Atatürk milliyetçiliğinin milli birlik ve beraberliğimizin devamındaki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz.

Atatürk milliyetçiliğinin milli birlik ve beraberliğimizin devamındaki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz. Atatürk Milliyetçiliğinin özünde millet sevgisi, bütün ülke vatandaşların millet bilinci ile, barış ve huzur içinde birlik ve beraberlikle yaşaması vardır. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında millet esastır. Atatürk milliyetçiliğinde özellikle Türk Milleti’nin geçmişine olan sevgi ile birlik ve beraberliğine yer ve değer verilmektedir. Atatürk’ün; “Bize milliyetçi derler, […]

Devlet hangi durumlarda kişinin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilir?

Devlet hangi durumlarda kişinin temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilir? Sizce devlet bu tür kısıtlamalarda bulunmalı mıdır? Neden? Temel hak ve özgürlüklerin sıkıyönetim durumu, olağanüstü hal, savaş hali, genel ahlak ve sağlık, suçun önlenmesi gibi durumlarda hakkın özüne dokunmadan ancak yasa ile kısıtlanabilir. Zorunlu hallerde, bu tür kısıtlamalara devlet başvurabilir. Ama bu kısıtlama durumu geçici olmalı genel […]

Bir ülkede demokrasinin varlığı için en az kaç siyasi partinin olması gerekir?

Bir ülkede demokrasinin varlığı için en az kaç siyasi partinin olması gerekir? Neden? Bir ülkede çoğulcu demokrasinin varlığı için birden fazla siyasi partinin olması ve seçimlere katılabiliyor olması gerekir. Tek partinin olduğu seçimlere tek partinin girdiği ülkelerde adı cumhuriyet bile olsa demokrasinin varlığından söz etmek mümkün değildir. 

Muhalefetin olmadığı bir ülkede demokrasinin varlığından söz edilebilir mi?

Muhalefetin olmadığı bir ülkede demokrasinin varlığından söz edilebilir mi? Neden? Muhalefetin olmadığı ülkede demokrasiden söz edilmesi mümkün değildir.  Seçim olabilmesi için birden çok seçenek arasında seçebilmek gerekir. Muhalefetin olmadığı durumlarda tek parti iktidarı olur ki, bu tür yönetimler demokratik değildir. İktidarın dışında kalan partilerin temel görevi, iktidarı denetleme, uyarma ve yol göstermedir. Muhalefetin olmadığı bir […]

Vatandaşların seçimlere katılmamasının yol açabileceği olumsuzluklar neler olabilir?

Vatandaşların seçimlere katılmamasının yol açabileceği olumsuzluklar neler olabilir? Cinsiyeti, ekonomik ve sosyal durumu, öğrenim derecesi, dili, dini, ırkı ne olursa olsun 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçimlere ve halk oylamalarına katılma hakkına sahiptir. Seçimlere katılmayarak bu seçimlere katılma hakkını kullanmamış olur. Çok geniş katılımlı seçimlere katılmama protesto niteliği taşıyıp, seçimler için meşruluk tartışmalarına sebep […]

Seçimlere katılım oranının yüksek olması ne anlama gelir?

Size göre seçimlere katılım oranının yüksek olması ne anlama gelir? Bir ülkede seçimlere katılma oranının yüksek olması, vatandaşların yöneticilerini seçme konusunda duyarlı olduğunu gösterir. Seçimlere katılmak vatandaşlık görevi olup, seçimlere katılım oranlarının yüksekliği vatandaşların demokrasi bilincinin geliştiğine işaret olmaktadır.

Ülkemizde vatandaşların yürütme organına karşı dava açabilme hakkına sahip olabilmeleri

Ülkemizde vatandaşların yürütme organına karşı dava açabilme hakkına sahip olabilmeleri neyin göstergesidir? Vatandaşların, idari kararlara karşı yürütme organına dava açabilmesi, ülkemizde hukukun üstünlüğünün ve hukuk devletinin olduğunun göstergesidir. Hukuk devletlerinde, yürütmenin kararları, kanunlara uygun olmalı ve denetlenebilmelidir. Bir toplumun düzen içinde yaşamasını sağlayan kuralların bütününe hukuk denir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü […]

Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devlet olduğunu gösteren uygulamalara hangi örnekleri verebilirsiniz?

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devlet olduğunu gösteren uygulamalara hangi örnekleri verebilirsiniz? Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu durumu somut olarak bakanların ve bakanlar kurulu kararlarının etkilenen vatandaşların dava açması sonucunda danıştay tarafından yürürlüğünün durdurulması ve kararın iptal edilmesidir. Devletle olan münasebetlerde, devletin aleyhimize aldığı idari kararları, yetkili idare mahkemesinde dava açarak idarenin hukuksuz olduğu durumda kararı […]

Bir ülkede yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek elde toplanmasının sonuçları neler olabilir?

Bir ülkede yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek elde toplanmasının sonuçları neler olabilir? Kısaca yasama, yürütme ve yargının ne olduğunu tanımlayalım. Bu güçlerin tek elde toplanınca çıkabilecek sonuçlara ulaşalım. Yasama: Yasa denince anayasa ve anayasaya uygun olarak hazırlanan kanun, yönetmelik ve kararnameler gibi yazılı kurallar akla gelir. Bu kurallar temel hak ve hürriyetleri korur. Yasalar, […]

I ve II. Meşrutiyet Dönemi anayasalarından hangisinde milli egemenliğe daha fazla önem verilmiştir?

I ve II. Meşrutiyet Dönemi anayasalarından hangisinde milli egemenliğe daha fazla önem verilmiştir? 2. Meşrutiyetle, padişahın sürgüne gönderme yetkisi kaldırıldı ve parlamentoyu kapatma yetkisi kullanılamaz hâle getirildi. Diğer yandan milletlerarası antlaşmaları imzalamayetkisi Mebusan Meclisinin onayı şartına bağlandı. Ayrıca yasaları veto etme yetkisi de sınırlandırıldı. 2. Meşrutiyette yapılan bu düzenlemeler ve padişahın yetkilerinin kısıtlanması, 2. meşrutiyet […]

Sayfa 8 of 540« İlk...678910...203040...Son »