Kartaca

Kartaca Kenti ve Kartacalılar Hakkında Bilgi

Kartaca, Kuzey Afrika’da, günümüzdeki Tunus yakınlarında Fenikelilerin kurduğu Eskiçağ kenti. Yıkılmadan önce Akdeniz’in en güçlü sitelerinden biri olan Kartaca’nm ta­rihi ancak Yunan, Roma ve Doğu kay­naklarından yararlanılarak aydınlatılabilir. Efsaneye göre İ.Ö. 814’te kral Pygmalion’un kızkardeşi Dido ya da Elissa önderliğinde Surlular tarafın­dan kurulmuştur. Fenike dilindeki adı Kart Hadaşt (Ye­ni Kent) olan Kartaca, Truva savaş­larının geçtiği […]