Organ nakli bekleyen kimselerin günlük yaşamlarıyla ve beklentileriyle ilgili bir araştırma yapınız.

Çevrenizde organ nakli bekleyen kimseler var mı? Varsa bunların günlük yaşamlarıyla ve beklentileriyle ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Çevrede çok sayıda organ nakli bekleyen hasta olabilmektedir. Bu kişilerin yaşam refah seviyeleri çok düşmektedir. Örneğin böbrek nakli bekleyen diyaliz hastaları, 1-2 günde bir 3-4 saat diyaliz makinesine bağlı kalmakta, çok büyük zorluklar çekilebilmektedir. Kalp nakli bekleyen bir hasta kendisi kadar bir makineyi yanında taşımak zorunda kalabilmektedir. Bütün bu olumsuzluklar nakil bekleyen hastaları büyük beklentiler içine sokmakta, her an kendilerine uygun çıkacak diye beklemekte, bu bekleyişler ve sağlıklı hayata özlem bu hastaları çok olumsuz etkileyebilmektedir.

 

2 yorum - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - 16 Ekim 2014 at 19:24

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

35. Etkinlik Boşlukları Dolduralım Çözümleri

35. Etkinlik Boşlukları Dolduralım

Alkol ve sigaranın vücudumuzda en çok zarar, verdiği yapı ve organlar ile bunlara etkilerini aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Alkol

Dokularda hücre yapısına zarar verir.

Sinir sistemini etkileyerek algılama ve refleksleri yavaşlatır.

Beyinciğe etki ederek dengeyi bozar.

Karaciğeri yorar.

Kalp ve damar hastalıklarına neden olur. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 18:32

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Sigara alkol gibi bağımlılığa neden olan maddelerin solunum, dolaşım ve sinir sistemleri üzerindeki etkilerini

Sigara, alkol gibi bağımlılığa neden olan maddelerin solunum, dolaşım ve sinir sistemleri üzerindeki etkilerini değişik kaynaklardan araştırınız. Araştırmanızın sonuçlarını grafik, tablo, resim gibi görsellerle destekleyerek sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

 Sigaranın solunum sistemine etkileri; Sigarada bulunan zararlı maddelerden dolayı, akciğer kanseri, amfizem, bronşit gibi hastalıklara sebep olur. Sigara gırtlak kanserine de sebebiyet vermektedir. Sigara kullananlarda, solunum yolu hastalıklarına yakalanma oranı çok yüksektir. Çok sık ve sürekli öksürük ve balgam çıkarma rahatsızlıkları görülür.  Sigaranın solunum yolları rahatsızlıklarına sebep olmasında en önemli nedenlerden birisi, soluk borusundaki titrek tüylerin görev yapmamasıdır. Bu tüyler yabancı maddeleri tutar geri iter, Sigaradaki katran bu tüyleri birbirine yapıştırarak işlevsiz bırakır. Böylece akciğere bulaşıcı hastalıklar daha kolay ulaşır.

Sigaranın dolaşım sistemi ve kalbe etkileri; Nikotin zehirli bir maddedir. Bir damlası bile bir tavşanı öldürmeye yeter. Sigara içen kişi dumanla birlikte nikotinde alır. Nikotin akciğerlerle kana doğrudan geçerek kalp ve beyindeki merkezlerin çalışmasını bozar. Sigara kalpte hızlı çalışmaya sebep olur. Ayak damarlarında büzülme ve kan dolaşımında düzensizlik görülür. Bu hastalıkta ayaklar kangren olabilir. Sigarada bulunan radyoaktif maddeler kanser riskini çok arttırır. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 17:31

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

34. Etkinlik Grip Hastalığının Sistemlere Etkisi

34. Etkinlik: Grip Hastalığının Sistemlere Etkisi

Grip hastalığının etkilediği sistemleri, oluşma sebeplerini ve bu hastalıktan korunma yollarını araştırınız. Araştırmanızın sonuçlarını aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Hastalığın Adı: Grip

Grip Hastalığını Ortaya çıkmasını etkileyen nedenler:

- Stres

- Dengesiz beslenme

- Soğuk hava

- Grip mikrobu

Grip Hastalığının etkilediği sistemler:

- Destek ve hareket sistemi

- Dolaşım sistemi

- Solunum sistemi

- Sindirim sistemi

- Boşaltım sistemi

- Sinir sistemi Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - 14 Ekim 2014 at 11:52

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Bağımlılık denilince aklınıza neler geliyor? Sigara ve alkolün zararları nelerdir?

Bağımlılık denilince aklınıza neler geliyor? Sigara ve alkolün zararları nelerdir? Hatırladıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sigara bağımlılığı, başta solunum sistemimiz olmak üzere dolaşım, sindirim ve sinir sistemlerimizin düzenli çalışmasını engeller. Sigara kullanımı; ağız içi, dudak, boğaz, dil, gırtlak, akciğer gibi organ ve yapılarda kansere neden olmaktadır.
Sigara kadın ve erkekte üreme hücrelerini etkileyerek kısırlığa da neden olabilmektedir. insanların sigaradan uzak durması için gazetelerde, televizyonlara yayınlar yapılmakta ve sigara paketlerine sigaranın yol açabileceği tehlikeler yazılmaktadır.

