Louis

Louis XIV Hayatı Hükümdarlığı

Kralı (Saint-Germain-en-Laye, 1638-Versailles, 1715). Louis XIII ile Anne d’Autriche’in oğ­lu olan Louis XIV, çok küçük yaşta ba­basını kaybettikten sonra, annesi ta­rafından yetiştirildi. Latince, İtalyan­ca ve İspanyolca öğrendi; siyasal alandaki eğitiminiyse Mazarin’in ya­nında yaptı. La Fronde karışıklıkları Louis XIV’ü derinden etkiledi; 1649’da Saint-Germain’e kaçışı sıra­sında Parislilerin takındıkları küçüm­seyici tavrı hiçbir zaman unutmama­sı onun birçok kişilik özelliğini […]