evrim

Evrim Nedir? Kanıtları Nelerdir?

Evrim, canlı varlıkların Yer’in tarihi süre­since geçirdikleri dönüşümlerin tümü. Eskiçağ’daki bazı araştırmacılar evrim olgusunu sezinlemişler, Empedokles, Aristoteles, Lucretius ve Ovi- dius, bu olgudan dolaylı olarak söz etmişlerdi. Daha sonra, büyük oranda fosillerin ortaya çıkarılma­sına bağlı olduğu için, evrim düşün­cesi paleontolojinin gelişmesine koşut olarak ilerledi. Bununla bir­likte evrimcilik düşüncesi XVIII. yy’ da bile tam olarak benimsenmemişti: […]