yünlü kumaşa sürtünüz. • Kumaşa sürtülen plastik çubuğu musluktan […]

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa insan hakları sözleşmesinin özelliklerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa insan hakları sözleşmesinin özelliklerinden değildir? “Soru Sor Cevap Bul”dan Zehra’nın sorusu A)Sözleşme ile sağlanan haklar sadece üye ülke vatandaşlarına tanınmıştır. B)Sözleşmenin ele aldığı haklar sınırlıdır. C)Sözleşme dinamik bir yapıya sahiptir. D)Sözleşmenin denetlenmesi özel bir mahkeme aracılığı ile olmalıdır. E)Sözleşme ile bireyler ilk kez devletleri bir uluslar arası makama doğrudan şikayet etme hakkına […]

İbni sina ile Aristo felsefesi arasında nasıl benzerlikler ve farklılıklar vardır?

İbni sina ile aristo felsefesi arasında nasıl benzerlikler ve farklılıklar vardır? Bu soru seda arkadaşımızdan gelmiştir. Yorumlar bölümünden cevaplara katkı sağlayabilirsiniz. İbni sina ile Aristo arasında akıl konusunda farklılık mevcuttur. Bu konudaki görüşleri Aristotales’ten farklı olan İbn-i Sina’ya göre, akıl 5 çeşittir; bilmeleke (ya da ‘olası akıl’ açık-seçik ve zorunlu olanları bilebilir); he-yulâni akıl (bilmeyi ve […]