Din Kültürü

Genel din bilgisi amacıyla ve Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yardımcı olması gayesiyle hazırlanmış, sorular cevaplar, konular ve materyalleri içeren zengin kaynak.

Adalet bir gün herkese lazım olur sözünü adaletin fert ve toplum için gerekliliği

“Adalet bir gün herkese lazım olur.” sözünü adaletin fert ve toplum için gerekliliğini düşünerek yorumlayınız. Adalet, dinin temel ilkelerindendir. Yüce dinimiz İslamiyet, her işte adaletin esas alınmasını emretmiştir. Kur’an-ı Kerim’de; konuşmada, yargılamada, alışverişte, ailede, insan ilişkilerinde ve diğer konularda adaletli olmamızı isteyen birçok ayet yer almaktadır. Örneğin, bir ayette “Allah size, … insanlar arasında hükmettiğiniz zaman […]

Emanet kavramını açıklayınız? Emanetin korunması niçin gereklidir?

Emanet kavramını açıklayınız? Emanetin korunması niçin gereklidir? Belirtiniz. Emanet, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, para, kimse ve benzerlerine denir. Emanet edilen bir şeyi kötü kullanmak, geri vermemek ya da sahibinden izinsiz olarak başkasına vermek emanete ihanet sayılır. Dinimiz emanete ihanet etmeyi yasaklamıştır. Peygamberimiz (S.A.V.) bu konuda, “… Size emanet edilen şeye ihanet […]

Maddi yardımda bulunmanın topluma ne gibi katkıları vardır?

Maddi yardımda bulunmanın topluma ne gibi katkıları vardır? Örnek veriniz. İnsanlara iyilik ve yardım etmek hem insanlık görevidir hem de dinimizin buyruğudur. Yoksul, yetim, öksüz, yaşlı, kimsesiz insanlara, borçlu olanlara yardım etmemizi isteyen Yüce Allah, zayıfların, kimsesizlerin korunup gözetilmesini emretmiştir. İnsan toplum içinde başkalarıyla birlikte yaşar. Toplumsal hayat iş bölümünü, dayanışmayı, paylaşmayı ve yardımlaşmayı gerektirir. Yaşlılara, […]

Doğruluğun ve dürüstlüğün yararları nelerdir?

Doğruluğun ve dürüstlüğün yararları nelerdir? Belirtiniz. Yüce Allah’ın yarattığı en değerli varlık olan insana doğruluk yaraşır. Rabb’imizin hoşnutluğu doğru olmakla kazanılır. Sözünde ve davranışlarında doğruluğu esas alan insanı Allah (C.C.) sever. Bu kimse, başkalarından da sevgi ve saygı görür. Doğruluk, insanlar arasındaki bağları güçlendirir; dostluk ve arkadaşlık kurmalarını, ilişkilerini düzenli bir şekilde devam ettirmelerini sağlar. Çünkü doğru […]

Dinimiz güzel ahlaklı olmaya nasıl katkı sağlar?

Dinimiz güzel ahlaklı olmaya nasıl katkı sağlar? Açıklayınız. Dindar insan, inancı güçlü ve din kurallarına bağlı olan kimsedir. Dindar insan olmak, ahlaka önem vermeyi ve güzel ahlaklı olmayı gerektirir. Çünkü dinin kuralları içerisinde ahlak ilkeleri de yer almaktadır. Peygamberimiz (S.A.V.), “İslam güzel ahlaktır.” buyurarak dinimizde ahlaka önem verildiğini belirtmiştir. Örneğin, doğruluk, güvenilirlik, yardımseverlik, anne ve babaya saygı dinimizin […]

Kaynak israfının önlenmesi, bu bilincin kazandırılması ve ekolojik dengenin korunması

Peygamberimiz, “Irmak veya deniz kenarında abdest alsanız bile suyu israf etmeyiniz.” buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel, Müsned, C 2, s. 181. Kaynak israfının önlenmesi, bu bilincin kazandırılması ve ekolojik dengenin korunması açısından yukarıdaki hadisi yorumlayınız. Para, zaman, emek ve benzeri şeyleri gereksiz yere harcamak savurganlıktır. İhtiyaç duyulmayan bir eşyayı satın almak, eşyaları iyi kullanmayarak yıpratmak, zamanı boşa […]

Yolculukta uyulması gereken görgü kurallarına uyulmadığında ortaya çıkabilecek olumsuzluklar

Yolculukta uyulması gereken görgü kurallarına uyulmadığında ortaya çıkabilecek olumsuzlukları işleyen bir drama hazırlayınız. Ayşe, Fatma ve Zeynep, okuldan çıkmışlar evlerine gidiyorlardı. Ayşe, Fatma, Zeynep aynı mahalle oturan çok sıkı arkadaştılar. Evleri okullarına biraz uzaktı bu yüzden okul çıkışı evlerine giderken 3 arkadaş aynı belediye otobüsünü kullanıyorlardı.   O günde 3 arkadaş şen şakrak belediye otobüsüne […]

Dünyada barışın yaygınlaşmasında hoşgörünün önemi nedir?

Sizce dünyada barışın yaygınlaşmasında hoşgörünün önemi nedir? Tartışınız. Hoşgörülü insan, başkalarının ilgilerine, isteklerine, duygularına, görüş ve düşüncelerine saygı duyar. Onların görüşlerine katılmasa bile konuşan kişileri, sözlerini bitirinceye kadar sabırla dinler.Kendi görüşlerini de güzel sözlerle ifade eder, ancak zorla kabul ettirmeye çalışmaz. Hoşgörülü kimse anlayışlı ve iyi niyetlidir. İnsanların yapabilecekleri hataları sorun etmek yerine bağışlamayı daha uygun […]

Adaleti ile tanınan Hz. Ömer’in hayatını çeşitli kaynaklardan araştırarak…

Adaleti ile tanınan Hz. Ömer’in hayatını çeşitli kaynaklardan araştırarak adaleti ile ilgili örnekler bulunuz. Hz. Ömer’in halifeliği sırasında Şam valisi olan Sad Bin Vakkas bir camiyi genişletmek ister. Herkes gönüllü olur ve Vali bu amaçla cami etrafındaki arazileri kamulaştırarak ücretlerini de ilgililere öder. Ancak bir Yahudi arazisini satmak istemez. Bunun üzerine Vali araziyi zorla Yahudi’nin elinden […]

Güvenilir bir insanda bulunması gereken özellikler nelerdir?

Güvenilir bir insanda bulunması gereken özellikler nelerdir? Listeleyiniz. Sözünde durmak. Yalan yapmamak, yalan yere şahitlik etmemek. Emanete hıyanet etmeyip, kendisine teslim edilen emanetlere sahip çıkmak. Adaletli olmalı. Emanet, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, para, kimse ve benzerlerine denir. Emanet edilen bir şeyi kötü kullanmak, geri vermemek ya da sahibinden izinsiz olarak başkasına vermek emanete […]

Sayfa 1 of 7012345...102030...Son »