Fonksiyon Nedir? Fonksiyonların İncelenmesi

fonksiyon

Fonksiyon Nedir? Fonksiyonların İncelenmesi, Matematikte bir ya da birçok değişkene, yani değerleri değişebilen niceliğe bağlı olarak değişen nicelik. Değişkenin aldığı her x değeri, x’ten kalkılarak belirlenen bir ve yalnız bir tek y değeriyle birleştirilebilir, y’nin x’e bağlılığı şöyle gösterilir: y=f(x). BİR FORMÜLLE TANIMLANAN FONKSİYON En basit fonksiyonlar formüllerle tanımlanırlar. Nitekim her gerçek x sayısını bu […]

Fok Balığı Hakkında Bilgi

fok

Fok Balığı Hakkında Bilgi, Yüzgeçayaklılar (Pinnipedia) takımından denizde yaşayan memeli. Foklar üç büyük aileye ayrılan çok türdeş bir grup oluştururlar; Fokgiller ya da denizköpeğigiller (Phocidae); irikulaklıgiller (Otariidae); morsgiller (Odobenidae). Yüzmeye iyi uyarlanmış olan fokların gövdesi mekik biçimindedir. Ayakları yüzgeçayağı biçimine dönüşmüştür; arkadakiler, öndekilerden daha kısadır ve çok kısa olan kuyruğun yanlarında yer alırlar. Fokların boynu […]

Flüt Nedir? Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?

13. YY'dan kalma altı gagalı flüt

Flüt Nedir? Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir? Delikli ve içi boş bir borudan oluşan üflemeli çalgı. Günümüzde yaygın olarak kullanılan flüt, Eski Yunan ve Latin uygarlıklarında (özellikle dik flüt) da önemli bir yeri olan ve kökü çok eskiye dayanan bir müzik aletidir. Başlıca iki çeşit flüt vardır: Yan flüt ve gagalı flüt. YAN FLÜT En yaygın […]

Flüorışı Nedir Yasaları ve Flüorışıl cisimler ve uygulama alanları nelerdir?

Başlangıçta A durumunda olan molekül hv„ fotonunun yutulmasıyla uyanlmış B durumuna geçer. Flüonşı olayıyla hv (otonunu yayınlamadan önce, şok sonucu, molekül uyanlmış halini kısmen yitirir ve B durumundan B' durumuna geçer. A ’A geçişi, açıklanan son geçişe eşdeğerdir.

Flüorışı Nedir Yasaları ve Flüorışıl cisimler ve uygulama alanları nelerdir? Taneciksel bir ışınım (elektron demeti, radyoaktif bir madde ışınımı) ya da elektromagnetik bir ışınımın (ışık, morötesi ışınlar, X ışınları) etkisi altında kalan bir maddenin görünen ışık yayınımı. Bu, gazışı olayının özel bir halidir. Flüorışının (floresans da denir) bir özelliği, uyarıcı ışınımın ortadan kalkmasıyla ışık yayınımının […]

Flüor Nedir Özellikleri Nelerdir?

Açık mor renkteki flüorin billurları. Flüorin ya da flüorspat, vazolann üretiminde kullanıldığı gibi metalürjide de ergitici olarak kullanılır.

Flüor Nedir Özellikleri Nelerdir? Atom numarası Z=9, atom ağırlığı M= 18,9984 ve simgesi F olan, halojenler kümesinden bir element. Moissan,flüoru başlıca minerali flüorinden (ya da flüorspat, Ca F2) yalıtmıştır. Ayrıca, alüminyum metalürjisinde elektrolit olarak kullanılan kriyolitten de (Na3AlF6) elde edilir; dolayısıyle flüor, alüminyum, demir ve benzeri metallerin sanayisinde katışkı olarak ortaya çıkan bir maddedir. Flüor, hidrojen flüorür […]

Floransa Resim Sanatı Nedir? Gelişimi ve Özellikleri

Sırlı pişmiş topraktan bir genç kız başı heykeli (Andrea della Robbia’nın yapıtı; Floransa, Bargeİlo Müzesi).

Floransa Resim Sanatı Nedir? Gelişimi ve Özellikleri, İtalya’da Rönesans çağında,Floransa’ dan önce hiçbir kent,surları içinde bu kadar çok sayıda ressamı barındırmamıştı; bu ressamlar aynı zamanda birer heykel ustasıydılar, resim sanatına yöneldiklerinde daha önceden heykelcilik ya da kuyumculuk eğitiminden geçmişlerdi. Verrocchio,Pollaiuolo,Leonardo da Vinci ve Michalengelo, söz konusu sanatçıların başta gelenleridir. Floransa resim sanatı, kendisinden daha erken gelişmiş […]

Floransa’nın gelişimi tarihi ve anıtları

XV. yy 'daki Floransa kentini gösteren bir plan.

Floransa’nın gelişimi tarihi ve anıtları, İtalya’da kent; Toscana ilinin merkezi (438 300 nüf.; 1992). Floransa’da hızlı bir genileme Ortasından, taşkınları zaman zaman afet halini alan (1966 taşkını) Arno ırmağının geçtiği Floransa, bir çöküntü havzasında yer alır, kuzeyi ve doğusu Apennin dağlarıyla kaplıdır, güneyindeyse Chianti tepeleri yükselir. Kent zengin bir tarım bölgesinin merkezi olduğundan ve hem […]

Sir Alexander Fleming Kimdir? Penisilini Kim Bulmuştur?

Sir Alexander Fleming

Sir Alexander Fleming Kimdir? Penisilini Kim Bulmuştur? Küf çalışmaları ve antibiotiği buluşu, İngiliz hekimi ve bakteribilim uzmanı (Darvel yakınları, İskoçya, 1881— Londra, 1955). Sekiz çocuklu bir çiftçinin oğlu olan ve 13 yaşında Londra’ya giden Alexander Fleming ticaret okulunda öğrenim gördükten sonra, bir denizcilik şirketinde işe girdi. Yirmi yaşına gelince tıp öğrenimi yapmaya karar verip, birkaç yıl […]

Gustave Flaubert (Madame Bovary) Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Gustave Flaubert

Gustave Flaubert (Madame Bovary) Kimdir? Hayatı ve Eserleri, Fransız yazarı (Rouen, 1821-Croisset, 1880). Rouen Hastanesi’nde görevli cerrahbaşının oğlu olan Gustave Flaubert (Madama Bovary’deki hekim Lariviere’in kişiliğinde babasının etkileyici bir portresini çizmiştir), Cervantes, Chateaubriand, Shakespeare ve Hugo’nun yapıtlarını okuyarak romantik düşgücünü geliştirdi. Rouen Krallık Kolejinde okurken (1832-1840), ilerde en yakın arkadaşı olacak Louis Bouilhet’yi tanıdı. 1840-1843 […]

Flaman Sanatı Nedir? Gelişimi Tarihi ve Öncüleri

Hans Memling'in İsa'nın Çilesi adlı tablosu

Flaman Sanatı Nedir? Gelişimi Tarihi ve Öncüleri, Günümüzde Belçika sınırları içinde kalan topraklar üstünde gelişen ve yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren sanat. El sanatları ve kentçilik Özgün bir el sanatları ve kentçilik anlayışı, XII. yy’ın başlarında büyük dinsel yapıların gerçekleştirilmesini sağladı: Brüksel’deki Saint Michel, Mechelen’deki Aziz Rombaut, Anvers’deki Notre-Dame kiliseleri. Bu arada çok sayıda dindışı yapı […]