Alkol bağımlısı olan kişilerde beslenme bozukluğu, karaciğer ve beyin hasarı, karaciğer ve mide kanserleri, akciğer ve kalp hastalıkları daha fazla görülür. Alkolün birey ve toplum hayatında başka hangi olumsuz etkileri vardır? Tartışınız. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 10:54

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Organ bağışında bulunmak niçin önemlidir?

Organ bağışında bulunmak niçin önemlidir? Doku ve organ bağışı ile ilgili olarak neler biliyorsunuz? Organ bağışı neden önemlidir? Bildiklerini­zi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Organ bağışı başkalarının hayatını kurtaracağı için çok önemli ve gereklidir. Bağışlanan organlar sayesinde bir çok insanın hayatı kurtarılmaktadır.Bu nedenle organ bağışı yapmak hayati önemdedir.

Doku ve organ bağışı; 18 yaşından büyük sağlıklı kişilerin, bazı doku ve organlarının, ölümleri hâlinde bu doku ve organlara ihtiyacı olan kişilere nakledilme­sine izin vermesidir.

Çok sayıda hasta hayatını sürdürebilmek için do­ku ve organ bağışı beklemektedir. Bazen kaza sonu­cu hayatını kaybeden birinin sağlam organları, birçok  ölümcül hastayı hayata döndürebilmektedir. Bunun  için ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar organ bağı­şı kampanyalanı düzenleyerek toplumu bilinçlendir­mektedir. Bu kampanyalarla bilinçle­nen insanlar, öldükleri zaman doku ve organlarının hastalara nakledilmesini isteyebilirler. Aynı şekilde kaza sonucu ölen kişinin yakınları, ölen yakınlarının sağlam doku ve organlarını bağışlayarak birçok has­tayı ölümden kurtarabilir. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 10:23

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Okullardaki Yeşilay Kulübünün faaliyet amaçları ile sağlı­ğımız arasında nasıl bir ilişki vardır?

Okullardaki Yeşilay Kulübünün faaliyet amaçları ile sağlı­ğımız arasında nasıl bir ilişki vardır?

Yeşilay Kulübünün faaliyet alanları;

Okuldaki öğrencinin sosyal yaşam alanı içinde topluma yararlı bir birey olmasını sağlamak.

Toplumun Yeşilay’ın faaliyet alanlarındaki sorunlarını öğrenmek, bunları teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde çözümlemeye çalışmak.

Öğrenciler arasında Yeşilay’ın faaliyet konuları ile ilgili dayanışma ve işbirliğini sağlamak amacıyla sosyal etkinliklerde bulunmak.

Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek bütün üniversite öğrencilerinin Türkiye Yeşilay Cemiyetinin faaliyet alanı hakkında görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

Yeşilay’ın faaliyet alanlarında yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 10:07

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Vücudumuzdaki sistemlerden birinin iyi çalışmaması, di­ğer sistemlerin çalışmalarını nasıl etkiler?

Vücudumuzdaki sistemlerden birinin iyi çalışmaması, di­ğer sistemlerin çalışmalarını nasıl etkiler?

Vücudumuzdaki sistemler birlikte ve eş  güdümlü olarak çalışır. Bu sayede canlılık faaliyetlerimiz ve yaşamımız bir düzen içinde sürmektedir. Yaşamsal faaliyetlerimizi düzenli bir şekilde devam ettirebilmemiz için tüm sistemlerimizin birlikte
çalışması gerekir. Sistemlerimizden birinin ya da birkaçının düzensiz çalışması, diğer sistemlerin çalışma düzenini de bozar. Vücudumuzdaki sistemler sürekli birbirlerini etkiler. Sağlıklı bir hayat sürdürebilmek için bu uyum ve düzenin kaybolmaması gerekir. Hem arkaşımızla konuşup, hem de cadde de yürüyebiliriz.

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 09:43

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Duyu organlarımızın sağlığını korumak için neler yapmalıyız?

Duyu organlarımızın sağlığını korumak için neler yapmalıyız?

- Kulaklarımızı çok soğuklara karşı korumalıyız.
- Kulağımıza sert cisimler sokmamalı, temiz tutmalıyız.
- Kulaklarımızı yüksek ses dalgalarından korumalıyız. Yüksek sesli yerlerde bulunmamalı, bu durumlarda en azından kulak tıkacı yoksa ellerimizle kulaklarımzı kapatmalıyız.
- Ani patlama gibi durumlarda oluşan basınçla kulak zarının patlamamsı için ani olarak ağzımızı açmalıyız.
- Başkalarının kullandığı havlu ve gözlükleri kullanmamalı, gözlerimizi temiz tutmamalıyız.
- Televizyonu uzun süre yakından izlememeliyiz, bu durum gözlerimize zarar verir. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 09:32

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Orta kulağa açılan östaki borusunun görevi nedir?

Orta kulağa açılan östaki borusunun görevi nedir?

Orta kulaktan yutağa açılan kısma östaki borusu denir. Görevi orta kulak ile çevre basınç farkını dengeleyerek, kulak zarının yırtılmasını engeller. Östaki borusunun uzunluğu 36 mm’dir. Bu uzunluğun üçte biri kemik, üçteki ikisi kıkırdaktır. İtalyan Anotomist Bartolommeo Eustachio tarifi yaptığı için bu ad verilmiştir. Östaki borusuna yardımcı olmak kulak zarına zarar gelmesini önlemek için, çok sesli ortamlarda ağız miktar açılır.

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 09:12

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »