Fen ve Teknoloji

Ortaokul Fen ve Teknoloji derslerinde ve çalışma kitaplarına, yardımcı olmak için, genel olarak da merak edilen fen konuları sorularına cevap olmak için hazırlanmaktadır.

Hayvanlarda Üreme Nasıl Olur?

HAYVANLARDA ÜREME Hayvanlarda yaygın olarak eşeyli üreme görülür. Genelde sperm üreten erkek organlar ile yumurta üreten dişi organlar ayrı bireylerde bulunur. Yumurta ve sperm hücresinin mayoz bölünme ile oluştuğunu, buna gametogenez adi verildiğini hatırlayınız. Yüksek yapılı hayvanlarda üreme sistemi ile boşaltım sistemi iç içe bulunur ve birlikte çalışır. Bu sistem birliğine ürogenital sistem denir. Hayvanlarda […]

Çiçekli Bitkilerde Üreme Nasıl Olur?

Çiçekli bitkilerin çiçeksiz bitkilere oranla doğadaki yaygınlığı üreme üstünlüğü ile açıklanabilir. Bunu da sağlayan çiçektir. Çiçek şekil ve büyüklük bakımından bitkiden bitkiye farklılık gösterebilir. Çiçekler üreme olayı için pek çok adaptasyona sahiptir. Çiçekte tozlaşmayı kolaylaştırabilmek için koku verme, renkli yapraklara sahip olma ve balözü (nektar) salgılama gibi özelliklerin gelişmiş olması ileri düzeyde bir adaptasyondur. Çiçeklerin […]

Tohumsuz Bitkilerde ve Plazmodyumda Metagenez Nasıl Olur?

Metagenez: Eşeyli ve eşeysiz üremenin düzenli olarak birbirini takip ettiği üreme biçimine metagenez (Döl değişimi) denir. Metagenez plâzmodyum ile çiçeksiz bitkilerden eğrelti otları ve kara yosunlarında görülür. Tohumsuz Bitkilerde Metagenez: Bu bitkilerde önce sporofit adı verilen diployit bireylerden mayoz bölünmeyle haployit sporlar meydana gelir. Sporların çimlenmesiyle gametofit adı verilen genç bitkiler oluşur. Bu gametofitlerin bir […]

EŞEYLİ ÜREME ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

EŞEYLİ ÜREME Genelde iki ayrı birey veya aynı bireyin farklı organları tarafından oluşturulan gametierin birleşmesiyle meydana gelen üreme olayıdır. Gen aktarımı, çekirdek değişimi veya döllenme olaylarıyla gerçekleşir. Yeni gen kombinasyonlarının oluşmasına olanak sağladığı için çeşitliliği arttırır. Evrime olanak sağlar ve evrimi hızlandırır. Eşeyli üreme ile az canlı meydana gelir. Ancak ortama adaptasyonu güçlü bireylerin oiuşmasına […]

ÜREME NEDİR? EŞEYSİZ ÜREME ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

ÜREME Canlıların nesi||erini devam ettirebilmek için kendilerine benzer canlılar oluşturmasına üreme denir. Canlıların belli bir zaman aralığında yaşayıp öldükleri düşünüldüğünde üremenin önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Canlıların sahip oldukları kalıtsal özellikler üreme ile sonraki kuşaklara aktarılır. Populasyondaki bir canlının üreyemiyor olması bu canlının yaşamını tehlikeye sokmaz. Yani üreme kendi yaşamından öte neslin devamına yönelik meydana […]

İKLİMİ ETKİLEYEN ETMENLER NELERDİR?

İKLİM VE HAVA DURUMU Bir yerdeki atmosfer olaylarının dar bir alanda ve kısa süreli etkilerine hava durumu, geniş bir alanda ve uzun süreli etkilerine ise iklim denir. Hava durumu, iklimin içerisinde meydana gelen özelliklerdir. Örneğin, İstanbul’da yazların sıcak ve kurak geçmesi iklim, yaz mevsiminde bir günün sıcaklık ortalamalarının mevsim normallerinin üzerinde olması ise hava durumudur. […]

YAŞAM TARİHİ, BAZI EKOLOJİK – EVRİMSEL KURALLAR, ADAPTASYON ÇEŞİTLERİ

YAŞAM TARİHİ Bir gezegen olan dünyamızın ne zaman oluştuğu, yaşamın (canlılığın : hayatın) bu gezegende hangi tarihlerde başladığı ve nasıl değişip geliştiği, ayrıca günümüze kadar olan süreçte büyük yaşam olaylarının hangi devirlerde meydana geldiği bazı metotlar kullanılarak ve eldeki fosil kayıtları değerlendirilerek izah edilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda değişik görüşler vardır. Değerlendirmeler yoğun bir şekilde devam […]

EVRİMİ DESTEKLEYEN KANITLAR

EVRİMİ DESTEKLEYEN KANITLAR A) Canlı Fosilleri : Eski devirlerde yaşayan canlıların fosilleri, o canlıların çeşitli özellikleri hakkında fikir verir. Mesela çenenin yapısı nasıl beslendiği hakkında ipuçları taşır. Fosillerle bugünkü canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarmak, gelişimin hangi yönde olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Fosiller jeolojik katmanlarda bulunur. Kural olarak en alttaki katmanlarda bulunan fosiller üsttekilerden daha […]

CANLILARIN EVRİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER, MİKRO EVRİM

Biyolojik evrim, canlılar arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklar. İlk ortaya çıkmış canlılardan günümüzde yaşayan canlılara kadar olan süreçte, organizmaların geçirdiği değişiklikleri inceler. Canlıların kökenlerini ve jeocoğrafik yayılışlarını araştırır. Evrim teorisine göre; Bütün canlılar ortak bir kökenden gelmiştir ve çeşitli ortak özellikler taşır. İlk canlı basit yapılıdır. Bu yapıdan bugünkü çeşitlilik doğmuştur. Tür sayısı sabit değildir, […]

ISI – SICAKLIK – GENLEŞME

ISI – SICAKLIK Bir maddenin moleküllerinin toplam enerjisine ısı, ortalama kinetik enerjisinin göstergesine sıcaklık denir. Isı kalorimetre kabıyia, sıcaklık ise termometreyle ölçülür. Isının birimi cal, joule… sıcaklığın birimi  ‘C, ‘K dir. Termometrelerde birim dönüşümleri aşağıdaki gibi yapılır:           Sıvılı termometrelerde daha hassas ölçüm yapmak için sıvının genleşme katsayısının ve sıvı haznesinin […]

Sayfa 1 of 10912345...102030...Son »