Atatürk Önderliğinde Kavuştuğumuz Hak ve Hürriyetler Maddeler halinde

Atatürk liderliğinde sahip olduğumuz hürriyetler ve haklar, Atatürk devrim ve inkılapları ile bu haklar belirlenmiştir. Bu haklar çok ileri seviyede olup bu haklar ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmıştır. Türkiye’ye demokrasinin temellerinin yerleşmesini sağlamıştır bütün bu haklar.

Hukuk alanında yapılan inkılaplar:

Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu çıkarılmış, çağdaş hukuk sistemi kurulmuştur.

Atatürk ile gelen hürriyetler

Atatürk ile gelen hürriyetler

Türk Medeni Kanunu çıkarılmıştır. Toplum düzeni evlilik, miras, kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.

Siyasi alanda yapılan inkılaplar:

Saltanatın Kaldırılmış, padişahlık ve monarşi rejimi sona ermiştir.

Cumhuriyet’in ilan edilmiş, halkın kendi idarecilerini seçeceği rejime geçilmiştir.

Halifeliğin Kaldırılmış, laiklik yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi:

Şapka İktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun çıkarılmış, halkın daha modern gir görünüme kavuşması amaçlanmıştır.

Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun çıkarılmıştır.

Beynelmilel Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunlar kabul edilmiştir. Takvim düzeninde uluslararası kabul gören yanlış anlaşılmalara sebep vermeyecek bir düzene geçilmiştir.

Ölçüler Kanunu çıkarılmış, ölçü aletlerinde bütün ülkelerce kabul gören sisteme geçilmiştir.

Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun çıkarılmıştır.

Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun ile birlikte toplum giyim kuşamı çağdaş bir görünüme kavuşmuştur.

Soyadı Kanunu ile karışıkların önüne geçilmiş. kütüklere düzen getirilmiştir.

Kemal Öz Adlı Cumhur reisimize Atatürk Soyadı Verilmesi Hakkında Kanun ile birlikte özel bir soyadı verilmiştir.

Kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşması, Türk kadını bir çok hakka çağdaş ülke kadınlarından daha önce kavuşmuştur.