Sosyal Bilgiler

Ortaokul Sosyal Bilgiler derslerine yardımcı olmak için hazırlanmış konular ve ders materyallerini içeren kategori

İZOTERM HARİTALARI

Sıcaklıkları aynı olan noktaların birleştirilmesiyle oluşmuş eğrilere izoterm (eş sıcaklık) eğrileri denir. Bu haritalar, gerçek izoterm haritaları ile indirgenmiş izoterm haritaları diye iki şekilde ifade edilir. 1. Gerçek İzoterm Haritaları Yukarıda ifade ettiğimiz gibi sıcaklığın dağılışına etki eden bütün faktörlerin dikkate alınarak elde edilen sıcaklık değerlerinin kullanılmasıyla çizilen haritalara gerçek izoterm haritaları denir. 2. İndirgenmiş […]

İKLİMİ ETKİLEYEN ETMENLER NELERDİR?

İKLİM VE HAVA DURUMU Bir yerdeki atmosfer olaylarının dar bir alanda ve kısa süreli etkilerine hava durumu, geniş bir alanda ve uzun süreli etkilerine ise iklim denir. Hava durumu, iklimin içerisinde meydana gelen özelliklerdir. Örneğin, İstanbul’da yazların sıcak ve kurak geçmesi iklim, yaz mevsiminde bir günün sıcaklık ortalamalarının mevsim normallerinin üzerinde olması ise hava durumudur. […]

ATMOSFERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? ATMOSFERİN FAYDALARI NELERDİR? ATMOSFERİN KATMANLARI NELERDİR?

ATMOSFER NEDİR? Dünya’nın etrafını saran gaz katmanına atmosfer denir. Atmosferde değişik özellikteki gazlar bulunmaktadır. Bu gazları Dünya’nın etrafında tutan faktör yer çekimidir. Atmosfere hava küre de denir. Atmosferde değişik özellikteki gazların varlığını ifade etmiştik. Bu gazlar üç grupta toplanır. 1. Atmosferde herzaman bulunan gazlar: 2. Atmosferde her zaman bulunan fakat belli şartlara göre oranı değişen […]

İÇ ANADOLU BÖLGESİNİN BÖLÜMLERİ, BEŞERİ VE EKONOMİK UNSURLARI

BEŞERİ VE EKONOMİK UNSURLARI İç Anadolu Bölgesi’nin bazı ekonomik özellikleri şunlardır: Bölgenin ekonomisinde tarım, küçükbaş hayvancılık ve sanayi faaliyetleri önemlidir. Bölgede yağış azlığına karşın tarım önemlidir. Yer şekillerinin sade olması tarımsal faaliyetleri olumlu etkilemektedir. Bölgedeki yörelerde hem sulu hem de kuru tarım yapılmaktadır. Bölge genelinde buğday, arpa, çavdar gibi tahıllar ile şeker pancarı, patates, fasulye, […]

İÇ ANADOLU BÖLGESİ – DOĞAL UNSURLARI

İÇANADOLU BÖLGESİ Konumu itibariyle bölgeler arasında bağlantıları sağlayan yolların ortasında bulunan Iç Anadolu Bölgesi. tarih boyunca önemli bir fonksiyona sahip olarak doğu ile batıyı birleştirmiştir. Yüz ölçüm sıralamasında baştan ikinci sırada yer alan Iç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç diğer coğrafi bölgelerle komşudur. DOĞAL UNSRLARI Iç Anadolu Bölgesi’nin flzlki yapısının genel özellikleri şunlardır: Bölgenin […]

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN BÖLÜMLERİ

Yukarı Fırat Bölümü Doğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş, en geniş, nüfusu en fazla olan bölümüdür. Bölgenin batısında yer alan bölümün, bölgenin diğer bölümlerine göre daha çok gelişmesinde etkili olan bazı faktörler şunlardır : İkliminin daha ılıman olması Yer altı kaynaklarının fazla ve çeşitli olması Tarımsal imkânların daha fazla olması Hidroelektrik üretiminin fazla olması Elazığ, Malatya, […]

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ – BEŞERİ VE EKONOMİK UNSURLARI

BEŞERİ VE EKONOMİK UNSURLAR Bölgenin ekonomik yapısında, nüfus ve yerleşme özelliklerinde yükseltinin fazla, yer şekillerinin engebeli olmasının olumsuz etkileri belirgindir. Bu olumsuzluklardan dolayı Türkiye’de sanayileşme hızının en düşük, nüfus ve nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge özelliklerini kazanmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde enerji üretiminin fazla, yer altı kaynaklarının çeşitli olması ve iş gücü teminin kolay olması […]

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ – DOĞAL UNSURLARI

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Yüz ölçümü en büyük olan Doğu Anadolu Bölgesi, şekil olarak üçgene benzer. Bölgenin İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerle sınırı vardır. Türkiye’nin komşularından olan Irak, İran, Nahcıvan, Gürcistan ve Ermenistan’ın da bu bölgeyle kara sınırı vardır. ÜIkemizde kuzey – güney doğrultusunda en geniş olan Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’den geçen birçok […]

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ISLAHATLARI

Özellikleri: Avrupa’daki gelişmelerden yararlanma yoluna gidilmemiştir. Islahatlar kişilere bağlı olarak yapılmış, kişilerin etkinliği sona erince ıslahatlar duraksa mıştır. Bu nedenle köklü değişiklik yapılamamıştır. Devletin düzenini sağlamak için kaba kuvvete baskıya başvurulmuştur. Islahatlarla devletin ilerlemesi sağlanamamış; sadece devletin gerilemesi geciktirilmiştir. Bu dönemin başlıca ıslahatçı padişah ve dev let adamları şunlardır: Kuyucu Murat Paşa:  Birinci Ahmed’in Veziriazamı […]

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Türk toplumunun modern ve çağdaş bir yapıya kavuşmasını isteyen Mustafa Kemal,toplumsal alanda inkılapların yapılması için gerekli çalışmaları başlatmıştır. TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI  (30 KASIM1925 )         Milli mücadele kazanıldıktan sonra yeni rejim düzenlemeleri yapılırken tarikatlar ve tekkeler bu inkılaplara karşı çıkmışlardır.Mustafa Kemal yaptığı yenilikleri sağlamlaştırmak için tekke ve zaviyelerin kapatılmasının gerekli […]

Sayfa 1 of 13912345...102030...Son »