Ereklilik

Ereklilik Nedir?

Ereklilik, bir eylemin, bir kurumun amacı. Felsefede, araçların, bilinçli ya da bilinçsiz olarak amaçlara uyarlan­ması. Ereklilik Sorunu Ereklilik içsel ya da dışsal olabilir. İçsel olduğunda parçanın bütüne (organın organizmaya) uyarlanma­sını, dışsal olduğundaysa, bütünün daha geniş bir bütüne (sözgelimi, canlı varlığın dış çevresine) uyar­lanmasını belirtir. Açıklanması ba­kımından da ereklilik ikiye ayrıla­bilir: İçkin ereklilik; aşkın ereklilik. Ele […]