5. Etkinlik Boşluk Doldurma Sandviçe ne oldu?

5. Etkinlik: Boşluk Doldurma “Sandviçe ne oldu?” sorusuna cevap oluşturacak şekilde, aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere, verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.

Kelimeler: vitaminler, ince bağırsak, pankreas, mekanik, tükürük, kimyasal, proteinler, yutak, enzimler, mide, mide asidi, kan, salgı, kalın bağırsak, yemek borusu, karaciğer

Metin: Sandviçimizi dişlerimizle kopardığımızı ve çiğnemeye başladığımızı düşünelim. Bu işlem mekenik sindirimdir. Mekanik sindirim, besinlerin yapısı değişmeden küçük parçalara ayrılmasıdır.  Ağzımızdaki bezler tarafından tükürük salgılanır. Tükürük bu yiyeceklerin ıslanmasını ve kolay yutulmasını sağlarken aynı zamanda ağızda kimyasal sindirimin de başlamasını sağlar. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - 19 Eylül 2014 at 15:48

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

4. Etkinlik Mekanik mi, Kimyasal mı?

4. Etkinlik: Mekanik mi, Kimyasal mı? Aşağıdaki olaylardan hangileri mekanik, hangileri kimyasal sindirim olayıdır? Verilen yarım cümleleri tamamlayınız ve nedenini açıklayınız.

a) Şekerin dişler yardımı ile parçalanması, mekanik sindirimdir. Çünkü dişler şekeri parçalar şekerin kimyasal yapısında bir değişikliğe sebep olmaz.

b) Karbonhidratların ince bağırsakta en küçük moleküllere kadar parçalanması, kimyasal sindirimdir. Karbonhidratlar ince bağırsakta yapısal değişikliğe uğrarlar.

c) Ekmeğin midede kaslar yardımı ile ufalanması, mekanik sindirimdir. Mide kasları ekmeği midede küçük parçalara ayırması kaslar vasıtası ile olduğu için mekaniktir. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 15:04

Kategori: Fen ve Teknoloji   Etiket:

Ayet cinler hakkında nasıl bir mesaj vermektedir?

Cinlerle ilgili bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “İçimizde, (Allah’a) teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler, doğru yolu arayanlardır.” Cin suresi, 14. ayet.

Yukarıdaki ayet cinler hakkında nasıl bir mesaj vermektedir? Yorumlayınız.

Cinler de İnsanlara benzer kulluk yaşadıklarını, hareketlerinde serbest oldukları, imtihana tabi oldukları mesajını vermektedir.

Cinler görünmeyen varlıklardandır. Alllah’a kulluğunu tam yapan, kötülüklerden kaçınan, iyiliklere yönelen, tevbe eden ahirette yaptıklarının karşılığını görecek varlıklardandır. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - at 10:22

Kategori: Din Kültürü   Etiket:

Melek gibi insan sözüyle anlatılmak istenen nedir?

“Melek gibi insan” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Sınıfınızda tartışınız. Melek gibi, melekten kasıt nedir? Bir meleğin yanlış, bir kötülük yaptığını düşünemeyiz. Melekler başka varlıklara kötülük yapmadıkları için, bir kişi diğer insan varlıklara kötülük tapmazsa bu yakıştırmayı ona yaparız. Ne iyi insan melek gibi karıncayı bile incitmez.

Melek gibi insan ideal insan profilidir. Böyle iyi insanların iki özelliği vardır. Birinci özelliği Allah’a Allah’ın İndirdiği vahiyde istediği özellikte bir kul olurlar. Allah’ın emirlerini yerine getirir, yasaklarından sakınırlar. İknici özellikleri diğer varlıklara karşı yardımcı olurlar vazifelerini tam yerine getirirler. Karnı aç muhtaç bir hayvan gördüklerinde ona yardım ederler. Diğer insanlara karşı kibar bir şekilde gönül kırmayan davranışlar gösterirler. Dünya kendilerine düşen vazifeleri tam yerine getirirler. Bir işçi ise yapması gerekeni tam yapar, Fırınsa yaptığı ekmekleri en sağlıklı ve en iyi şekilde yapar. Öğrenci ise, arkadaşlarına ve öğretmenlirine saygısızlık yapmaz. Çevresini ve okulunu her zaman temiz tutar. Okul ve toplum kurallarına uyar, ödevlerini en iyi şekilde yapar. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - at 09:32

Kategori: Din Kültürü   Etiket:

Simge kıyamet ve iman kavramlarının anlamlarını araştırıp öğreniniz.

