Gülbenk kavramının anlamını araştırıp öğreniniz.

Gülbenk kavramının anlamını araştırıp öğreniniz. Gülbenk farsçadan gelen bir kelime olup, kelime anlamı tercümandır. Alevilik inancına göre yapılan duaya gülbenk denir. Gülbenkler veren dedeye veya yöreye göre değişik versiyonları vardır. Gülbenk “Bismişah” ile başlar, Hz. Ali ve Bektaşi Veli ile biter. Gülbenk, yemeklerden önce, yatmadan önce, sabah kalkınca, sohbetlerin başlangıcında, cem ayinlerinin başlangıcı ve bitiminde, bayramlarda, […]

Mevlana’nın görüşleri ile ilgili bir araştırma yapınız.

Mevlana’nın görüşleri ile ilgili bir araştırma yapınız. Mevlana’nın asıl adı Celalettin Rumi’dir. Mevlana’nın görüşlerinin temelini aşk oluşturur. Ona göre Tanrı’ya ulaşmak için gerekli olan şeyde aşktır. Mevlana aşkı ve sevgisi evrensel olup, din, dil, ırk yapmaz, bütün insanlığı kapsar. Tasavvuf inancını günlük hayatına yansıtmıştır. Kadın erkek eşitliğini savunmuş, kadının özgürlüğünü benimsemiştir. Diğer din ve ırktaki insanlara […]

Tasavvuf mezhep semah cem ve sema kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Tasavvuf, mezhep, semah, cem ve sema kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz. Tasavvuf Nedir? Kalbi kötülüklerden temizlemek, arındırmak, saf kılmaktır. Tasavvuf insanın kalbini Allah’ın muhabbetine bağlamak, peygamberin söz ve ahlakına uymaktır. Kalbin kötülüklerden nasıl temizleneceğini öğreten ilme tasavvuf denir. Mezhep Nedir? Görüş, takip edilen yol, anlamları taşıyan mezhep kelimesi, dini açıdan, içtihad eden alim sıfatını kazanmış, zatların, […]

İslam güzel ahlaktır. hadisiyle anlatılmak istenen nedir?

“İslam güzel ahlaktır.” hadisiyle anlatılmak istenen nedir? Söyleyiniz. Müslüman güzel ahlaklıdır. Güzel ahlak, kendisinden ve davranışlarından emin olunan, kimseye kendisinden bir zarar dokunmayan kimsedir. Güzel ahlakın bütününe İslam denir. Müslüman güzel ahlaklı olmak zorundadır. Evinde, yolda, trafikte, otobüste, okulda, iş yerinde, sosyal çevresinde, alışverişte, çocuklarıyla olan ilişkilerinde, arkadaşlarıyla ilişkilerinde ahlaklı olmak, ahlakı neyi gerektiriyorsa o şekilde […]

Hz. Muhammed’in evrensel bir peygamber olması ne anlama gelir?

Hz. Muhammed’in evrensel bir peygamber olması ne anlama gelir? Açıklayınız. Peygamberi olduğu dinin son din olması ve bir kavme veya bir millete gelmeyip, bütün insanlığa gelmesi, bütün insanlığın bu dine inanması gerektiğidir. Hz. İsa’dan sonra, 500 yıl peygamber gelmemiş, mevcut dinlerin hepsi tahrif ve bozulmaya uğramıştır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.)’a gelen mesaj kıyamete kadar geçerli olmak üzere, bütün […]

Hz. Muhammed bir insan olarak ne gibi özelliklere sahiptir?

Hz. Muhammed bir insan olarak ne gibi özelliklere sahiptir? Anlatınız. Hz. Muhammed (S.A.V) dendiğinde akla, ulaşılamaz, taklid edilemez, insan üstü bir varlık gibi anlaşılır. Bu tam anlamıyla doğru değildir O bize örnektir ve insani özellikleri her insan gibidir. Yer, içer bedeni ihtiyaçları vardır. Duygu düşünceleri de normal insan gibidir. Hz. Muhammed nefsini kontrol altında tutabilen, […]

İslam ve güzel ahlak konulu sloganlar belirleyerek

İslam ve güzel ahlak konulu sloganlar belirleyerek aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. “Her binanın bir temeli var, İslam binasının temeli de güzel ahlâktır.” “Bir insan için Allah’ın en büyük ihsanı iyi ahlâktır. Güzel bir yüz ya da nazlı bir davranış bile, kalp kötüyse fena ahlâkı gizleyemez.” “Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.” “Ahlâk da sanatta olduğu gibi […]

Siz Hz. Muhammedi kendinize örnek alıyor musunuz?

Siz Hz. Muhammedi kendinize örnek alıyor musunuz? Onun tutumlarından hareketle kendi davranışlarınızı değerlendiriniz. Müslümanlar olarak peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’, her an hayatımıza örnek alırız. Onun hayatında yaptıklarına uymayan davranışlarımız oluyor. Ama sonra farkına varıp, tevbe edip o davranışlarımdan vazgeçiyorum. Bizim hayatımıza en iyi örnek Peygamberimizdir. Yalan söylemez, içki içmez, şirke düşmez, gıybet etmez, ibadetlerini tam […]

Güzel ahlaklı bir insan ne gibi özelliklere sahiptir?

Güzel ahlaklı bir insan ne gibi özelliklere sahiptir? Hz. Muhammed (s.a.v.) dürüst, çalışkan, adaletli ve güvenilir bir insandır. O, küçük yaşlardan itibaren çalışkanlığı ilke edinmiş, hiçbir zaman başkalarına yük olmamıştır. Konuşması, davranışları ve yaşan­tısıyla içinde yaşadığı toplumda herkesin sevgi, saygı ve güvenini kazanmıştır. Yüce Allah bir ayette, “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”(Kalem suresi, 4. ayet.) buyurarak […]

Rahmet kavramı sizlere neler çağrıştırmaktadır?

Rahmet kavramı sizlere neler çağrıştırmaktadır? Hz. Muhammed 610 yılında peygamber olarak görevlendirilmiştir. Onun peygamber olarak gönderil­diği dönemde insanlar putlara tapıyordu. Kadınlara, kız çocuklarına haksızlık ediliyordu. Köleler bir mal gibi alınıp satılıyordu. Toplumda içki, kumar, tefecilik, zulüm, haksızlık, fuhuş vb. kötülükler yaygındı. Mekke’ye dışarıdan gelen kimseler sık sık haksızlığa uğruyordu. Ticaret için gelen yabancıların malları ellerinden alınıyor, […]