Fas

Fas Nüfus ve Ekonomisi

Fas Nüfus ve Ekonomisi birlikte ele alalım. NÜFUS Çoğunlukta olan arapça konuşan halk ile berberice konuşan halk (dağ­larda) arasındaki dil farklılığı, günü­müzde hâlâ nüfusun ikiye ayrılmış (Araplar; Berberiler) olduğunun baş­lıca kanıtıdır. Kırsal kesim halkının (% 65) büyük bölümü yerleşiktir; köyler, evlerden ya da kulübelerden, bazen de yalnızca çadırlardan olu­şur. Orta Atlaslar’da yan-göçebe öbekler, Büyük Sahra’mn […]

Fas Tarihi ve İç Dış Sorunları

İlk Önce Konunun başında Fas tarihini ele alıp sonra iç ve dış sorunları bakacağız. Fas’a ilk olarak ayak basan Fenikeli­ler, yörede Yontmataş devrinde yer­leşmiş yerli bir halkla karşılaştılar. Fenikelileri sonradan, Kartacalılar, Romalılar, Vandallar izlediler. Ber­beri Fas’ına IX.-XIII. yüzyıllar ara­sında Arapların da önemli katkıları oldu. Murabıtlar, Muvahhidler, Meri­mler gibi yerel sülalelerin yöneti­minde Fas, bazı dönemlerde bütün Magrıp’a […]

Fas Genel ve Coğrafi Özellikleri

Fas genel ve coğrafi özellikleri, Kuzey Afrika’da ülke. Fas’ın doğal görüntülerinde ve ikli­minde yer yer büyük değişiklikler gözlenir; deniz, güneş, kar, dağlar iç içe geçmiş gibidir; insanlar arasında da büyük ayrılıklar göze çarpar; Faslı (Fez) bir burjuva ile Atlas dağlarının fellahı ve Sahra çölünün göçebesi bir­birine benzemez. Ayrıca, toplum da bazı yerlerde ataerkil, bazı yerlerde […]