Türkçe

FİİLLER -FİİLLERDE KİPLER-FİİLLERDE ZAMANLAR KONU ANLATIMI

Varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri, kılışları ya da onlarla ilgili oluşları, yargıları zamana ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere fiil (eylem) denir. Atlarımız deli gibi koşuyordu. Küçük bir yelkenli bize doğru yaklaştı. Borcunu yarın verecek.  Bunları şimdiye dek öğrenmeliydiniz. Yukarıdaki Cümlelerde altı çizili sözcükler hareket, oluş, kılış… anlattıkları için birer fiildir.  Fiillerin iş, hareket, kılış, oluş ve […]

Zamir (Adıl)

  ZAMİR (ADIL) İsim olmadıkları halde isim gibi kullanılan,isimlerin ya da cümlede önceden geçmiş kavramların yerini tutan kelimelere zamir denir. Zamirler iki grupta incelenir. A)Kelime Halindeki Zamirler 1)İşaret (Gösterme) Zamirleri İsimlerin yerini işaret etme yoluyla, göstererek tutan zamirlerdir. ”  Bu ,Şu,O,Bunlar,Şunlar,Onlar ” örnekler    “Bunu kime aldın?” “Şunları hemen çöpe atmalısınız.” “Onu hangi marketten aldın?” İşaret zamirleri […]

Fiilimsi nedir?isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil

Fiil kök veya gövdelerinden belirli eklerle türetilen ,fakat fiil özelliğini yitirerek cümle içerisinde isim,sıfat ve zarf olarak karşımıza çıkan kelimelere fiilimsi denir. Fiilimsiler fiilerin aldığı şahıs eklerini, haber ve dilek kiplerini alamazlar.Yalnızca olumsuzluk ” -me,-ma,    -mez,- maz ” eklerini alabilirler. Fiilimsiler; isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üçe ayrılır.Bunların her biri […]

Öğretici metinleri ve özelliklerini araştırınız.

Öğretici metinleri ve özelliklerini araştırınız. Bilgi verme amacına yönelik metin­lere, öğretici metinler denir. Bu tür metinler, bir düşünceyi iletme, oku­ru etkileme, okurda farklı düşünce­ler meydana getirme, okuru düşün­dürme gibi amaçlara hizmet edebi­lir. Öğretici metinlerin genel özellikleri: Bir kısmıgerçek bir yaşam ve yaşantıdan kaynaklanır. Günce, mektup, otobi­yografi, biyografi, anı, röportaj, haber yazısı, gezi yazısı gibi türler bu gruba dâ­hil edilebilir. Bir […]

Temel anlam mecaz anlam yan anlam ve terimsel anlam kavramlarını açıklayınız.

Temel anlam mecaz anlam yan anlam ve terimsel anlam kavramlarını açıklayınız. 1. Gerçek (Temel) Anlam Gerçek anlam, bir kelimenin aklımıza ilk gelen anlamıdır. Kelimelerin, sözlükte yer alan ilk anlamları da gerçek anlamlarıdır. Bu yüzden gerçek anlama, sözlük anlamı da denir. 2. Yan Anlam Bir sözcüğün temel (gerçek) anlamından kopmadan kazandığı yeni anlamlara yan anlam denir. Sözcük, gerçek anlamından farklıdır; ancak gerçek anlamından tamamen kopmamıştır. Sözcüklerin […]

Atatürk’ün güzel sanatlar hakkında söyledikleri sözleri bulunuz.

Atatürkün güzel sanatlar hakkında söyledikleri sözleri bulunuz. Bunlardan beğendiklerinizi aşağıya yazınız. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara’da bir Konservatuvar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. Güzel Sanatların her şubesi için Kamutay’ın göstereceği alaka ve emek, milletin insani […]

Aşağıdaki çizelgeye güzel sanatların üç dalını yazınız. Daha sonra da her bölümün

Aşağıdaki çizelgeye güzel sanatların üç dalını yazınız. Daha sonra da her bölümün karşısına o dalda eserler vermiş üç sanatçımızın adını yazınız. 3 güzel sanat ve 3 santaçı adı Resim: Hoca Ali Rıza, Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey Mimarlık: Ahmet Vefik Alp, Mualla Rahimoğlu, Mimar Sinan Heykel: Ali Hadi Bara, Burhan ALKAR, Hüzeyin Gezer.