Simge: Diğer anlamı semboldür. Bir toplumun üzerinde anlaşarak kendisine belli bir anlam yüklediği işarettir. Bir düşüne ya da duyguyu somutlamak ve belirgin kılmak için özdeştirilen nesnelere simge denir.Çeşitli bilim dallarındaki kısaltmalar simgeyi ifade eder. örneğin oksijen O ile simgelenir.

Kıyamet: Dünyanın sonu ve zamanı ile ilgili dini inanca kıyamet denir.  Ayrıca Zerdüştlük, Hıristiyanlık ve İslam gibi bazı dinlerde ölülerin diriltilerek mahşer (toplanma yeri) de toplanacağına (haşir), hayattayken yapılan iyilik ve kötülükler hakkında hesap ve hüküm verileceğine (hesap günü), iyilerin cennete, kötülerin ise cezalarını çekmek üzere cehenneme gideceğine inanılır.

İman: Kuran’da bildirilen esaslara, emir ve yasaklara inanmak inandığını dili ile söylemek imandır. Ementü şöyledir.

 Allah’a, meleklerine, gönderdiği kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye inanıyorum. Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın da Allah’ın kulu ve son Peygamberi olduğuna şehadet ediyorum.

 

1 Yorum - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - 17 Eylül 2014 at 22:37

Kategori: Din Kültürü   Etiket:

Batıl inançlarla ilgili bir araştırma yapınız.

Batıl inançlarla ilgili bir araştırma yapınız. İnsanlar çaresizlikleri, korkuları eski gelenekleri gereği gerçekliği olamayan doğa üstü şeylere inanırlar. Bu inanışlara batıl inanç denir.  Bu tür inanışlarda olanlar genellikle batıl inançların negatif etkisinde kaldıkları için daha tutkulu bağlıdırlar. Batıl inançların bir sebebi de insanlara yapılması veya bilinmesi gerekli şeylere korkutarak öğretmektir.

Batıl inançlar mantıksal bir temele dayanmazlar. Nedenini bilmeden bu davranışlara katılırız. Yolculuğa çıkanın arkasından su döker, gece tırnak kesmeyi hoş karşılamayız.

Bir çok batıl inancın temeli efsanelere kadar uzanmaktadır. At nalı uğurlu sanılıyor, bu inanç belki Avrupa’daki keltlerden gelmiştir. Çünkü onlar atın kutsal olduğunu kabul ediyorlardı.  Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - at 22:13

Kategori: Din Kültürü   Etiket:

Şeytanı konu alan deyim ve atasözleri bularak defterinize not ediniz.

Şeytanı konu alan deyim ve atasözleri bularak defterinize not ediniz. Dilimizde şeytan ile ilgili çok sayıda atasözü ve deyim vardır. Aşağıda bunların birkaçını vereceğiz.

Şeytan ile İlgili Atasözleri

Acele işe şeytan karışır: Acele ve dikkatsizce yapılan işten iyi bir sonuç beklenemeyeceğini, o işin başarısızlıkla sonuçlanacağını anlatır.

İnsan insanın şeytanıdır: Arkadaş seçiminin önemini anlatan atasözümüz. Kötü arkadaş yoldan çıkarır, kötülüklere musallat eder.

Şeytanın dostluğu darağacına kadardır: Kötü insanın arkadaşlığı başına bir bela gelene kadar devam eder, o kötü günde kötü arkadaş insanı yalnız bırakır terkeder gider.

Şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar: Hileci kimselerle iş yapanın, büyük bir hileye kurban gider.

