Karpatlar

Karpatlar Hakkında Bilgi

Karpatlar, Avrupa’nın ortasında yer alan sıra­dağlardır. Üçüncü Zaman’da oluşmuş olan Kar­patlar, Viyana’dan Demir Kapılar’a kadar uzunluğu 1 500 km’nin üstün­de bir yay biçiminde uzanır. Tuna ır­mağı, bu yayın kirişi görünümündedir. Karpatlar, batıda uzantılarını Alpler’ le sürdürürler, güneydoğuda, Balkan­larla birleşirler; Pannonia çöküntüsü­nü de kuzeyden kuşatırlar. Bu dağla­rın ortalama yükseltisi 900 m’dir (en yüksek tepeleri 2 500 […]