Matematik

Fonksiyon Nedir? Fonksiyonların İncelenmesi

Fonksiyon Nedir? Fonksiyonların İncelenmesi, Matematikte bir ya da birçok değişkene, yani değerleri değişebilen niceliğe bağlı olarak değişen nicelik. Değişkenin aldığı her x değeri, x’ten kalkılarak belirlenen bir ve yalnız bir tek y değeriyle birleştirilebilir, y’nin x’e bağlılığı şöyle gösterilir: y=f(x). BİR FORMÜLLE TANIMLANAN FONKSİYON En basit fonksiyonlar formüllerle tanımlanırlar. Nitekim her gerçek x sayısını bu […]

Matematik Nedir? Çeşitli Dalları Mantık ve Kümeler Kuramı

Tümdengelimli akılyürütme yoluyla, sayı, biçim, küme, vb. kavramların özelliklerini ve bunlar arasındaki bağ­lantıları inceleyen bilim dalı. Mantık ve Kümeler MANTIK, matematiğin bir dalı mıdır, değil midir? Mantığın matematikleştirilmesi ve matematiğin mantıklaştırılması, almaşık bir biçimde ya da ay­nı anda felsefecilerle matematikçile­ri harekete geçirmiştir. Mantık, ma­tematiksel kuramlar için gerekli bir başlangıç sayılır. KÜMELER KURAMI, matematiksel yapının temelidir […]

Logaritma Ondalık Logaritma ve Uygulamaları

Matematikte büyük çarpımları, böl­meleri, kök ve kuvvet almaları ya­pabilmek için sayısal hesaplan yalın­laştırarak, sonuca daha kolay ulaşıl­masını sağlayan yol. Toplama yapma, çarpma yapmadan kuşkusuz daha kolaydır. Sözgelimi üç rakamlı iki sayının toplamı, en çok dört rakamlıdır; oysa üç rakamlı iki sayının çarpımı altı rakamlı olabilir. Bu durumu kolaylaştırmak amacıyla 1614’te john Napier (ya da Neper), […]

Kümeler Kuramı Nedir?

Matematikte kümelerin özelliklerini ve kümelerle ilgili işlemleri konu edi­nen kuram. Georg Cantor’un 1882’de getirdiği kü­me kavramı hâlâ tartışılmaktadır. Kü­meler kuramı günümüzde çoğu kez matematik bilgisinin yenilenmesiyle ve modern matematikle özdeşleştirilmektedir. Aslında, tarihsel sıraya göre, temel­de farklı olan iki şeyi (kümeler kura­mı ve dili) birbirinden ayırt etmek ge­rekir: Cantor’un amacı en az sayıda kavramdan hareketle özellikle […]

Hacim Nedir? Ve Hesaplamaları

Bir cismin içinde doldurduğu boşluk. Matematikteki anlamı, bir cismin kapladığı bölgenin ölçümü, yani pozitif bir gerçek sayı. Üç Katlı İntegral Bir alanın ölçülmesinde birim olarak genellikle kenarı uzunluk birimi olan bir karenin alanı, ölçmek için bir hacmi, birim kenarlı küpün hacmi ölçü birimi olarak alınır. Uzunlukların ölçüsü metre kabul edilirse, kenarı 1 metre olan küpün […]

Roma Rakamları Nasıl Yazılır? Harf Anlamları Nedir?

Roma Rakamları Nasıl Yazılır? Harf Anlamları Nedir? Romalılar bazı sembolleri tekrarlayarak sayıları buldular ve tasarladılar. Bunların günümüzdeki numarik değerleri şöyledir; I=1 V=5 X=10 L=50 C=100 D=500 M=1000 Günümüzde de yazıda kitap dergilerde zaman zaman kullandığımız bu Roma Rakamı harfleri yan yana getirelerek büyük sayılar oluşturalabilir. Örnek verecek olursa 35 rakamı roma rakamlarına göre XXXV şeklinde […]