kalp

Doğuştan Olan ve Sonradan Olan Kalp Hastalıkları ve Kalp Nakli

Kalp Hastalıkları Kalp hastalıklarının çoğu, organın ça­lışmasında bozulmalara yol açar ve kendini kalp seslerinin yam sıra kalp ritminde görülen değişiklikler bi­çiminde belli eder. Genel dolaşım­da da bazı patolojik durumlar gözle­nir; akciğer, böbrek, karaciğer gibi or­ganların çalışmasındaki düzen de bo zulur; öbür sistemlere özgü birçok hastalık, akciğerin süreğen hastalık­ları, tiroyit bezinin hastalıkları da kal­bi olumsuz yönde […]

Kalp Organı Betimlemesi ve Fizyolojisi

Kan dolaşımının hareket ettirici orga­nı. Kam bütün dolaşım sistemi içinde ha­reket ettiren kalp, yaşam için kaçınılmaz bir organdır; bu nedenle, en kü­çük bir güçsüzlüğünde bile organizma önemli ölçüde etkilenir. Kalp, göğüs boşluğu içinde, her iki ak­ciğer arasında, göğüs kemiğinin solun­da kalan ve önmediyastin olarak ad- landırüan bölümü kaplar. Üçgen- piramit biçiminde olan bu organın bü­yük […]

Kalp Elektrosu (Elektrokarsiyografi) Nedir?

Kalbın işleyişini inceleyen yöntem (kalp elektrosu da denir). Tıpta 1903’ten bu yana başvurulan bu yöntem, elektrikardiyograf olarak adlandırılan bir araçla kalp tarafın­dan üretilen elektrik akımlarım top­lamaya dayamr. Elektrokardiyograf, akımları elektrokardiyogram denen bir çizgiye dönüştürerek yansıtır. Kalbin kasılmasına, kalp dokusunun kutuplaşması ile kutupsuzlaşmasını gösteren ve uyan akımlan adını alan elektrik akımlan eşlik eder. Bunlar, elektrotlar yardımıyla […]