Enzim

Enzim Nedir? Genel Özellikleri ve Enzim Bireşimlerinin Düzenlenmesi

Belli bir kimyasal tepkimeyi hızlan­dırma yeteneği olan karmaşık pro­tein molekülü. Biyokatalizör gibi etki gösteren en­zimler, birçok biyokimyasal tep­kimenin (bireşimler, yükseltgenmeler, indirgenmeler, enerji aktarım­ları, vb.), tepkinlerin (reaktifler) yaşamla uyuşabilen düşük derişim ve sıcaklıkta olmalarına karşın, yeterli tepkime hızlarında gerçek­leşmesini sağlarlar. Gerçekten, az tepkiyen maddelerin katıldığı bütün tepkimelerin (biyolojideki organik tepkimelerin çoğunda olduğu gibi) gerçekleşmesi için, önemli […]