Şeytanla ortak buğday eken samanını alır: Düzenbaz ile ortak iş yapanın eline yaptığı işten bir kar geçmez. Devamını Okuyunuz…

3 yorum - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - at 20:53

Kategori: Din Kültürü   Etiket:

Kur’an-ı Kerim mealinden melekleri konu alan üç ayet bularak defterinize yazınız

Kur’an-ı Kerim mealinden melekleri konu alan üç ayet bularak defterinize yazınız. Kuran’da melekler ile ilgili 93 tane tahmini ayet vardır. Meleklere inanmak İslam’ın iman esaslarındandır. Melek kelime anlamı olarak haberci, elçi, güç gibi manalar verilir. Allah tarafından yaratılmış insan gözü ile görmenin mümkün olmadığı varlıklardır.

”Bir zamanlar Rabb’in meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. (Melekler): “A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz” dediler. (Rabb’in): “Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.” dedi.” Bakara suresi 30. ayet

”Ve Âdem’e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere gösterip: “Haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin.” dedi.” Bakara suresi 31. ayet Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - at 19:07

Kategori: Din Kültürü   Etiket:

Ahiret kavramı hakkında bir araştırma yapınız

Ahiret kavramı hakkında bir araştırmada; Ahiret kelime manası olarak, Arapça bir kelimedir. Sonraki, son gibi anlamları vardır. Terim anlamı ise Allah’ın verdiği emir doğrultusunda İsrafil’in Sura ilk defa üflemesiyle (kıyametin kopması) başlayacak olan sürekli hayattır. İsrafil’in ikinci sura üflemesi insanları diriltecek, ve insanlar hesaba çekilecek cenneti hakedenler ile cehennem cezası çekecekler belli olacağı ve orada kalacakları zamandır.

İslam dinine göre Ahiret gününe inanmak iman esaslarından biridir. Kuran’da son gün olarak geçmektedir. Bu dünyada yapılanların iyiliklerin ve kötülüklerin bir karşılığı vardır. Bu gün ahiret günüdür.

Ahirete inanmayan “…Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse o tam mânasıyla sapıtmıştır” (en-Nisâ 4/136) ayetine göre kafir olacağı apaçık belirtilmiştir. Kuran-ı Kerim’in bir çok ayetinde Ahiret ayetinin ebedi dünya hayatınında geçici ve yanıltıcı olduğu zikredilmektedir.

1 Yorum - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmet - at 18:47

Kategori: Din Kültürü   Etiket:

Televizyonun olumlu ve olumsuz olduğu durumları belirtiniz.

Günümüzde önemli bir kitle iletişim aracı olan televizyon, insanları birçok açıdan etkilemektedir. Bu iletişim aracının olumlu ve olumsuz olduğu durumları belirtiniz. Evinize gelen misafirin yanında televizyonun açık olması iletişimi nasıl etkiliyor?

Televizyonun olumlu ve olumsuz etkileri kullanıcının davranışlarına bağlıdır. Dikkatli ve yararlı programlar taklip edildiği takdirde olumsuz yönü olmaz akisne televizyon insanı olmulu etkilemktedir.

Televizyonun Olumlu Etkileri

- İyi bir zaman geçirme vasıtasıdır.
- Evimizden dünyanın her tarafını görebilmekte, hiç gidemeyeceğimiz yerler hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz.
- Çocuklar için eğitici programlar ilk eğitimlerinde olumlu etkileri olmaktadır.
- Haber programları ülkede ve dünyada olan haber ve gelişmeleri insanlara duyurmaktadır.
- Kültürün topluma yaygınlaştırılmasında etkilidir.
- Sağlık deprem gibi olaylarda alanında uzman kişiler tarafından toplumun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
- Eğlence programları stresli toplum yaşamında insanlar için eğlenceli zaman olmaktadır.
- Eğitim yayınları uzaktan eğitim için fırsat eşitliği sağlamaktadır. Devamını Okuyunuz…

İlk Yorum Yazan Siz Olun - Yazı hakkında düşüncelerinizi yazın.  Yazan mehmetduman - at 16:45

Kategori: Sosyal Bilgiler   Etiket:

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »