Ansiklopedi

Güvenirliliği kabul görmüş, ansiklopedilerden derlenmiş ansiklopedik bilgiler.

Gevşeme Nedir? jacobson Yöntemi Schultz yöntemi ve Kullanım Alanları

Gevşeme Nedir? jacobson Yöntemi Schultz yöntemi ve Kullanım Alanları, Bedenin bir bölümünde ya da tümünde kas gerilmesinin istemli olarak giderilmesi. Bir çok gevşeme yöntemi arasında, iki farklı temel yöntem üstüne kurulu iki grup ayırt edilir: jacobson Yöntemi ve Schultz yöntemi. Çıkış noktalan fizyolojik olan bütün yöntemler Jacobson yönteminden ya da tekniğinden türemiştir. Zihinsel çıkış noktalı ve ipnoz […]

Gevişgetirenler Hakkında Bilgi

Gevişgetirenler Hakkında Bilgi, Toynaklı memelilerin, ayaklarında çift sayıda parmak bulunan çiftparmaklılar (Artiodactyla) takımı. Besinleri bir kez yuttuktan sonra, ağızlarına geri göndererek ikinci kez çiğneyebildikleri için gevişgetirenler olarak adlandırılan bu hayvanların söz konusu özellikleri, midelerinin işkembe, börkenek, kırkbayır ve şirden adı verilen dört farklı bölümden oluşmasından kaynaklanır. Gevİşgetiren bir hayvan otlakta elden geldiğince çok miktarda otu […]

Germenler Nedir? Kökleri Toplumun Temelleri ve Uygarlığı

Germenler Nedir? Kökleri Toplumun Temelleri ve Uygarlığı, Ren’in doğusunda ve Tuna’nın kuzeyinde oturan halklara İ.Ö. I. yy’da Romalılar tarafından verilen ad. Germenlerin Kökleri Bu halkların belirsiz köklerinin aydınlatılmasında yalnızca arkeoloji ve dilbilimden yararlanılabilir. Başlangıçta yalnızca dilsel açıdan bir birlik oluşturan bu halkların ilk oturduğu yerin Güney İskandinavya’da, dilbilimcilerin germen dilinden önce hiçbir alttabakaya rastlayamadıkları bir […]

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sözlüğü

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sözlüğü A Anzak: Birinci Dünya Savaşı sırasında kurulan, Avustralya veya Yeni Zelanda birliklerinin ortak adı. asayiş: Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik. ataşe: Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı. ateşkes: Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke. Atlantik: Atlas Okyanusu. B bahriye: Bir devletin deniz […]

Germanyum nedir? Özellikleri ve Elektronikle İlişkisi

Germanyum nedir? Özellikleri ve Elektronikle İlişkisi, Atom numarası Z=32, atom ağırlığı M=72,59 ve simgesi Ge olan element. Elementleri sınıflandırma çizelgesinin IV B kümesinde yer alan bir ametaldir. 1886’da C. Winkler (1838-1904) tarafından bir arjiroditte (çift gümüş ve germanyum sülfürü) bulunmuştur ve Mendeleyev çizelgesinde “ekasi- lisyum”un bulunması gereken gözde yer alır. Doğada çok yaygın olan bir […]

Gericault Kimdir?

Gericault Kimdir? Fransız ressamı (Rouen, 1791-Paris, 1824). Çocukluğunu Rouen’da geçiren Theodore Gericault, öğrenimini bütünlemek amacıyla babasını izleyerek Paris’e gitti. 1806 yılında Carle Vernet’nin atölyesine girdikten bir süre sonra, Guerin’in öğrencisi olarak çalıştı. İmparatorluk Muhafız Avcı Subayı Hücumda adlı yapıtı 1812 sergisinde büyük ilgi topladı. Bu ilk başarının hemen ardından yenileri gelmedi ve Savaşı Terk Eden Yaralı […]

Gergedan Nedir? Gergedan Türleri Nelerdir?

Gergedan Nedir? Gergedan Türleri Nelerdir? Gergedangiller (Rhinocerotidae) ailesinden tekparmaklı memeli. İri bedenli, büyük başlı, burun bölgesinde bir ya da iki boynuzu bulunan ve kısa bacakları toynaklarla örtülü üçer parmakla son bulan gergedan, otla beslenen bir hayvandır. Dişlerinin cins ve sayısı, türlere göre değişiklik gösterir: Hint gergedanının her çenesinde 4 kesici, 6 küçük azı, 6 büyük azı […]

Gereksinim Nedir?

Gereksinim Nedir? İnsan için hem fizyolojik, hem de toplumsal bakımdan vazgeçilmez olan bir nesnenin bulunmayışından kaynaklanan gerekim. İnsanın açlık, susuzluk, uyku gibi fiziksel gereksinimleri ve duygusal gereksinimleri vardır. Sözgelimi, sevgiden yoksun bir çocuk, önemli bedensel ve zihinsel gelişmemişlikler gösterir. Ayrıca insanın, toplumsal ve kültürel gereksinimleri de vardır. Nitekim, bütün toplumlar, kendilerini kavramak ve çevrelerindeki dünya […]

Gerekircilik Nedir?

Gerekircilik Nedir? İnsan edimleri de dahil olmak üzere dünyada olup biten her şeyin, canlı ya da cansız doğanın değişmez yasaları uyarınca ve daha önceki olayların zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıktığım ileri süren görüş. Gerekircilik (belirlenimcilik de denir) hem bir yöntem ve araştırma aracı, hem de genel felsefe sistemi olarak görülebilir. YÖNTEMSEL GEREKİRCİLİK Gerekircilik ilkesine […]

Gerçeküstücülük Nedir?

Gerçeküstücülük Nedir? XX. yy’ın ilk yarısında, etkisiyle, uluslararası yaygınlığıyla, başkaldırma tutumuyla, şiirsel ideali ve sayısız nitelikleriyle, en atılgan öncü araştırmalara dayanan yapıtlarıyla dikkati çeken akım. GERÇEKÜSTÜCÜ “ŞEY” Gerçeküstücülük (sürrealizm) sözcüğü,1917’de sahnelenen Les Mamelles deTiresias (Tiresias’ın Memeleri) adlı oyunu dolayısıyla ilk olarak Apollinaire tarafından kullanıldı. Ama gerçeküstücülük olgusu her zaman varolagelmiş bir gerçekti. Aklın denetiminden sıyrılmaya dayanan […]

Sayfa 1 of 10412345...102030...Son »