About the Author

Mehmet


Number of Posts: 4785

Latest Posts by the Author

 1. Paleontolog olduğunuzu ve fosil bulduğunuzu düşünün.
 2. Dünyadaki su kaynaklarının ne kadarını canlılar kullanır?
 3. Doğal anıtlardan olan peri bacaları ve Pamukkale travertenleri size neler düşündürüyor?
 4. Fosilleşme nasıl olur?
 5. Ülkemizde hangi madenler çıkmaktadır?
 6. Yer kabuğu nelerden oluşur?
 7. Dünyamızın uzaydan çekilen fotoğraflarına bakarak şekli ve yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
 8. Okulunuzdaki sosyal faaliyetler yapılırken demokrasinin hangi ilkeleri uygulanmıştır?
 9. Okullarda faaliyet gösteren eğitsel ve sosyal kulüpler hakkında düşünceleriniz nelerdir?
 10. Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapların toplumda yerleşmesinde basın, yayın organlarının etkileri neler olmuştur?
 11. Milli Mücadelede başarı sağlanmasına o dönemde yayınlanan gazetelerin ne gibi katkıları olmuştur?
 12. Bir sivil toplum kuruluşuna katkı sağlamanız istense neler yapardınız?
 13. Çevre yasası hazırlarken basında yer alan çevreye zarar verenlere yaptırım uygulanmasına
 14. sivil toplum kuruluşlarının görevlerinin neler olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.
 15. Toplumsal bir sorun ile ilgili gündem ve kamuoyu oluşturan sivil toplum kuruluşlarına örnek veriniz.
 16. Demokratik devletlerde kamuoyuna neden önem verilir?
 17. Toplumda bir görüşün kabul edilmesinde ya da değiştirilmesinde kitle iletişim araçlarının rolü nedir?
 18. Medyada çıkan haberler ülke yöneticilerinin kararları üzerinde etkili midir?
 19. Kanun ve kurallara uyulmazsa toplumda ne gibi problemler ortaya çıkabilir?
 20. Seçme ve seçilme hakkını kullanmak neden önemlidir?