Kategori

Kategori Nedir?

Kategori, değişik bilim dallarında (matematik, dilbilim, toplumsal ruhbilim, vb.), özel­likle de felsefede kullanılan ve deği­şik tanımlar içeren terim. Felsefede Aristoteles “A B’dir” türün­den yargıyı ele alarak, varlığın en ge­nel sınıflarını ve herhangi bir A konu­sunu belirlemek için ileri sürülebile­cek B yüklemlerinin en genel sınıfla­rım varlığın kategorileri diye adlan­dırır. Aristoteles on kategori ayırt eder: töz; nicelik; […]