Keman

Keman Nedir? Genel Yapısı Yay ve Telleri

Çene altı ile omuz arasına sıkıştınlarak çalınan yaylı çalgı. Rebek (Ortaçağ’da Avrupa’da kullanılan üç telli yayh çalgı) ve viyel (eski bir yayh çalgı) gibi telli ve yaylı çalgı­ların geçirdiği uzun evrim sonucunda, XVI. yy’ın ortalarına doğru, viola da gamba ailesinden olan çalgılarla aynı zamanda ortaya çıkan keman, XVIII yy. boyunca, oda müziğinde ol­duğu kadar senfonik […]