Türk-İslam devletlerinden günümüze kalan eserler (cami, köpü vb.)

Türk-İslam devletlerinden günümüze kalan eserler (cami, köpü vb.) hakkında internetten araştırma yaparak bulduğunuz fotoğrafları sınıfta sergileyiniz.

Türk-İslam devletlerinden kalan eserler kronolojik sırası ile;

Resimler eklenmeye devam edecek.

Özbekistan-Tim, Arap Ata Türbesi (978).

Gürgen (Gûrgân), Kümbet-i Kaabus (1006).

Gazne, Ribât-ı Mâhi (1020).

Ribât-ı Mâhi

Ribât-ı Mâhi

Abarkuh, Pir Alemdar Kümbeti (1027).

Isfahan-Abarkuh, Kümbet-i Ali Türbesi (1056).

Kümbet-i Ali Türbesi

Kümbet-i Ali Türbesi

Damgan, Cihil Duhteran (Kırkkızlar Türbesi) (1056).

Kırkkızlar Türbesi

Kırkkızlar Türbesi

Damgan, Mescid-i Cum’a (1058).damgan Minaresi

Sâve, Mescid-i Meydan (1061).

Karahanlı (I. İbrahim) Medresesi (1066).

Harakan (Herekân), Doğu Kümbeti (1068).

Harakan (Herekân), Doğu Kümbeti

Harakan (Herekân), Doğu Kümbeti

Talas, Ayşe Bibi Türbesi (1068).

Isfahan, Melikşah Mescid-i Cuma (1072).

Melikşah Mescid-i Cuma

Melikşah Mescid-i Cuma

İran-Keşan, Mescid-i Cuma (1073).

Buhara-Semerkand yolunda, Ribât-i Melik (1078).

Diyarbakir Surlari (Tutuş’un Tamirleri) (1088).

Diyarbakır, Ulucami (1091).

Harakan (Herekân), Batı Kümbeti (1093).

Damgan-Mihmandost, Türbe (1097).

Isfahan-Barsian, Mescid-i Cuma (1097).

Isfahan, Car Menar Minaresi (1112).

Kazvin, Mescid-i Cum’a (1115).

Kazvin, Mescid-i Cum’a

Kazvin, Mescid-i Cum’a

Gülpâyegûn Camii (1118).

Gülpâyegûn Camii

Gülpâyegûn Camii

Buhara, Kalan Minaresi (1127).

Siirt, Ulu Cami (1128).

Isfahan, Sin Minaresi (1131).

Zevvâre, Ulu Cami (Mescid-i Cum’a) (1135).

Basra,Gümüştekin Medresesi (1136).

İran-Rey, Tuğrul Bey Kümbeti (1139).

Tuğrul Bey Kümbeti

Tuğrul Bey Kümbeti

Amasya, Halîfet Gazi Kümbeti (1145).

Tokat-Niksar, Ulu cami (1145).

İran Azerbaycanı-Meraga, Kümbet-i Sürh (1147).

Diyarbakır-Silvan, Malabadi Köprüsü (1147).

Bitlis, Ulu Cami (Ebul Muzaffer Mehmed Camii) (1150).

Fergana-Özkent, Celâleddin Hüseyin Türbesi (1152).

Konya, Alâeddin Camii (Ulu Cami) (1155).

Diyarbakır-Silvan, Ulu Cami (1157).

Türkmenistan-Merv, Sultan Sencer Türbesi (1157).

Sultan Sencer Türbesi

Sultan Sencer Türbesi

Silvan, Ulu Cami (1157).

Elâzığ-Harput, Ulu Cami (1157).

Tokat-Niksar,Yağıbasan (Danişmend) Medresesi (1158).

Konya, Kılıçarslan Sarayı (1160).

Konya, Kılıçarslan Sarayı

Konya, Kılıçarslan Sarayı

Nahcivan,Yusuf bin Kuseyr Kümbeti (1162).

İran Azerbaycan’ı-Meraga, Tuğla (Yuvarlak) Kümbet (1167).

Diyarbakır, Surlar-Artuklu Kulesi (1173).

Mardin, Ulu Cami (Minare kitabesine göre) (1176).

Ankara, Alâeddin Camii (1178).

Erzurum, Ulu Cami (1179).

Sivas-Divrigi,Kale Camii (1180).

Diyarbakır, Surlar-Urfa Kapısı (Son şekli) (1183).

İran-Rizaiye (Urmiye),Se Kümbeti (1184).

Nahcivan,Mu’mine Hatun Kümbeti (1186).

Mardin, Ulu Cami (Doğu cephesi kitabesine göre) (1186).

Musul, Cami-i Kebir (1191).

Diyarbakir, Ulu Cami (Sultan Melikşah Camii) (1191).

Urfa, Ulu Cami (1191).

Sivas-Divriği, Sitte Melik Kümbeti (1193).

Sivas-Divrigi, Emir Kamerüddin Türbesi (1196).

İran Azerbaycan’ı-Meraga, Kümbet-i Kabut (1196).

Kümbet-i Kabut

Kümbet-i Kabut

Sivas,Ulu Camii (1197).

Sivas,Ulu Camii

Sivas,Ulu Camii

Diyarbakir, Zinciriye Medresesi (1198).

Diyarbakir, Mesudiye Medresesi (Tamamı 1223) (1198).

Diyarbakır, İç Kale (1200).

Diyarbakır iç kale

Diyarbakır iç kale