Türklerin ölen kişileri eşyaları ile birlikte gömmeleri hangi inancın belirtileridir?

Türkler mezarlarına Kurgan derler, Bu kurganlara ölen kimsenin yanına bazı değerli eşyalarını da koyarlardı. Mezar taşlarını insan şeklinde yaparlar buna da balbal denmekteydi. Ölü aşı denen yemekte ölünün yakınları tarafından ölenin adına dağıtılırdı. Bu gelenek, örf ve adetler bize İslamiyetten önce de Türklerde Ahiret inancı, öldükten sonra başka bir hayatın daha olduğuna inandıklarını göstermektedir. Balballar ölen kişinin kahramanlığına ve gösterdiği yararlara göre dikilirdi ki, Bu balbalların ölen kişiye ahirette mükafat olacağı bir takım faydaları olacağına inanıyorlardı.