Finans

Kapitalizm Nedir? Ortaya Çıkışı ve Uygulanışı

Kapitalizm, üretim araçlarının, bu araçları elle­rinde bulunduranlara gelir sağladığı, onlara iktisadi etkinliği yönlendirme yetkisi verdiği, gelirlerinin bir bölü­münün yeni üretim araçlarının alımına ayrıldığı iktisadi ve toplumsal re­jim. Kapitalizm sözcüğü Kari Marx’tan sonra ortaya çıkmıştır. Marx, kapita­list rejimi, kökenleri Rönesans’a, hat­ta daha geriye uzanan, büyük gelişme­sini XVIII. yy. sonunda gerçekleştiren bir tarihsel olgudan hareket ederek inceledi. […]

İsrail Ekonomisi

Borçlanma oranı giderek artan, ama bu arada katışıklı ulusal geliri 25 yıl­da on katından fazlaya yükselmiş bu­lunan İsrail’in iktisadı, dünya Yahudilerinden gelen yardıma karşın çok cılızdır. Bu durumun nedenlerini, yakın dönemde aşağı yukarı sürekli savaş durumunda (bütçenin % 40’tan fazlası askeri harcamalara ay­rılır) bulunulmasında olduğu kadar, İsrail toplumunun kendi özelliklerin­de de aramak gerekir. Kuşkusuz, nü­fusun […]

İskoçya’nın Ekonomisi

Yüksek Toprakların Issızlığı Yüksek Topraklar’da ve belli bir ölçü­ye kadar Uplands’lerde, İskoçya ikti­sadının kendine özgü nitelikleri oldu­ğu gözlenir.XIX. yy’ın ortalarında İs­koçya nüfusunun dörtte birini barın­dıran bu geniş topraklar, günümüzde son derece ıssızlaşmıştır; nüfus yo­ğunluğu, zaman zaman, özellikle Argyll, İnverness ve Ross and Cromarty idare bölümlerinde km2’ye 7 ki­şi, kuzeybatıda, hatta Sutherland ida­re bölümünde km2’ye 2 […]

İktisat Nedir? Tarihi ve Bilimin Gelişimi

İnsan toplumlarında malların, zengin­liklerin üretimi, dağıtımı ve tüketimiy­le ilgili olayları, işleyişlerini denetle­mek ve maddi gereksinimleri en iyi bi­çimde karşılamak için inceleyen bilim dalı. İlk İktisat Kitabı İlk iktisat kitabı, 1615’te yayımlandı: Traité de l’économie politique (İktisat Üstüne İnceleme). Yazarı, Antoine de Monchrestien’di. Deneyime dayanan bu yapıt kuramsal olmaktan çok, pra­tik bir kitaptı ve iktisadın temel […]

Himayecilik Nedir?

Ulusal iktisadı yabancı rekabetinden korumak amacıyla devletin dış ticarete karışmasını öngören öğreti. Başlangıç Dönemleri: Merkantilizm Himayeci öğretinin evrimi, devletlerin ve iktisadi ilişkilerinin tarihine sıkı sıkıya bağlıdır. Bununla birlikte, gerçek anlamda ortaya çıkışı, birçok ciddi bunalımın, sanayileşmenin gitgide daha önem kazandığı bir iktisat dünyasını sarstığı XIX. yy’a rastlar. Gerçekten, özellikle, İlkçağ’da ve Ortaçağ’da görülen gümrüklerin ve […]

NZDUSD (Yeni Zelanda Doları Amerikan Doları) Paritesi

NZDUSD (Yeni Zelanda Doları Amerikan Doları) Paritesi, ABD’de kötü hava koşulları ithal buğday talebini artırır ve genelde NZDUSD yükselir. Yeni Zelanda faiz oranlarının düşüşe geçmesi ise NZDUSD çiftini düşürür. ABD’de sık sık olmaya başlayan kasırgalar buğday it-halatlarını Yeni Zelanda gibi ülkelerden artırdığından bu çifti böyle anlarda, NZD’nin değer artışına geçeceğini beklediğinizde almayı düşünebilirsiniz. Eğer Yeni […]

USDCAD (Amerikan Doları Kanada Doları) Paritesi

USDCAD (Amerikan Doları Kanada Doları) Paritesi, Eğer Kanada ekonomisi, ABD ekonomisine karşı zayıfsa USDCAD yükselir. Kanada’da yüksek faiz ve işsizliğin düşük olması veya petrol fiyatlarının yükselmesi USDCAD çiftini aşağı çeker. Eğer ABD ekonomisinin güç kazanacağına ve Kanada ekonomisinin daralacağına inanıyorsanız bu çifti almayı düşünürsünüz. Eğer Kanada faiz oranlan yüksek olursa ve işsizlikte düşüşle ekonomi iyiye […]

AUDUSD (Avustralya doları Amerikan doları) Paritesi

AUDUSD (Avustralya doları Amerikan doları) Paritesi, Yüksek emtia fiyatları AUDUSD’yi yükseltir. Kuraklık gibi ekolojik dengesizlikler de Avustralya ekonomisini ve dolayısıyla AUDUSD çiftini zayıflatır. Örneğin, emtia fiyatlarının ve AUD’nin yükseleceğini düşünüyorsanız, o zaman, bundan faydalanabilirsiniz ve AUDUSD alabilirsiniz. Avustralya’nın 2005 yılındaki gibi tekrar bir kuraklık geçirmesi söz konusu ise belki satmayı düşünebilirsiniz.

USDCHF (Dolar İsviçre Frangı) Paritesi Nedir?

USDCHF (Dolar İsviçre Frangı) Paritesi Nedir? Eğer dünya ekonomisi dengeli veya global ekonomi iyileşmeye başlıyorsa USDCHF yükselir. Jeopolitik dengesizlikler ise bu çifti aşağı indirir. Dünya stabilleştikçe insanlar paralarını güvenli İsviçre bankalarından almaya başlarlar, bu yüzden siz de bu çifti böyle bir durumda, USD’nin güç kazanacağı ve İsviçre Frankı’nm değer kaybedeceği beklentisiyle almayı düşünebilirsiniz. Başka bir […]

USDJPY (Dolar Japon Yeni) Paritesi Nedir?

USDJPY (Dolar Japon Yeni) Paritesi Nedir? Japon hükümetinin Japon Yen’ini zayıflatmak için müdahele etmesi USD/JPY çiftini yükseltir ve Japon finansal emtialarını aşağıya çeker. Japon hükümeti Yen’e müdahelesiyle bilinir. Eğer Japon hükümetinin Yen’i zayıflatacağını düşünüyorsanız USDJPY alırsınız çünkü USD’nin Yen’e karşı değer kazanacağı beklentiniz vardır. Eğer Japon yatırımcıların ABD finansal piyasalarından paralarını çekmeye başladıklarını ve fonlarını […]

Sayfa 1 of 812345...Son »