İç Anadolu Bölgesi Ulaşım

İç Anadolu bölgesinin yüzey şekilleri ulaşımda güçlük çıkarmaz; yalnızca Karadeniz ve Akdeniz kıyılarına inilirken yollar belli geçitleri izlemek zorundadır. İç Anadolu bölgesinde çok eski dönemlere ait yol kalıntıları vardır. Pers İmparatorluğu’nun mer­kezi Sus’u Ege bölgesinde ünlü Sart’a bağlayan Kral Yolu, İç Anado­lu’yu boydan boya geçiyordu. Günü­müzde eski yolların üstünde kervan­saray kalıntılarına raslamr. Demir­yolları İç Anadolu’ya XIX. yy. sonla­rında girmiştir. İstanbul’dan gelen demiryolu Eskişehir’de ikiye ayrılır. Biri Ankara üstünden Doğu Anado­lu’ya, öbürü Konya üstünden Akde­niz bölgesine bağlanır. Bölgenin ay­rıca Karadeniz bölgesi ve Ege bölge­siyle de demiryolu bağlantısı vardır. İç Anadolu bölgesi düzgün karayol- larıyla öbür bölgelere bağlanır; ayrı­ca Ankara, Sivas, Konya ve Kayseri, havayolu ulaşımından yararlanır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.