Kast

Kast Sistemi Nedir? Uygulandığı Ülkeler

Kast, bazı ülkelerde, özellikle de Hindistan’ da toplumsal aşama sırasını oluştu­ran sınıflardan her biri. XVI. yy’ın başlarında Hindistan’daki ilk sömürgeciler olan Portekizliler, Hint toplumunu oluşturan grupları casta sözcüğüyle belirttiler. Bu Portekizce sözcük, bir ırka ya da soya (insansal ya da hayvansal) özgü olan “an” ve “katışıksız” anlamına geli­yordu. Daha sonraları kast terimi, bir­birinden ayrı ama […]