etnoloji

Etnoloji Nedir? Kuramları, Okulları ve Etnografyanın Tarihi

Etnoloji, toplum yapısının temel özelliklerini ve toplumlann gelişmelerini belirle­mek amacıyla ırkların özelliklerini inceleyen bilim dalı (budunbilim de denir). Günümüzdeki anlamıyla etnoloji, et­nografyanın sağladığı belgelere da­yanan ve özellikle yayılma, ilişki, köken, geçmişin yeniden kurulması gibi sorunlara yönelik olan bireşimci incelemeleri ve kuramsal sonuçlan kapsar. Etnografya Etnografya, insan topluluklarının be­timler ve inceler; yaşamın iktisat, teknoloji, siyaset, hukuk, […]