Peygamberimizin güzel ahlakla ilgili hadisleri hakkında bir araştırma yapınız.

+1 oy
88 kez görüntülendi
4. Peygamberimizin güzel ahlakla ilgili hadisleri hakkında bir araştırma yapınız. Bunlardan üç tanesini defterinize yazınız. 7. sınıf 87. sayfa
27, Ağustos, 2015 hakan (249 puan) tarafından soruldu

1 cevap

0 oy
İslâm, güzel ahlâktır  Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez  Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16
Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz  Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6
İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6
Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir Tirmizî, İlm, 14
Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran Tirmizî, Birr, 55
Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu’abü’l-Îmân, 4/334
İman, yetmiş küsur derecedir En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır Haya da imandandır Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58
Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun Bu da imanın en zayıf derecesidir Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248
Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31
Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71
Müslüman müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter
Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58
İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56
Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8
Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz Buhârî, Edeb, 57, 58
Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe ***ürür İyilik de cennete ***ürür Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır Yalancılık kötüye ***ürür Kötülük de cehenneme ***ürür Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme
Tirmizî, Birr, 58
(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır Tirmizî, Birr, 36
Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir Tirmizî, Birr, 3
Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası İbn Mâce, Dua, 11
Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez Tirmizî, Birr, 33
Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır  Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50
Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66
Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75
Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki;  ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim  Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141
Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle
geçiren kimse gibidir Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78
Her insan hata eder Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30
Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61
Bizi aldatan bizden değildir Müslim, Îmân, 164
Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremezler Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79
İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz İbn Mâce, Ruhûn, 4
İnsanda bir organ vardır Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur Dikkat edin! O, kalptir  Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107
4, Eylül, 2015 yardimci (177 puan) tarafından cevaplandı

İlgili sorular

+1 oy
1 cevap
97 kez görüntülendi 31, Ağustos, 2015 hakan (249 puan) tarafından soruldu
+1 oy
1 cevap
94 kez görüntülendi 31, Ağustos, 2015 hakan (249 puan) tarafından soruldu
0 oy
0 cevap
151 kez görüntülendi 26, Ağustos, 2015 hakan (249 puan) tarafından soruldu
0 oy
0 cevap
82 kez görüntülendi 24, Ağustos, 2015 hakan (249 puan) tarafından soruldu
0 oy
0 cevap
155 kez görüntülendi 8, Temmuz, 2015 hakan (249 puan) tarafından soruldu

1,403 soru

485 cevap

72 yorum

300 kullanıcı