Coğrafya

Asit Yağmurlarının Toprak Kimyasına Etkileri

Asit yağmurlarının en çok etkilediği faktörler toprak ve havadır. Bilindiği üzere atmosferde bulunan nem bünyesinde bazı misafirleri konuk eder. Bunlar; Kükürt ve azot dioksitler olmaktadır. Bu birleşme sonucunda ortaya sülfürik ve nitrik asitli yağmurlar meydana gelir. Kar veya dolu ile toprak ve havaya bulaşmaktadır. Asit yağmurlarının oluşmasında doğal kirlilik olduğu kadar insanların da bu kirliliğe […]

Deprem Dalgaları ve Oluşum Sebepleri

Deprem dalgaları can ve mal kaybına neden olan mekanik dalgalardan oluşmaktadır. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeni ile ani bir şekilde ortaya çıkan titreşimler dalgalar halimde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü sarsmaktadır.  Deprem, insanların güvenle üzerinde yürüdüğü ve güvenle bastığı toprağında yerinden oynayabileceğini ve üzerinde bulunan tüm yapıları yıkabilecek kadar korkunç bir şekilde sarsılabileceğini gösterdiği bir […]

Enerji taşımacılığı nedir?

İnsanlık tarihinin son yüz yıllık dönemine bakıldığında, dünyaya ekonomik ve politik açıdan  en büyük etkenin enerji olduğu görülmektedir. Petrol, kömür, doğal gaz gibi enerjii kaynaklarına sahip olmak, üretimini ve dağıtımını denetim altında bulundurmak  büyük develetlerin temel amaçları arasına girmiştir.Petrol ve türevleri üzerine süregelmiş mücadeleler,savaşlar aşikardır. Gerek dünya nüfusundaki şehirleşme artışı ve hayat standartlarına paralel olarak […]

Türkiye’de Topraklardan Yararlanma

“Çiftçilerimizin gayretiyle memleketimizin verimli toprakları birer bayındırlık kaynağı olacaktır.” M. KEMAL ATATÜRK Aşağıdaki resimlerde ülkemizdeki toprak kullanım alanlarından bazıları verilmiştir. Çevrenizdeki topraklarda aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangileri yürütülmektedir? Bu ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde nelerin etkili olduğunu söyleyiniz. Aşağıdaki resimlerde görülen faaliyetler dışında ülkemiz topraklarından nasıl yararlanılıyor? Araştırınız. Türkiye’de Topraklardan Yararlanma Toprağın Tarımda Kullanılması Toprak, ekonomide ham madde olarak ve tarım açısından değerlendirilir. […]

Türkiye’de Toprak Tipleri

Türkiye’de Toprak Tipleri Kahverengi orman topraklarının genellikle Karadeniz kıyılarında yaygın olmasının nedenlerini açıklayınız * Terra-rossa toprakların Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olmasının nedenini belirtiniz. * Kahverengi bozkır topraklarının genellikle iç kesimlerde yaygın olmasının nedenini söyleyiniz. * Kolüvyal ve litosol toprakların iç kesimlerde yaygın olmasının nedenini belirtiniz. * Alüvyal toprakların dağılışında belirleyici faktör nedir? * Ülkemizdeki toprak tiplerinin […]

Türkiye’de İklim Çeşitleri

Ülkemizde birbirinden farklı iklimler ve iklim bölgeleri oluştuğu görülmektedir. Aşağıdaki iklim haritasını inceleyelim. Türkiye’de İklim Çeşitleri Ülkemizde hangi iklim tipleri görülür? Türkiye’de çeşitli iklim tipleri görülmesinin nedenleri nelerdir? Yaşadığınız yerin iklimi bu iklim tiplerinden hangisine uymaktadır? Devlet Meteoroloji ışleri Genel Müdürlüğünün, “www.meteor.gov.tr” adlı sitesinden derlenen bilgilere göre Türkiye’de son yüzyılda kaydedilen en yüksek ve en […]

Türkiye’de İklim Elemanları

Türkiye’nin İklimi Üzerinde Etkili Olan Faktörler konusu kapsamında ilk konu olarak iklim elamanlarını inceleyeceğiz. Türkiye’de İklim Elemanları İklim elemanları, dünyada olduğu gibi ülkemizde de farklı coğrafi bölgelerde farklı özellik göstermektedir. Şimdi bu iklim elemanlarının ülkemizde nasıl bir dağılış gösterdiğini nedenleriyle birlikte inceleyelim. 1.Türkiye’de Sıcaklık Herhangi bir coğrafi mekandan başka bir coğrafi mekana gidildiğinde enlem, yükselti, karasallık […]

Türkiye’de Rüzgarların Oluşturduğu Yer şekilleri Nelerdir?

Türkiye’de Rüzgarların Oluşturduğu Yer şekilleri, Ülkemizde rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri yaygın değildir. Ancak kumsalların bulunduğu kıyılarımızda, delta sahalarında ve kurak olan iç bölgelerimizde rüzgarların etkisi ile oluşmuş yer şekillerine rastlanır. Kumullar, şahit kayalar ve mantar kayalar bunlardandır. Ülkemizde yerleşim bölgeleri ve tarım arazilerinin kumullarla kaplanmasına neden olan kumul hareketlerini önlemek için devlet ağaçlandırma çalışmaları yapmış, bunda başarılı olmuştur. […]

Türkiye’de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer şekilleri Nelerdir?

Türkiye’de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer şekilleri, Türkiye, çok uzun kıyı şeridine sahip (8333 km) bir ülkedir. Dalgalar ve akıntılar bu kıyıları işlemiş ve bu durum kıyılarımızda farklı yer şekillerinin oluşmasını sağlamıştır. Ülkemiz kıyılarında en yaygın görülen yer şekilleri yalıyar (falez) ve kumsallardır. Kıyı seti ve kordonları, kıyı set gölleri (lagün), tombololar ve kumsallar da kıyılarımızda görülen kıyı birikim […]

Türkiye’deki Karstik şekiller Nelerdir?

Türkiye’deki karstik şekiller Karstik arazinin eriyebilen kayaçlardan meydana gelir. Ülkemizde karstik aşınım ve birikim şekillerinin hemen hepsi görülür. Bu konumuzda Türkiye’de karstik şekiller nelerdir? Sorusunun cevabını bulalım. Aşağıdaki haritada Türkiye’de karstik alanların dağılışı verilmiştir. Bu haritaya göre karstik şekiller ülkemizde en çok nerelerde görülür? Karstik aşınım şekli olan lapyalar özellikle Toros Dağlarında yaygındır. Obruk Platosu’nda çok sayıda obruk vardır. […]

Sayfa 1 of 912345...Son »