Lincoln

Lincoln Hayatı ve Başkanlık Dönemi

A.B.D’li devlet adamı (Big South Fork, Kentucky, 1809-Washington, 1865). Gençlik yılları çeşitli güçlüklerle ge­çen ve hukuk öğrenimini sürdürebil­mek için, odunculuk, Mississippi ırma­ğında kayıkçılık, postacılık gibi birçok işte çalışan Abraham Lincoln daha sonra avukatlık mesleğini yürüteceği Springfield’e (Illinois) yerleşti. 1834’te Whig Partisi üyesi olarak Illinois Meclisi’ne milletvekili oldu, Meksika savaşının sona erdiği 1846’da da Washington Kongresi’ne […]