Coğrafya

İZOTERM HARİTALARI

Sıcaklıkları aynı olan noktaların birleştirilmesiyle oluşmuş eğrilere izoterm (eş sıcaklık) eğrileri denir. Bu haritalar, gerçek izoterm haritaları ile indirgenmiş izoterm haritaları diye iki şekilde ifade edilir. 1. Gerçek İzoterm Haritaları Yukarıda ifade ettiğimiz gibi sıcaklığın dağılışına etki eden bütün faktörlerin dikkate alınarak elde edilen sıcaklık değerlerinin kullanılmasıyla çizilen haritalara gerçek izoterm haritaları denir. 2. İndirgenmiş […]

İKLİMİ ETKİLEYEN ETMENLER NELERDİR?

İKLİM VE HAVA DURUMU Bir yerdeki atmosfer olaylarının dar bir alanda ve kısa süreli etkilerine hava durumu, geniş bir alanda ve uzun süreli etkilerine ise iklim denir. Hava durumu, iklimin içerisinde meydana gelen özelliklerdir. Örneğin, İstanbul’da yazların sıcak ve kurak geçmesi iklim, yaz mevsiminde bir günün sıcaklık ortalamalarının mevsim normallerinin üzerinde olması ise hava durumudur. […]

ATMOSFERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? ATMOSFERİN FAYDALARI NELERDİR? ATMOSFERİN KATMANLARI NELERDİR?

ATMOSFER NEDİR? Dünya’nın etrafını saran gaz katmanına atmosfer denir. Atmosferde değişik özellikteki gazlar bulunmaktadır. Bu gazları Dünya’nın etrafında tutan faktör yer çekimidir. Atmosfere hava küre de denir. Atmosferde değişik özellikteki gazların varlığını ifade etmiştik. Bu gazlar üç grupta toplanır. 1. Atmosferde herzaman bulunan gazlar: 2. Atmosferde her zaman bulunan fakat belli şartlara göre oranı değişen […]

İÇ ANADOLU BÖLGESİNİN BÖLÜMLERİ, BEŞERİ VE EKONOMİK UNSURLARI

BEŞERİ VE EKONOMİK UNSURLARI İç Anadolu Bölgesi’nin bazı ekonomik özellikleri şunlardır: Bölgenin ekonomisinde tarım, küçükbaş hayvancılık ve sanayi faaliyetleri önemlidir. Bölgede yağış azlığına karşın tarım önemlidir. Yer şekillerinin sade olması tarımsal faaliyetleri olumlu etkilemektedir. Bölgedeki yörelerde hem sulu hem de kuru tarım yapılmaktadır. Bölge genelinde buğday, arpa, çavdar gibi tahıllar ile şeker pancarı, patates, fasulye, […]

İÇ ANADOLU BÖLGESİ – DOĞAL UNSURLARI

İÇANADOLU BÖLGESİ Konumu itibariyle bölgeler arasında bağlantıları sağlayan yolların ortasında bulunan Iç Anadolu Bölgesi. tarih boyunca önemli bir fonksiyona sahip olarak doğu ile batıyı birleştirmiştir. Yüz ölçüm sıralamasında baştan ikinci sırada yer alan Iç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç diğer coğrafi bölgelerle komşudur. DOĞAL UNSRLARI Iç Anadolu Bölgesi’nin flzlki yapısının genel özellikleri şunlardır: Bölgenin […]

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN BÖLÜMLERİ

Yukarı Fırat Bölümü Doğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş, en geniş, nüfusu en fazla olan bölümüdür. Bölgenin batısında yer alan bölümün, bölgenin diğer bölümlerine göre daha çok gelişmesinde etkili olan bazı faktörler şunlardır : İkliminin daha ılıman olması Yer altı kaynaklarının fazla ve çeşitli olması Tarımsal imkânların daha fazla olması Hidroelektrik üretiminin fazla olması Elazığ, Malatya, […]

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ – BEŞERİ VE EKONOMİK UNSURLARI

BEŞERİ VE EKONOMİK UNSURLAR Bölgenin ekonomik yapısında, nüfus ve yerleşme özelliklerinde yükseltinin fazla, yer şekillerinin engebeli olmasının olumsuz etkileri belirgindir. Bu olumsuzluklardan dolayı Türkiye’de sanayileşme hızının en düşük, nüfus ve nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge özelliklerini kazanmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde enerji üretiminin fazla, yer altı kaynaklarının çeşitli olması ve iş gücü teminin kolay olması […]

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ – DOĞAL UNSURLARI

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Yüz ölçümü en büyük olan Doğu Anadolu Bölgesi, şekil olarak üçgene benzer. Bölgenin İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerle sınırı vardır. Türkiye’nin komşularından olan Irak, İran, Nahcıvan, Gürcistan ve Ermenistan’ın da bu bölgeyle kara sınırı vardır. ÜIkemizde kuzey – güney doğrultusunda en geniş olan Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’den geçen birçok […]

Asit Yağmurlarının Toprak Kimyasına Etkileri

Asit yağmurlarının en çok etkilediği faktörler toprak ve havadır. Bilindiği üzere atmosferde bulunan nem bünyesinde bazı misafirleri konuk eder. Bunlar; Kükürt ve azot dioksitler olmaktadır. Bu birleşme sonucunda ortaya sülfürik ve nitrik asitli yağmurlar meydana gelir. Kar veya dolu ile toprak ve havaya bulaşmaktadır. Asit yağmurlarının oluşmasında doğal kirlilik olduğu kadar insanların da bu kirliliğe […]

Deprem Dalgaları ve Oluşum Sebepleri

Deprem dalgaları can ve mal kaybına neden olan mekanik dalgalardan oluşmaktadır. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeni ile ani bir şekilde ortaya çıkan titreşimler dalgalar halimde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü sarsmaktadır.  Deprem, insanların güvenle üzerinde yürüdüğü ve güvenle bastığı toprağında yerinden oynayabileceğini ve üzerinde bulunan tüm yapıları yıkabilecek kadar korkunç bir şekilde sarsılabileceğini gösterdiği bir […]

Sayfa 1 of 912345...Son »