Tarih

Celali İsyanları Nedenleri ve Sonuçları

Celali İsyanları, 16. ve 17. yüzyıllarda, Osmanlı yönetimindeki Anadolu’da toplumsal ve ekonomik yapının bozulmasından kaynaklanan ayaklanmaların tümüne verilen addır. Bu ayaklanmaların adı, bu kapsamdaki ayaklanmaların ilkinin önderi olan Yavuz Sultan Selim döneminde binlerce taraftarı ile ayaklanan Bozoklu (Yozgatlı) Şeyh Celal’den gelir. Bozoklu (Yozgat) olan Şeyh Celal, Mehdi olduğu iddiasıyla 1519’da Osmanlı yönetimine başkaldırdı. Tokat yöresinde […]

OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA NEDENLERİ

A) İÇ NEDENLER a) Merkezi Yönetimin Bozulması Osmanlı Devleti, değişik ırk, din, dil ve kültürde olan uluslardan meydana gelen bir Imparatorluk idi. Devlet düzeninin bozulması ve kanunların tam olarak uygulanamaması, merkezden uzak yerlerin yönetiminde problemler ortaya çıkardı. Ayrıca Kanuni’den sonra tahta geçen padişahların çoğunun zayıf kişilikli ve yönetim tecrübesinden yoksun olmaları yönetimde sadrazamlarla saray kadınlarının […]

Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası (1930 – 1939)

Türkiye, 1930 – 1939 yılları arasında “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesini takip ederek “uluslar arası örgütlere katılmaya” çalışmıştır. Türkiye’nin Millletler Cemiyetine Girişi (18 Temmuz 1932) Milletler Cemiyeti, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak amacı ile galip devletler tarafından Paris Barış Konferansı’nda kurulmuştur. Türkiye, “Yurtta Sulh, Cihanda sulh” ilkesi gereği yürütülen uluslararası barış faaliyetlerine katılmış […]

Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası (1923 – 1930)

Türkiye, 1923 – 1930 yılları arasında “barışçı yollarla Lozan Antlaşması‘ndan kalan bazı problemleri çözmeye” çalışmıştır. Yabancı Okullar Sorunu Lozan Antlaşması ile yabancı okulların Türk kanunlarına uymaları kararı alınmış ve bl okulların denetimi ve işleyişi Türkiye’ye bırakılmıştı. Türk Hükümeti ise Tevhid-i Tedrisa ve Maarif Teşkilatı kanunlarını çıkararak, ulusal eğitimin temel ilkelerini tespit etmiş ve eği tim […]

Ahilik Teşkilatı

AHİLİK TEŞKİLATI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ ? Abbasiler döneminde FÜVÜVVET adıyla ortaya çıkmış olan AHİLİK Teşkilatı, Anadolu’da Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyeleri doğrultusunda Kırşehirli Debbağ ustası olan AHİ EVRAN tarafından kurulmuştur. Esnaflar arasında dayanışmayı esas alan Ahilik Teşkilatı  Anadolu Selçuklu Devleti  ve Osmanlı Devletinin kuruluş ve yükseliş dönemlerinde de bu adla anılmıştır. Osmanlı Devletinde zamanla ismi LONCA’ya […]

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Türk toplumunun modern ve çağdaş bir yapıya kavuşmasını isteyen Mustafa Kemal,toplumsal alanda inkılapların yapılması için gerekli çalışmaları başlatmıştır. TEKKE, ZAVİYE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI  (30 KASIM1925 )         Milli mücadele kazanıldıktan sonra yeni rejim düzenlemeleri yapılırken tarikatlar ve tekkeler bu inkılaplara karşı çıkmışlardır.Mustafa Kemal yaptığı yenilikleri sağlamlaştırmak için tekke ve zaviyelerin kapatılmasının gerekli […]

İki Dünya Savaşı Arasında Bilim, Sanat, Edebiyat Ve Mimari Alanlarında Yaşanan Önemli Gelişmeler Nelerdir?

Sanayide kullanılan petrol ve elektrik günlük yaşamın da bir parçası olmaya başladı.Buna bağlı olarak elektrikli araçların kullanımı yaygınlaştı. Taşıt yapımında seri üretim hızlanmıştır. Avrupa ‘da kara ve demir yolu ulaşımı gelişmiştir. Kıtalar arası ulaşımda gemilerle birlikte uçak teknolojisi de gelişmiştir. Şehircilik ve mimari gelişmiştir.Mimaride  Bauhaus akımının etkileri görülmüştür. Gazete, radyo, fotoğraf,çizgi film ve sinema halkın […]

Sömürgeciliğin Gelişimi

Gelişmiş devletlerin geri kalmış ülke ve milletleri ekonomik ve siyasi olarak himayesine alması ve bu ülkenin tüm kaynaklarını bitirmek üzere, istedikleri gibi kullanmalarına sömürgecilik denir. Özellikle Sanayi inkilabı ile Avrupa insan gücü, hammadde ve pazar ihtiyacı duyunca sömürgecilik hızlandı.Almanya ve İtalya siyasi birlikteliklerini daha geç tamamladıklarından sömürgeleri daha azdır.  İngiltere’nin sömürgeleri→ Hindistan, Sudan, Kıbrıs,Malta, Mısır […]

Tekalif-i Milliye Emirleri Nelerdir?

Tekalif-i Milliye emirleri yani bugünkü dilimizde Milli Vergi Yükümlülükleri  Mustafa Kemal paşa tarafından Başkomutanlık kanuna dayanarak çıkarılmıştır.Bu olay Mustafa Kemal ‘in yasama gücünü elinde tuttuğunun göstergesidir. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin daha rahat uygulanabilmesi için İstiklal mahkemeleri kurulmuştur. Tekalif-i Milliye Emirleri Her ilçede bir Tekalif-i Milliye Komisyonu oluşturulacaktır. Her aile Tekalif-i Milliye Komisyonlarına bir takım çamaşır, bir çift çorap […]

Soğuk Savaş Döneminde Meydana Gelen Bazı Önemli Gelişmeler nelerdir?

 Bu dönemde bir çok  “kadın hareketi” ortaya çıkmıştır. Radyo ve sinemanın  önemi, televizyonun icadıyla azalmıştır. Müzik alanında Amerikan hayat tarzını sorgulayan “Rock and Roll” müziği ortaya çıkmıştır. Amerikalı bilim adamları tarafından Eniac adlı ilk bilgisayar yapılmıştır. Biyoloji alanında DNA nın kimyalsal yapısı çözülmüştür. SSCB tarafından  Sputnik adlı ilk uydu uzaya gönderilmiştir. Sürrealizm’in temsilcilerinden Breton, Duchamps, […]

Sayfa 1 of 1112345...10...Son »