Kazım Karabekir

Kazım Karabekir Kimdir?

Kazım Karabekir, Türk komutanı ve devlet adamı (İstan­bul, 1882 – Ankara, 1948). Zeyrek’te başladığı ilköğrenimini, ba­bası Mehmet Emin Paşa’nın orduda­ki görevi nedeniyle bulunduğu Van. Harput ve Mekke’de sürdüren Kâzım Karabekir, daha sonra Fatih Askeri Rüştiyesi’ni (1896), Kuleli Askeri İdadisi’ni (1899), Harp Okulu’nu (1902) ve Harp Akademisi’ni (1905) bitirdi. Kurmay yüzbaşı olarak atandığı Manastır’da iki yıl süreyle […]