Bildiğiniz yardım kuruluşları hangileridir?

0 oy
1.7k kez görüntülendi

Bildiğiniz yardım kuruluşları hangileridir? 35. sayfa küre yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi dersi Yardımlaşma Kurumlarımız konusu

(249 puan) tarafından

1 cevap

0 oy
Geçmişten günümüze yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması, yoksul ve kimsesizlerin korunup gözetilmesi amacıyla çeşitli yardım kurumları oluşturulmuştur. Tarihimizde bunun en güzel örneklerine Selçuklu ve Osmanlı devleti dönemlerinde rastlarız. Atalarımız vakıfar kurarak yoksul ve kimsesizler için aşevleri, darüşşifalar (hastaneler), darülacezeler, huzurevleri yapmışlardır.
 
Günümüzde,  toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla çeşitli yardım kurumları kurulmuştur. Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Millî Eğitim Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı ve bazı sivil toplum kuruluşları bunların başında gelmektedir. 
 
Kızılay
 
Her koşulda, yerde ve zamanda, hiçbir ayrım gözetmeksizin muhtaç ve korunmasız  insanlara yardım etmek, amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Kızılay;  bu  amacı  gerçekleştirmek  için  her  türlü doğal,  sıhhi,  teknolojik  vb.  afetlere  uğrayanlara, imkânlar ölçüsünde insani yardım ulaştırır. Engellilere, hastalara ve yoksullara yardım eder. Aşevleri açar, yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri sunar. Deprem, sel, yangın, çığ gibi afet ve felaketlerde afetzedelere yardımcı ve destek olur. Geçici barınma ve beslenme imkânları sağlar, sağlık hizmetlerinde destek olur.  İhtiyaç duyulan yerlerde hastaneler açar. Kan ve kan ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gerekli sistemleri kurar. Savaşta ve olağanüstü durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olur. 
 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 
Kimsesiz,  korunmaya  ve  bakıma  muhtaç  çocuklara, yaşlılara her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu kurum, yardıma muhtaç, özürlü ve yaşlıların hayatlarını sağlıklı, huzur ve güven içinde sürdürmesine katkı sağlar. Onların yeme, içme ve barınma gereksinimlerini karşılar. Kimsesiz çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılar, meslek edinmelerine rehberlik eder. Şehitlerin eş ve çocuklarını, gazileri koruma görevini üstlenir.
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının amacı, muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici  tedbirler alarak gelir dağılımının adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.Vakıf, bu amacına uygun olarak muhtaç ve özürlü vatandaşların yakacak, yiyecek, giyecek, eşya, tedavi giderleri ile maddi yardım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılar.
 
Millî Eğitim Vakfı
 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına ve öğrencilere maddi ve manevi katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir yardımlaşma kurumudur. Bu amacı gerçekleştirmek için eğitim-öğretimdeki kaliteyi yükseltmek amacıyla gerekli araştırmalar yapar. İhtiyaç duyan öğretmen ve ailelerine maddi yardımda bulunur. Başarılı yoksul öğrencilere burs verir. Öğretmen ve öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tesislerin yapım, onarım ve donatımına katkıda bulunur.
 
Türkiye Diyanet Vakfı
 
İslam dininin tanıtılmasında, toplumun din konusunda aydınlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığına yardımcı ve destek olmak, gereken yerlerde cami yapıp donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumları açıp işletmek, zekât, ftre gibi yardımları toplumdaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak  
Türkiye Diyanet Vakfının görevlerindendir. 
 
Türkiye Diyanet Vakfı, bu görevleri gerçekleştirmek için dinî ve kültürel kitaplar yayımlar. Yoksul öğrencilere burs verir. Yüksek öğrenimdeki öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına destek vermek için yurtlar açar. 
 
Yardımlaşma kurumları daha çok yardımsever yurttaşlarımızın katkılarıyla kurulmakta ve yaşatılmaktadır. Bu kurumların toplumumuzdaki yardımlaşma, dayanışma, sevgi, saygı gibi değerlerin gelişmesinde büyük katkıları olmaktadır. Yardım kurumlarına destek olmak hem dinî hem de insani bir görevdir. İmkânlarımız ölçüsünce yardım kurumlarına maddi ve manevi destek olmalıyız. Çalışmalarına gönüllü olarak katılmalı, para yardımları yapmalıyız. 
 

 

(177 puan) tarafından

İlgili sorular

+1 oy
1 cevap
+1 oy
2 cevap
0 oy
0 cevap
87 kez görüntülendi 10, Ağustos, 2015 hakan (249 puan) tarafından soruldu
0 oy
0 cevap
281 kez görüntülendi 10, Ağustos, 2015 hakan (249 puan) tarafından soruldu
0 oy
0 cevap
198 kez görüntülendi 3, Temmuz, 2015 hakan (249 puan) tarafından soruldu

1.4k soru

487 cevap

72 yorum

324 kullanıcı

Kategoriler