potansiyel enerji

Bir göl ile gölden çıkıp yatağında akan bir akarsuyun enerjilerini karşılaştırınız.

Bir göl ile gölden çıkıp yatağında akan bir akarsuyun enerjilerini karşılaştırınız. Hangisinin kinetik, hangisinin potansiyel enerjiye sahip olduğunu ve iş yapabildiğini örneklendirerek açıklayınız. Bir göl ile akarsuyun enerjilerini karşılaştırdığımızda, göldeki su potansiyel enerjiye sahiptir. Bu enerji depolanmış bir enerjidir iş yapmaz. Göl suyundaki potansiyel enerjini iş yapabilmesi için akması veya üzerindeki dalgalarla bir hareket kazanması gerekir […]

8. Etkinlik Ortak Noktayı Bulalım

8. Etkinlik: Ortak Noktayı Bulalım 7. sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 42 Aşağıdaki fotoğraflarda zıplama aletinde zıplayan ve dalış tahtasından atlayan ço­cuklarla sırıkla atlayış yapan bir sporcu görmektesiniz. Bu üç fotoğraftaki ortak nok­tayı bularak her bir fotoğrafta gerçekleşen enerji dönüşümlerini açıklayınız.   1. fotoğrafta brandanın üzerindeki çocuklar, zıplayarak brandayı esnetir, brandadaki esneklikten dolayı […]

Potansiyel ve Kinetik enerji Birbirlerine Dönüşebilirmi? ve Enerji Korunur mu?

3. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ BİRBİRİNE DÖNÜŞEBİLİR Mİ? Hareketli cisimlerin, hareketle­rinden dolayı kinetik enerjiye; ha­reketsiz cisimlerin ise konumlarından dolayı depolanmış potansiyel enerjiye sahip olabileceğini öğren­diniz. Sizce bu iki enerji türü birbi­rine dönüşebilir mi? Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüş­mesini Fotoğraf 2.7’deki durumlar­dan yararlanarak ve başka örnek­ler vererek açıklayınız. Okçunun oku germesi kinetik enerji, serbest kalan […]