İnsanda Üreme Sistemi

1. ERKEK ÜREME SİSTEMİ : Erkek üreme sistemi; testis, sperm kanalları ve penisten oluşur. Spermatogenez (sperm oluşumu) testislerde seminifer tüpçüklerde gerçekleşir. Oluşan spermatidler epididimis kanalları‘na geçerek burada olgunlaşır ve sperm hücrelerine dönüşür. Olgunlaşmış sperm hücreleri kuyruklu ve hareketli yapılardır. Sperm hücreleri epididimis kanallarından da vas deferens kanalının ampulla bölümüne geçer ve burada depolanırlar. Spermlerin üretrayla […]

Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur?

HAYVANLARDA ÜREME Hayvanlarda yaygın olarak eşeyli üreme görülür. Genelde sperm üreten erkek organlar ile yumurta üreten dişi organlar ayrı bireylerde bulunur. Yumurta ve sperm hücresinin mayoz bölünme ile oluştuğunu, buna gametogenez adi verildiğini hatırlayınız. Yüksek yapılı hayvanlarda üreme sistemi ile boşaltım sistemi iç içe bulunur ve birlikte çalışır. Bu sistem birliğine ürogenital sistem denir. Hayvanlarda […]

Çiçekli Bitkilerde Polen ve Yumurta Hücresi Nasıl Oluşur?

Erkek Organ ve Polen Oluşumu: Erkek organ, başçık (anter) ve onu taşıyan sapçıktan (flament) oluşmuştur. Bir başçıktan kesit alındığında dört tane polen kesesinden oluştuğu görülür. Her polen kesesinde de çok sayıda polen ana hücresi (2n) bulunur. Her polen ana hücresi mayoz bölünme ile dört tane n kromozomlu yapı oluşturur. Meydana gelen her hücreye mikrospor denir. […]

Çiçekli Bitkilerde Üreme Nasıl Olur?

Çiçekli bitkilerin çiçeksiz bitkilere oranla doğadaki yaygınlığı üreme üstünlüğü ile açıklanabilir. Bunu da sağlayan çiçektir. Çiçek şekil ve büyüklük bakımından bitkiden bitkiye farklılık gösterebilir. Çiçekler üreme olayı için pek çok adaptasyona sahiptir. Çiçekte tozlaşmayı kolaylaştırabilmek için koku verme, renkli yapraklara sahip olma ve balözü (nektar) salgılama gibi özelliklerin gelişmiş olması ileri düzeyde bir adaptasyondur. Çiçeklerin […]

Tohumsuz Bitkilerde ve Plazmodyumda Metagenez Nasıl Olur?

Metagenez: Eşeyli ve eşeysiz üremenin düzenli olarak birbirini takip ettiği üreme biçimine metagenez (Döl değişimi) denir. Metagenez plâzmodyum ile çiçeksiz bitkilerden eğrelti otları ve kara yosunlarında görülür. Tohumsuz Bitkilerde Metagenez: Bu bitkilerde önce sporofit adı verilen diployit bireylerden mayoz bölünmeyle haployit sporlar meydana gelir. Sporların çimlenmesiyle gametofit adı verilen genç bitkiler oluşur. Bu gametofitlerin bir […]

EŞEYLİ ÜREME ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

EŞEYLİ ÜREME Genelde iki ayrı birey veya aynı bireyin farklı organları tarafından oluşturulan gametierin birleşmesiyle meydana gelen üreme olayıdır. Gen aktarımı, çekirdek değişimi veya döllenme olaylarıyla gerçekleşir. Yeni gen kombinasyonlarının oluşmasına olanak sağladığı için çeşitliliği arttırır. Evrime olanak sağlar ve evrimi hızlandırır. Eşeyli üreme ile az canlı meydana gelir. Ancak ortama adaptasyonu güçlü bireylerin oiuşmasına […]

ÜREME NEDİR? EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

ÜREME Canlıların nesi||erini devam ettirebilmek için kendilerine benzer canlılar oluşturmasına üreme denir. Canlıların belli bir zaman aralığında yaşayıp öldükleri düşünüldüğünde üremenin önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Canlıların sahip oldukları kalıtsal özellikler üreme ile sonraki kuşaklara aktarılır. Populasyondaki bir canlının üreyemiyor olması bu canlının yaşamını tehlikeye sokmaz. Yani üreme kendi yaşamından öte neslin devamına yönelik meydana […]

MOL KAVRAMI

Maddeler tanecikli yapıda bulunurlar. Ancak atom ve moleküller çok küçük tanecikler olduğundan günümüzde geliştirilmiş mikroskoplarla bile görülmez ve bugünkü ölçü aletleri ile kütleleri tanılamaz. Atom ve moleküllerin birer tanelerinin yerine birer mollerinin kütleleri kullanılır. Mol : Avogadro sayısı (6,02.1023) kadar taneciğe 1 mol denir. Örneğin; 6,02.1023 tane proton : 1 mol proton 6,02.1023 tane nötron […]

MANYETİK ALAN

Demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çeken cisme mıknatıs, mıknatısın etkisini gösterdiği bölgeye de magnetik alan (manyetik alan ) denir. Manyetik alan vektörel birceliktir, B ile gösterilir, birimi “newton/ampermetre” dir. Tabii Mıknatısın Manyetik Alanı : Fe3O4 bileşiğine tabii mıknatıs, mıknatısın uçlarına da manyetik kutuplar denir. Fe3O4  bileşiğinden oluşmuş her cismin (her mıknatısın) bir ucu N bir ucu S dir. […]

ONTOLOJİ AÇISINDAN VARLIK NASIL TANIMLANIR?

Varlığın Var Olup Olmadığı Problemi Varlığın var olup olmadığı problemi ontolojinin temel problemlerinden biridir. Ontoloji, varlığı iki temel sorun etrafında ele alır. Bunlardan biri “Varlık var mıdır?” sorusunu “yoktur” diye cevaplayan Nihilizm (hiççilik) ve Taoculuk görüşleridir. Diğeri ise, “ Varlığın var olduğunu” kabul eden görüştür ve buna Realizm (gerçekçilik) adı verilir. A) Varlığın Olmadığıni Savunanlar […]

Sayfa 1 of 55212345...102030...Son »