Atatürk ve bilim

Ülkemiz biliminin mimarı Atatürk’ün söylediği sözleri, resimleri, katkıları ve Atatürk hakkında her şey.

Atatürk’ün sözleri ve ilişkili olduğu inkılaplar

                                      Atatürk’ün sözleri ve ilgili olduğu inkılaplar  “Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz, bununla beraber, hiçbir piyasa başıboş degildir.”DEVLETÇİLİK  “Türkiye’de “muayyen bir dinin merasimi de serbesttir, yani ayin hürriyeti masundur. Tabiatıyla ayinler asayiş ve genel adaba aykırı olamaz, siyasi […]

Atatürkün okul asker ilke ve inkılap resimleri ve fotoğrafları

Atatürk’ün okul, asker, ilke ve inkılap resimleri ve fotoğrafları, bu sayfada bütün kaynaklar taranarak mevcut ve yeni Atatürk’ün bütün resim ve fotoğrafları yüklenecektir. Zamanla yeni tespit edilenler de sayfa güncellenerek eklenecektir. Büyük boy Atatürk resmi Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde Atatürk Hukuk Fakültesi öğrencileriyle beraber derslikte Atatürk 20 Eylül 1928 günü Kayseri’de halka okuma ve […]

Atatürk vatandaşlık görevlerine neden önem vermektedir?

Atatürk vatandaşlık görevlerine neden önem vermektedir? Açıklayınız. Vatandaşlar, vatandaşlık görevlerini yerine getirirse, ancak bir devlet, bağımsız bir devlet olabilir ve vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu koruyabilir. Atatürk bu sebeple vatandaşlık görevlerine çok önem vermiş, Türk milletine sürekli bu bilinci aşılamak için çalışmıştır. Bir ülkenin vatandaşları olarak, üzerimize yapmamız gereken bazı görevler düşmektedir. Bunları, askere gitmek, vergi vermek, […]

Atatürk’ün bilim ve teknolojiye önem vermesinin nedenlerini açıklayınız.

Atatürk’ün bilim ve teknolojiye önem vermesinin nedenlerini açıklayınız. Atatürk, bu ülkenin ve milletin istikbalinin bilim ve teknolojiden geçtiğini biliyordu. Kalkınmış bir ülke olmak için bilime ve fene önem vermeli teknolojik gelişimler yaşanmalıdır. Kurtuluş savaşından çıkan Türkiye’nin biran evvel çağdaş ülkeler seviyesine çıkabilmenin, telem kıstasları bilim ve teknolojide başarılı olmaktır. Osmanlıdan kalma, gerici ve bilimsel olmayan […]

Sizce Atatürk neden Geometri isimli bir kitap yazmış olabilir?

Sizce, Atatürk, neden “Geometri” isimli bir kitap yazmış olabilir? Atatürk bir Geometri kitabı yazmıştır. Çünkü, o dönemde Türkçe atılımı yapılmıştır. Geometride kullanılan terimler de Türkçeleştirilmesi gerekmekteydi, bu işi bizzat Atatürk üstlenerek 44 sayfalık geometri kitabını, geometri öğretenler için yazmıştır ki, öğrenenler geometriyi yeni Türkçe terimlerle öğrenebilsinler. Bu gün geometride kullandığımız terimlerin çoğunu bize bu eseri ile […]

Bilim Tarihinden Örnekler ve Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem Nedir?

Bilim Tarihinden Örnekler ve Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem Nedir? İnsanlığın basit makinelerden yararlanmasına tarihten örnekler verebilir misiniz? Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki düşünceleri hakkında neler biliyorsunuz? İnsan, her zaman yaşamını kolaylaştırmak için doğada gözlem yapmış, çevresindeki maddelerden yararlanarak işini kolaylaştıracak icatlar gerçekleştirmiş. Bu icatlar önceleri basit makineler olmuştur. Bu basit makineler ilk insan, Fatih Sultan Mehmet ve […]

Atatürk’ün Vücud ile Toplum Benzetmesi Sözleri

Atatürk’ün Vücud ile Toplum Benzetmesi Sözleri. Tıpkı vücudunuz gibi toplumları oluşturan temellerin de bütünlük ve uyum içerisinde çalışması gerekir. Bir toplum için milli birlik, beraberlik ve dayanışma çok önemlidir. Eğer toplumu oluşturan bireyler ve sistemler arasında bir uyumsuzluk olursa toplumlar amaçlarına ulaşamazlar ve dağılırlar. Örneğin bir toplumun refah seviyesinin artması o toplumu oluşturan bireylerle ekonomik […]

Milli Birlik ve Beraberlik ile Ülke Bütünlüğüne Dayanan Atatürk İlkeleri Nelerdir?

Milli Birlik ve Beraberlik ile Ülke Bütünlüğüne Dayanan Atatürk İlkeleri Nelerdir? Cumhuriyetçilik “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir” diyen Atatürk, Türk milletinin yaratılışına en uygun yönetimin cumhuriyet olduğunu belirtmiştir. Atatürk, “Bu günkü hükumetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükumettir ki onun ismi cumhuriyettir. Artık hükumet […]

Atatürk’ün Ekonomi Alanında Özel Girişimcilerin Yanında Devletinde Yer Almasını İstemesi Nedenleri

Atatürk’ün Ekonomi Alanında Özel Girişimcilerin Yanında Devletinde Yer Almasını İstemesi Nedenleri Genç Türkiye Cumhuriyeti büyüme döneminde özel teşebbüsün gelişmesi için çalışmalar yapılmış bunun yanında girişimlerde devlette yerini almıştır. Bunun Nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Bu yıllarda yani 1929’da, liberalizme güven azalmış sanayileşmiş ülkelerde Dünya Buhranı başlamıştır. Devlet üretimde daha çok yer almaya başlamıştır. Dünya emperyalizmine karşı ülke […]

Cumhuriyet Sonrası Dil ve Tarih Çalışmaları Nelerdir?

Cumhuriyet Sonrası Dil ve Tarih Çalışmaları Nelerdir? Atatürk. “Milli kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyeti’nin temel direği olarak temin edeceğiz.” sözleri ile milli kültürümüze verdiği önemi belirtmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra uygarlık yolunda adımlar atılmış eğitim alanında da yenilikler ve inkılaplar yapılmış bu çalışmalar hep toplumun çağdaş medeniyet seviyesine ulaşılması yapılanlardır. Bu yazımızda da Türk dili ve Türk […]

Sayfa 1 of 212