kara delik

Kara Delik Nedir?

Kara delik, kendi öz ışığını soğuran, son derece yoğun, görünmez ve sanal gökcismi. Kara delikler belki de olabilecek en şaşırtıcı gökcisimleridir, çünkü bu ci­simlerin özellikleri bizi metafiziğin sı­nırlarına kadar götürmektedir. Bir gökcisminin, çekimi kendi öz ışığını tutmasını sağlayacak biçimde yoğun bir noktaya (bir başka deyişle, sonsuz küçük boyutlara) indirgenmesi ve bu noktada, hem uzayın hem […]