Kenya

Kenya Coğrafyası Tarihi ve Ekonomisi

Doğu Afrika’da ülke. Kuzeyde Sudan ve Etyopya, batıda Uganda, doğuda Somali, güneybatıda Tanzanya ile sınırlı olan Kenya’nın güneydoğusunda Hint Okyanusu bulu­nur. Coğrafya Kenya, volkanik hareketler sırasında meydana gelmiş, önemli kırıkların Üçüncü Zaman’da altüst ettiği taba­nın öğeleri olan yüksek billursu yaylalardan oluşur. Ülkenin özellikle ba­tısı ve güneybatısı bu açıdan ilgi çe­kicidir: 800 km boyunca uzanan bir […]