Kaz

Kaz Hakkında Bilgi

Kaz, Ön üç parmağının arasının perdeli oluşuyla nitelendirilen perdeayaklıların kazsılar (Anseriformesj takımın­dan kuş. Kazlar (Anser cinsi), besili evcil tür­leri kaba görünümlü olan büyük kuş­lardır. Başlan küçüktür ve ördeklerinki gibi lamelli, ama tabam daha kalın gagalan vardır. Oldukça uzun olan boyunlarını çoğunlukla dik tutarlar. Bedenin gerisinde yer alan kısa ba­cakları suda ilerlemelerini kolaylaş­tırır ve karada paytak […]