Türkiye’nin güçlü bir devlet yapısına sahip olmasında Atatürk ilke ve inkılaplarının katkısını araştırınız

Türkiye, bulunduğu yer itibarıyla güçlü ve gelişmiş bir devlet yapısına sahiptir. Milleti, ulusu ve ülkesiyle birlikte bölünmez bütünlüğünü korumakta ve komşularıyla barış içinde yaşamaktadır. Atatürk’ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini göz önünde bulundurarak Türkiye’nin güçlü bir devlet yapısına sahip olmasında Atatürk ilke ve inkılaplarının katkısını araştırınız.

Türkiye bölgesinde en güçlü devlettir. Cumhuriyetini kurmuş, demokrasisini geliştirmiş, ekonomisini üretim üzerine geliştirmiş, askeri gücünü geliştirmiştir. Ülke bölünmez bütünlüğünü korumakta, komşuları ile savaşmamış husumet geliştirmemiş, barış içinde yaşamıştır. Bunda da en önemli etken Atatürk’ün yurtta barış dünyada barış sözüdür. Türkiye dış ilişkilerini barış üzerine kurmuştur. Bölge ülkelerini ele aldığımızda, Türkiye devlet yapısının bu ülkelere göre daha güçlü olmasının sebebi Atatürk ilke ve inkılaplarıdır. Atatürk ilke ve inkılapları ile devlette ve toplumda büyük değişimler olmuş, gelişmiş çağdaş medeniyetler dikkate alınarak ülke yeniden şekillendirilmiştir. Teokratik devlet yapısından vazgeçilerek cumhuriyet kurulmuştur. Bu cumhuriyetin devamlılığı içinde eğitimde, ölçü aletlerinde, takvimde, giyim kuşamda, kanunlarda devrimler yapılmıştır. Bu devrimlerle güçlü devlet kurulmuş ve geliştirilmiştir.