Kavkı

Kavkı Nedir?

Çeşitli kabuklu yumuşakçaları dıştan örten kireçli, silisli kılıf ya da dış is­kelet (kolsuayaklılarda da bir dış ka­buk vardır). Yumuşakçaların kavkısı, bu hayvan­ların başlıca özelliği olan bir deri kıv­rımından oluşmuş mantonun, önce albüminli, daha sonra da kireçli bir sal­gısından kaynaklanır. Tam anlamıyla oluşmuş bir kavkı içten dışa doğru üç katmandan meydana gelir: 1. Kireç­ten (kalsiyum karbonat) […]