Termik santrallerde oluşan toz ve külleri ba­calardan atmak için nasıl düzenekler kullanılır?

Termik santrallerde oluşan toz ve külleri ba­calardan atmak için nasıl düzenekler kullanılır? Termik santrallerde, kömür ile elektrik üretimi ile, kömürün yanmasından dolayı çevre kirliliği ve çevreye çok zararlı olan zehirli gazlar ve maddeler ortaya çıkmaktadır. Bu madde, toz ve küllerin bacalarda filtreler yoluyla tutumaları ve çevreye zarar vermemeleri sağlanması gerekmektedir. Bu filtreler ve tutucular elektriklenme […]

HZ. Ali’nin Cesaret ve kahramanlığı

HZ. Ali’nin Cesaret ve kahramanlığı, Hz. Ali, hayatı boyunca yiğitliğin ve kahramanlığın sembolü olmuştur. Onun cesaret ve kahramanlığını en iyi anlatan olaylardan biri, Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti esnasında gerçekleşmiştir. Mekkeli müşrikler, Müslümanlara karşı şiddet ve zulümlerini gittikçe artırmışlar, hatta Peygamberimizi öldürme planları yapmaya başlamışlardı. Bunun üzerine Hz. Peygamber, Medine’ye hicret etmeye karar vermiştir. Kendisini öldürmeye gelen […]

Din veya inanç konusunda insanlara baskı yapmak niçin yanlıştır?

Din veya inanç konusunda insanlara baskı yapmak niçin yanlıştır? Din, insanları Yüce Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaya, iyi, güzel ve faydalı işler yapmaya yönlendirir. Din bir vicdan işidir ve daha çok insanın iç dünyasını ilgilendirir. Din, Allah ile insan arasında kurulan bir iletişimdir. Bu iletişimde hiçbir zaman zorlama olmamalıdır. İslam dini inanç konusunda baskı yapmayı […]

Bir konuda birden çok görüş ve düşünce olmasının faydaları nelerdir?

Din anlayışındaki farklılıklar neden zenginlik olarak görülmelidir? Belirtiniz. Bir konuda birden çok görüş ve düşünce olmasının faydaları nelerdir? Yüce Allah insanları farklı özelliklerde yaratmıştır. Bu nedenle insanların zevkleri, alışkanlıkları, kişilik yapıları ve düşünceleri de birbirinden farklıdır. Farklılık, düşünce zenginliğine katkı sağlar. Bir konuda herkesin aynı düşünceyi benimsemesi, aynı görüşte olması istenmeyen bir durumdur. Böyle bir […]

Hızır ve hızır orucunun temeli olan olayda neler dikkatinizi çekti?

Hızır ve hızır orucunun temeli olan olayda neler dikkatinizi çekti? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Hızır orucu Hz. Hasan İle Hz. Hüzeyin’in hasta olması ve iyileşmesi sebebiyle tutulan bir adak orucudur. İftarlarda Hızırın geldiği düşünülerek bu ad verilmiştir. “Hızır gibi yetişmek” deyimini daha önce hiç duydunuz mu? Bu deyim hangi durumlarda ve niçin kullanılmaktadır? Alevilik-Bektaşilikte hızır orucuna önem […]

Günlük hayatta hangi durumlarda dua edersiniz?

Günlük hayatta hangi durumlarda dua edersiniz? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Sıkça ettiğiniz dualardan birini aşağıdaki satırlara yazınız. Günlük hayatta dara düştüğümüzde, zorda kaldığımızda yada korktuğumuzda dua eder, Allah’tan yardım dileriz. Allah’tan istek ve dileklerimizi dua ile yaparız. Af dilemeyi, Cennetlik olmayı dua ile isteriz. Dua etmenin faydaları nelerdir? İnsan, günlük hayatta maddi ve manevi pek çok sorunla […]

Yol kardeşi olan kişiler birbirleriyle ilişkilerinde nelere özen göstermelidir?

Yol kardeşi olan kişiler birbirleriyle ilişkilerinde nelere özen göstermelidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Alevilik-Bektaşilik’te yol kardeşliği, Ensar-Muhacir kardeşliğini temel alır. Medineliler, Mekke’den gelen müslüman kardeşlerine, evlerine almışlar, sofralarını varlıklarını paylaşmışlardır. Yol kardeşleri, birbirleriyle varlıklarını acılarını her şeylerini paylaşırlar, birbirlerine yalan söylemezler. İlişkilerine çok önem verirler. Yol kardeşliği kavramını daha önce hiç duydunuz mu? Bu konuda neler […]

Semah sırasında okunan duaların önemi nedir? Bu dualarda Allah’tan neler istenmektedir?

Semah sırasında okunan duaların önemi nedir? Bu dualarda Allah’tan neler istenmektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Semah, dua ile yapılır. Dönerek zikir ve dua yapılmaktadır. Bu dualar ile Allah’tan, Semahların seyirlik için değilde Hakk için olmasını, günahların af olmasını, Hz. Muhamamed’in ve ehli beytin şefaati ve on iki imamların yardımı istenmektedir. Buradaki amacımız itikadi olarak bu inancı irdelemek […]

Cemin kurallarına uygun bir şekilde yapılmasında on iki hizmetin önemi nedir?

On iki hizmet kimler tarafından, nasıl yerine getirilir? Anlatınız. Cemin kurallarına uygun bir şekilde yapılmasında on iki hizmetin önemi nedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Cem törenlerinde, törenlerin huzur sukunet içinde, belli bir tertip düzen içinde yapılması için, on iki kişi görevlendirilmektedir. Bu on iki kişi aynı zamanda on iki imamı da temsil eder. On iki kişi cem […]