Karikatür

Karikatür Nedir? Dünyadaki Evrimi Türkiyedeki Tarihi

Karikatür, belirli bir kişinin, kişiler topluluğunun ya da insan tipinin değişik fiziksel ya da ruhsal niteliklerini ayrıntılara gir­meden, abartarak, çizgi yoluyla sergilemeyi amaçlayan sanatsal anlatım biçimi. Karıkatürün Dünyadaki Evrimi İ.Ö. V. yy’da Yunanlılara kadar da- yandırılabilecek olan karikatür (İtal­yanca caricare "yüklemek” sözcüğün­den) sanatının izlerine Mısır’da ve Pompei’deki duvar resimlerinde de raslanabilr. Daha sonraları, Ortaçağ resim […]