Ergime

Ergime Kuramı ve Yasaları ve Ergimenin Uygulama Alanları

Cismin kimyasal yapısı değişmeksizin, katı halden sıvı hale geçmesi. Ergime Kuramı ve Yasaları Kusursuz katı hal, billur halidir. Bir billurda, iyonlar (moleküller ya da atomlar) hareketsiz değillerdir; be­lirli bir ortalama konum çevresinde titreşirler ve bu titreşimlerin gen­liği, sıcaklıkla birlikte artar (ısıl çalkantı); sıcaklık yeterli biçimde artarsa, hareketler, artık dengeye erişilemeyecek hale gelirler: Böylece billuru oluşturan […]