kaplumbağa

Kaplumbağa Hakkında Bilgi

Kaplumbağalar (Chelonia) takımından sürüngen hayvan. Kaplumbağalar, en yakın akrabaları olan kotilozorlardan başlayarak Per- miyen’den beri öbür sürüngenlerden ayrı özellikler kazanmışlardır. Eski kaplumbağaların günümüzde yaşayanlarınkiyle aynı tipte kemik bağa­larla donanmış olduklarım gösteren bu devirden kalma fosilleşmiş parça­lar bulunmuştur. Kaplumbağaların bağası bu hayvanların temel özelliği­dir. Bağa üst ve alt olmak üzere iki bö­lümden oluşur. Üst bölüm sırt […]