Felsefe

Mendelin Çalışmalarında Bezelye Kullanılmasının Nedenleri Nelerdir?

Gregor Mendel genetik biliminin kurucu olarak kabul edilir ve bu konuda çok önemli çalışmalar yapmıştır. Canlılar üzerinde araştırmalar yaparak, kalıtsal olarak sonraki nesillere geçebileceğin öğrenir. 1858 yılında çalışmalarına başlayan Mendel, sonuçlarını 8 yıl sonrasında almaya başlamıştır. Deneylerinde kullandığı hiçbir canlıdan umut bulamayan Mendel, çalışmalarında bezelye kullanmaya başladığında istediği sonuçlara ulaşmaya başlamıştır.  Bezelyeler Mendel’in çalışmalarında incelemek […]

Fenomenoloji Nedir?

Fenomenoloji Nedir? Terimi ortaya atan Hegel’e göre, fenomenoloji, “bilincin bilimi”dir. Daha sonra, fenomenoloji terimiyle, Husserl’in (1859-1938) araştırmalarından doğan ve insan bilinci ile etkinliklerinin sağlam biçimde betimlenmesine dönülerek, insan bilimlerinin göreliliğini aşmaya yönelen geniş bir felsefe akımı belirtilmiştir. Hegel’in Fenomenolojisi Hegel Die PhaenomenologiedesGeistes (Tinin Fenomenolojisi, 1806) adlı yapıtında fenomen sözcüğünün kök anlamından yola çıkar ve fenomenin, daha […]

Türk Felsefecisi İsmail Tunalı Hayatı

Türk felsefecisi İsmail Tunalı Hayatı, (Silistre,1922). Viyana Üniversitesi’nde felsefe, ruh- bilim ve sanat tarihi doktorası yap­tıktan (1955) sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fel­sefe Bölümü’ne asistan olarak girdi (1956). Doçent (1958) olduktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesinin kuruluşunda görev aldı (1959-1962). İstanbul Üniversitesi’nde Sistematik Felsefe profesörü oldu (1965) ve Sis­tematik Felsefe Kürsüsü başkanlı­ğına getirildi (1977). Başlıca yapıtları şunlardır: […]

Türk Felsefecisi Takiyettin Mengüşoğlu Hayatı

Türk felsefecisi Takiyettin Mengüşoğlu Hayatı, (Malatya, 1908- İstanbul,1984). Berlin’de doktorasını yaptıktan (1937) sonra Türkiye’ye dönünce, İs­tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül­tesi Felsefe Bölümü’ne asistan olarak girdi (1938); doçent (1942) ve profe­sör oldu (1952). 1978’de emekli olun­caya kadar ontoloji, fenomenoloji, özellikle de felsefî insanbilim üstüne çalışmalar yaptı. Başlıca yapıtları şunlardır: Kant ve Scheler’de İnsan Problemi (1949); Değişmez Değerler Değişen […]

Türk Felsefecisi Selahattin Hilav Hayatı

Türk felsefecisi Selahattin Hilav Hayatı, (İstanbul, 1928). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdik­ten (1951) sonra Paris’te felsefe konu­sunda araştırmalar yaptı (1954-1959). Türkiye’ye döndükten sonra a, Ataç, Değişim, Eylem, Yön, Papirüs, Yeni Dergi gibi gazete ve dergilerde yazılar yayımladı; çeşitli ansiklopedilerde yazar ve çevirmen olarak çalıştı; Yazko Felsefe Yazıları’ nı bir süre yönetti. Maddeci felsefeye ve […]

Türk Felsefecisi Nusret Hızır Hayatı

Türk felsefecisi Nusret Hızır Hayatı (İstanbul, 1899- Ankara,1980). Hans Reichenbach’m asistanı olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne giren (1934) Nusret Hızır, daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’n- de doçent ve profesör oldu. 1968’de emekli oluncaya kadar, ek olarak Basın Yayın Yüksek Okulunda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ve Hacettepe Üniversitesi’nde felsefe […]

Türk felsefecisi Macit Gökberk Hayatı

Türk felsefecisi Macit Gökberk hayatı, (Selanik,1908). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne asistan olarak girdikten sonra Almanya’da Berlin Üniversitesi’nde doktora yaptı (1935-1939). Yurda dönüşünde, aynı bölümde doçent (1941) ve profesör oldu (1949). Özellikle felsefe tarihi dersleri verdi ve Hegel’in tarih felse­fesi üstünde önemle durdu. 1978’de emekliye ayrılan Macit Gökberk’in başlıca yapıtları şunlardır: Kant ile Herder’ın Tarih […]

Felsefeci Bedia Akarsu Hayatı

Türk felsefecisi Bedia Akarsu Hayatı, (İstanbul, 1921). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde asistan (1954), doçent (1960) ve profesör oldu (1968); bö­lüm başkanlığı yaptı. 1984’te emek­liye ayrıldı. Özellikle ahlâk felsefesi, kültür, dil ve tarih felsefesi konu­sunda ders vermiş olan Bedia Akarsu’nun başlıca yapıtları şunlardır: VVilhelm von Humboldt’ta Dil-Kültür Bağlantısı (1955); Max Scheler’de Kişilik Problemi (1962); Ah­lâk Öğretileri (2 […]

Türkiye’de Felsefe Çalışmaları

Türkiye’de felsefe çalışmaları, Osmanlı toplumunda felsefe, bu top­lumun bağlı bulunduğu İslâm düşünce ve kültürü içinde gelişmiş­tir; ama söz konusu toplumda, özgün felsefî düşüncelerin ortaya çıktığı, yeni görüşlerin ortaya atıldığı pek görülmez, yalnızca eski felsefî düşün­celerin şu ya da bu biçimde yinelen­mesiyle yetinilmiştir. Dinsel düşüncenin ve bağnazlığın etkisiyle felsefeye karşı bir çekimserlik, dahası bir güvensizlik de ortaya […]

Felsefenin Günümüzdeki Durumu

Günümüzde hümanizmanın iyice tar­tışma konusu edildiği görülmektedir. Bilim karşısında ve psikanalizin, top­lumbilimin, biyolojinin ilerlemeleri­nin birlikte yaptığı etki altında insanın ne olduğu iyice bilinmiyor izlenimi uyanmıştır. Artık, insan öznesi, bilinçdışında, dilinde, başka­larıyla ilişkilerinde “şifresi” çözüle­rek İncelenmektedir. însan, felsefî düşüncenin, bilinç, özne ve nesne terimlerine dayanarak yaptığı klasik araştırmaya denk düşen bir konu olmaktan çıkmıştır. “Kuşkunun büyük […]

Sayfa 1 of 3123