Fizik

MANYETİK ALAN

Demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çeken cisme mıknatıs, mıknatısın etkisini gösterdiği bölgeye de magnetik alan (manyetik alan ) denir. Manyetik alan vektörel birceliktir, B ile gösterilir, birimi “newton/ampermetre” dir. Tabii Mıknatısın Manyetik Alanı : Fe3O4 bileşiğine tabii mıknatıs, mıknatısın uçlarına da manyetik kutuplar denir. Fe3O4  bileşiğinden oluşmuş her cismin (her mıknatısın) bir ucu N bir ucu S dir. […]

ISI – SICAKLIK – GENLEŞME

ISI – SICAKLIK Bir maddenin moleküllerinin toplam enerjisine ısı, ortalama kinetik enerjisinin göstergesine sıcaklık denir. Isı kalorimetre kabıyia, sıcaklık ise termometreyle ölçülür. Isının birimi cal, joule… sıcaklığın birimi  ‘C, ‘K dir. Termometrelerde birim dönüşümleri aşağıdaki gibi yapılır:           Sıvılı termometrelerde daha hassas ölçüm yapmak için sıvının genleşme katsayısının ve sıvı haznesinin […]

Tümsek Aynada Özel Işınlar, Görüntü ve Özellikleri

Yansıtıcı yüzeyi, bir küre parçasının dış yüzeyi gibi olan ayna türüne tümsek ayna ya da dışbükey(konkav) ayna denmektedir. Tümsek aynaların genel özelliği gelen ışınları dağıtmasıdır. Bu ayna türü güneş ışınlarına dik bir şekilde tutulması halinde gelen ışınları tek bir noktada toplamaktadır. Bu nokta ise tümsek aynanın odak noktasıdır. Tümsek aynalarda bazı ışın türlerini özel olarak […]

Tam Gölge, Yarı Gölge, Güneş ve Ay Tutulması

Bir ışık kaynağı ile yüzey arasında bir cisim bulunduğunda ışık almayan bir bölge oluşur. Bu bölgeye gölge denmektedir. Gölgenin şekli, ışık kaynağı ile yüzey arasında duran cismin en büyük kesitidir. Bunun nedeni ise, noktasal bir ışık yanağından çıkan ışınların doğrusal olarak ilerlemesidir. Bu noktada 2 tür gölge bulunmaktadır. Biri tam gölge diğeri ise yarı gölgedir. […]

Farklı Ortamlardaki Bir Cismin Görünür Uzaklığı

Bu durum fizikte görünür derinlik olarak adlandırılmaktadır. Farklı kırıcılık indisli saydam ortamlarda bulunan cisimlere baktığımızda onları bulundukları konumdan daha uzak ya da daha yakın bir yerde görürüz. Bunun nedeni ise ışığın kırılmasıdır. Gözümüz kendisine gelen ışığın doğrultusunda olan cisimleri görür. Fakat ışık kırıldığı için cisim olduğu yerde değil de ışığın doğrultusun üzerinde bir yerde görünmektedir. […]

Doğrusal Su Dalgalarının Düzlem ve Parabolik Engellerden Yansıması

Dalgalar konusunda verilen ilk örneklerden birisi de su yüzeyinde gerçekleşen su dalgalarıdır. Bu dalgalar sadece suyun yüzeyinde gerçekleştiği için suyun içinde yaşayan canlılar bu dalgalardan etkilenmeden yaşamlarına devam edebilmektedir. Bu yüzden denize açılan bir gemi kaptanına göre bir deniz altı kaptanı daha az dalgaların oluşmasın korkmaktadır.  Su dalgalarının en karakteristik özellikleri olarak birbirlerine benzemeleri, teper […]

Serap Olayı

Özellikle filmlerde çok fazla karşımıza çıkan olaylardan birisi de serap görmektir. Başkahramanımız 500 derece sıcaklıkta, kötü bir hava şartında ilerde bir ağaçlarla kaplı, gölgelik ve ortasında su olan bir vahayı belli belirsiz bir şekilde görmektedir. Burada şöyle bir ayrıntı vardır. Çok fazla açlık ve susuzluk çeken kişiler halüsinasyon görebilirler, ancak serap olayında ise gerçekleşen durum […]

Japonya’da Deprem ve Tsunami Erken Uyarı Sistemi

Erken uyarı sistemi depremin meydana getirdiği zararları azaltan, depremin merkezi noktasına en yakın olan istasyonlarda gözlenen dalgalanma verilerini kullanarak depremin büyüklüğünü ve s dalgasının varışından önce beklenen deprem dalgalarını veren bir sistemdir. Deprem erken uyarı sisteminde yüksek hızlı iletişim sistemleri, bilgisayarlar ve sismometreler kullanılmaktadır.  Deprem erken uyarı sisteminin oluşturulan, bir bölgeye yerleştirilen sismometreler bir dalga […]

Plazma ve Özellikleri

  Maddenin en çok bilinen katı, sıvı, gaz hali dışında bir de plazma hali bulunmaktadır. Katılar ısıtılınca moleküllerin hızları artmaya başlamış olup birbirinden uzaklaşarak katı halden sıvı hale geçmiş olur. Enerji kazanmaya devam eden sıvı molekülleri birbirinden daha da uzaklaşarak sıvı halden gaz hale geçerler. Isıtılmaya devam eden maddenin moleküllerinin elektronları maddeyi terk etmeye başlar. […]

Çukur Aynada Özel Işınlar, Görüntü ve Özellikleri

Yansıtıcı yüzeyleri çukur olan aynalara çukur ayna denmektedir. Çukur aynaların genel özellikleri cisimleri büyütebilmek ve gelen paralel ışınları tek bir noktada toplamaktır. Çukur aynalara örnek vermek gerekirse, araba farları ve el fenerleri örnek gösterilebilir. Çukur aynaya gelen paralel bütün ışınlar odak noktasından yansımakta olup, yine tam tersi olacak şekilde odak noktasından geçen büyün ışınlar paralel […]