Kaynak Sadettin

Sadettin Kaynak Hayatı ve Besteciliği

Türk bestecisi (İstanbul, 1895 – İstan­bul, 1961). Çocuk yaşmda sesinin güzelliğiyle dik­kati çeken Sadettin Kaynak, Hafız Melek Efendi’den ilahi meşk ederek müziğe başladı. İstanbul Üniversitesi İlahiyet Fakültesi’ni bitirdikten sonra Sultanselim Camisi’nde, ardından da Sultanahmet Camisi’nde başimam ve hatip oldu. 1914’te yedek subay ola­rak gittiği Diyarbakır’da halk müziğiy­le ilgilendi. 1926’da besteciliği bir meslek olarak benimseyen Sadettin […]