fars

Fars Nedir?

Fars Nedir? diye incelediğimizde, fars, kaba güldürü özellikleri taşıyan oyun türü. Daha çok Ortaçağ’da Fransızlar tara­fından işlenmiş olan fars türünde, yaşam koşulları orta düzeyde ya da kısıtlı olan yargıç, hekim, satıcı gibi kişiler ile karı-kocanın, sert ana- babalar ve çocukların gündelik yaşam içinde birbirlerine davranışla­rının, birbirlerine oynadıkları iyi ve kötü oyunların sahnede kaba bir gül­dürü […]