Keltler

Keltlerde Yayılma Yerleşme Uygarlık Sanat Mimarlık ve Heykelcilik

Irksal ya da etnik özelliklere göre de­ğil de konuştuğu bir Hint-Avrupa dili­ne göre adlandırılmış olan ve Orta Av­rupa kökenli olduğu sanılan topluluk. Konuştukları dil yazılı geleneğe da­yanmadığı için Keltlerin kökenlerini tam anlamıyla belirlemek güçtür. Bazı uzmanlar Keltlerin kökenini. Birinci Demir devrini oluşturan Hallstatt ça­ğı uygarlığına, hatta Tunç devri insan­larına kadar götürürler, dolayısıyla da Keltlerin İ.Ö. […]