Tarihte İpek Yolu olarak bilinen güzergaha neden bu ismin verildiğini araştırınız

İpek yolu, başlangıcı Çin olan, Anadolu ve Akdeniz yoluyla Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyaca bilinen bir ticaret yoludur. Bilinen tarihten bu yana önce mısırlıların, sonra Romalılar Çin’den ipek alıyorlardı. Bir güzergah üzerinden kervanlar hareket ederlerdi. 16. Y.Y.’a kadar devam eden bu yola ipek yolu denmiştir. Daha çok ipek getirildiği için bu yola ipek yolu adı verilmiştir. Baharat ticaretinin ağırlıkta olduğu yola da baharat yolu denmektedir. Ticarete konu olan mal yani ipek ticaretinden dolayı bu ad verilmiştir.

İpek Yolunu sadece tüccarlar kullanmamışlardır. Bu yolu, bilgeler, ordular kullanmışlar. Dinlerin, fikirlerin, kültürlerin transfer yolu da olmuştur.