Aslı babasına açık renkli bir çadır almasının daha uygun olacağını söylüyor.

Aslı’nın babası yaz tatilinde kullanmak üzere bir kamp çadırı satın almak istiyor. Fakat alacağı çadırın hangi renkte olması gerektiğine bir türlü karar veremiyor. Aslı babasına açık renkli bir çadır almasının daha uygun olacağını söylüyor. Sizce Aslı haklı mıdır? Neden? Aslı’nın babası aldığı çadırı yaz aylarında kullanacaklar. Yaz aylarında güneşlenme çok olmakta ve hava sıcaklıkları çok yükselmektedir. Kullanılan çadırın […]

7. sınıf fen ve teknoloji deniz suyundan içme suyu elde etme

Biz de hem bu bilgiden hem de ışığı soğuran maddelerin ısınmasından faydalanarak deniz veya gölet suyundan içme suyu elde edeceğimiz bir düzenek hazırlayalım. Düzeneğimizi hazırlarken aşağıda verilen adımları takip edelim. 1. adım Işığı soğuran maddelerin ısınmasından faydalanarak deniz, göl veya gölet suyundan içme suyu elde etmek için nasıl bir düzenek hazırlayabilirim? Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, saydam ve koyu renkli cisimlerden […]

Atmosfer olmasaydı gündüz hava sıcaklığı nasıl olurdu? Neden?

Atmosfer olmasaydı gündüz hava sıcaklığı nasıl olurdu? Neden? Gündüzler çok sıcak olurdu. Cisimler yüzeylerine düşen güneş ışınları soğurmaktadırlar. Bu soğurma açık renkli cisimlerde az koyu renkli cisimlerde fazla olmaktadır. Atmosfere değen güneş ışık ışınlarının bir kısmı atmosfer tarafından soğurulduktan sonra dünyaya ulaşmaktadır. Eğer ki atmosfer olmasaydı, bu soğurulma hiç gerçekleşmeyecek, güneş ışınları doğrudan dünya yüzeyine […]

Gözleriniz bağlıyken biri siyah, diğeri beyaz iki taştan hangisinin siyah…

Gözleriniz bağlıyken biri siyah, diğeri beyaz iki taştan hangisinin siyah, hangisinin beyaz olduğunu nasıl anlarsınız? Taşları görmeden onların renklerini anlamak için, ilk önce her iki taşı da güneş ışığına koyarız. Bir süre beklettikten sonra taşlara dokunuruz. ısısı fazla olan taş siyah renkli taştır. Beyaz taş güneş ışığını yansıttığı için soğurma yapmayacağından, siyah taşa göre daha […]

Güneş enerjisi hangi enerji türlerine dönüşebilir? Örnekler veriniz.

Güneş enerjisi hangi enerji türlerine dönüşebilir? Örnekler veriniz. Güneş ışınları ile gelen enerji, elektrik enerjisine, ısı enerjisine ve hareket enerjisine dönüşebilir. Bu dönüşen enerji türlerine örnek verecek olursak. Elektrik enerjisine dönüşerek, yukarıdaki resimde görüldüğü gibi, pervaneyi çalıştırabilir, çok kırsal bir yerde trafik işaretini yakabilir, su pompasını çalıştırarak tarım arazilerinin sulanmasında kullanılabilir, hesap makinesini çalıştırabilir bu […]

Deneyde bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler nelerdir?

Yapılan bir deneyde başlangıç sıcaklık değerleri eşitlenmiş dört termometrenin ikisi aynı büyüklükteki beyaz, ikisi siyah kartonla sarılıyor. Biri siyah biri beyaz kartonlu iki termometre güneş ışığı alan pencerenin önüne, diğer ikisi aynı yerde gölgeye konularak on beş dakika bekletiliyor. Bu deneyi yapmanın amacı neler olabilir. Deneyde bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler nelerdir? Bu deneyi yapmanın […]

Işığı iyi soğuran maddelerin ortak özellikleri nedir?

Işığı iyi soğuran maddelerin ortak özellikleri nedir? Bu tür maddelerin ortak özelliği yüzeylerinin pürüzlü ve renklerinin de koyu olmasıdır. Resimde gördüğümüz su ısıtan güneş panellerinde suyun ısıtıldığı bölümler siyah renktedir. Bunun sebebi koyu renkler güneş ışınları yansıtmamakta, bünyelerinde güneş ışığını tutarak, güneş ışığının ısı enerjisinden faydalanmaktadırlar.

Güneş enerjisinin ülkemizdeki kullanım alanlarını ve bunun çevreye etkileri

İnternet, ansiklopedi, TÜBİTAK yayınları vb. kaynaklardan güneş enerjisinin ülkemizdeki kullanım alanlarını ve bunun çevreye etkilerini araştırınız. Araştırma sonuçlarını görsellerle de destekleyerek sınıfta arkadaşlarınıza sunacak biçimde hazırlayınız. Ülkemizde Güneş Enerjisinin Durumu ve Çevreye Etkileri Ülkemizde güneş enerjisinin kullanım alanı ve elektrik üretiminin payı ve önemi gün geçtükçe artmaktadır. Güneş enerjisi kullanımı ile ilgili dünyada gelişmeler ile birlikte ülkemizde […]

Işığın soğurulması ne demektir?

Işığın soğurulması ne demektir? Soğurulma sözlük anlamı olarak yakalama, tutma manasına gelir. Işığın soğurulması ise yansımanın olmaması cisim yüzeyinde ışığın tutulması anlamına gelir. Güneş ışığı enerji taşır bu yüzden üzerine düşen cisimlere bu enerjisini aktarır bu sebeple bu cisimler ısınır. Şekle de baktığımızda açık renkli cisimlerde yansımanın olduğunu, koyu renkli cisimde yansımanın olmadığını soğurulmanın gerçekleştiğini […]

Işığı soğuran maddelerin ısınması özelliğinden yararlanılabilecek bir proje tasarlamak

Amaç, ışığı soğuran maddelerin ısınması özelliğinden yararlanılabilecek bir proje tasarlamaktır. Proje çalışmanız için öncelikle 4-5 kişilik bir grup oluşturunuz. Grup arkadaşlarınızla iş bölümü yapıp bir çalışma planı hazırlayınız. Oluşturacağınız proje de aşağıda resimlerini verdiğimiz konular yardımcı olacaktır. Projeyi tasarlarken aşağıda belirtilen özellikleri göz önünde bulundurunuz: • Maddelerin ısınma özelliğinden yararlanarak ışık enerjisinden elde edeceğiniz ısı […]