Adalet mülkün temelidir. sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız.

+1 oy
831 kez görüntülendi
Adalet mülkün temelidir. sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız. Tutku yayınları 7. sınıf din kültürü dersi 87. sayfa
(249 puan) tarafından

1 cevap

0 oy
Adalet mülkün temelidir.
Adliye binalarında büyük puntolarla yazılı olan “Adalet Mülkün Temelidir” sözünün ne anlama geldiğini ve kime ait olduğunu
herhalde birçok kişi merak etmiş ve bu özdeyişte neden mülk sözcüğünün kullanıldığını da muhtemel düşünmüştür. Dil ve edebiyat metinlerde zaman zaman geçen mülk sözcüğünün bugün sadece bir kişinin sahip olduğu ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal anlamıyla bilindiği, eski anlamının unutulduğu ortadadır. Bazı kaynaklar mülk sözünü, bir kişinin kullanımında
bulunan ev, arazi; bazı kaynaklar ise, devletin topraklarının tümü, ülke; bir kısım kaynaklar da ‘devlet’ anlamında almıştır. Kaynakların bazılarının bu sözün iki ya da üç anlamını bir arada verdikleri de görülmektedir.

Ele aldığımız mülk sözcüğü, Arapçadan alıntı bir sözcüktür ve asıl anlamı unutularak yan anlamlarından birincisi çok yaygın
olarak, ikincisi ise edebî metinlerde sıklıkla, üçüncüsü ise sadece bu özdeyişte kullanılmaktadır. Açıklamalarımıza geçmeden önce hemen söyleyelim ki buradaki mülk sözcüğü, Arapçadaki asıl anlamıyla ‘devlet’tir. Onun için bu özdeyiş “Adalet devletin temelidir” biçiminde anlaşılmalıdır.

Adalet, mülkün temelidir özdeyişinde mülk sözcüğü devlet anlamında kullanılmıştır. Arapçada mülk’ün asıl anlamı kudret ve
saltanat’tır. Bu da iktidar ve devlet demektir. Kudret ve saltanat’ın tabiî sonucu, hakim olmak ve sahip olmaktır. Bu nedenle bir kişinin sahip olduğu ‘toprak’, genişleyerek bir devletin gücüyle hükm ettiği toprakların bütünü olan ‘memleket’i içine alır. Gücün sahibi olan ‘devlet’, gerektiğinde güce/zora başvurarak haksızlıklara engel olur, muktedir olduğunu gösterir. Bu güç yanlış kullanılırsa zulüm ve eziyete yol açar. Devlet, otoritesiyle haksıza ve haksızlığa geçit vermeyeceği düşüncesini, hakka ve haklıya güven duygusunu telkin eder. Memlekete hükmederken herkese adaletle; doğru, eşit ve dengeli davranarak; herkesin hakkını korur. Böylece devlete saygı duyulmasını sağlar, devletin saygınlığını artırır. Devlet, hükmünü adaletle yürütecek, hakimiyetini adaletle sağlayacaktır. Adalet olmayan yerde devletin varlığından söz edilemez. Adaletli olmayan bir devletten hiç kimseye hayır gelmez. Herkese lazım olan en önemli ve en gerekli şey, her şeyden önce ve mutlaka adalettir. Onun için doğru dürüst devlet olamamanın temeli adaletsizliktir. Devlet olmanın temeli adalettir ya da adalet, devletin temelidir.
(177 puan) tarafından

İlgili sorular

0 oy
1 cevap
365 kez görüntülendi 2, Temmuz, 2015 hakan (249 puan) tarafından soruldu
0 oy
0 cevap
186 kez görüntülendi 2, Temmuz, 2015 hakan (249 puan) tarafından soruldu
0 oy
0 cevap
49 kez görüntülendi 24, Ağustos, 2015 hakan (249 puan) tarafından soruldu
0 oy
0 cevap
59 kez görüntülendi 8, Temmuz, 2015 hakan (249 puan) tarafından soruldu
0 oy
0 cevap
467 kez görüntülendi 2, Temmuz, 2015 hakan (249 puan) tarafından soruldu

1.4k soru

487 cevap

72 yorum

314 kullanıcı

Kategoriler