İsmail Tunalı

Türk Felsefecisi İsmail Tunalı Hayatı

Türk felsefecisi İsmail Tunalı Hayatı, (Silistre,1922). Viyana Üniversitesi’nde felsefe, ruh- bilim ve sanat tarihi doktorası yap­tıktan (1955) sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fel­sefe Bölümü’ne asistan olarak girdi (1956). Doçent (1958) olduktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesinin kuruluşunda görev aldı (1959-1962). İstanbul Üniversitesi’nde Sistematik Felsefe profesörü oldu (1965) ve Sis­tematik Felsefe Kürsüsü başkanlı­ğına getirildi (1977). Başlıca yapıtları şunlardır: […]